Може ли принципно становище на Съдийската колегия за определянето на изпълняващ функциите административни ръководители да се прилага с обратна дата? Трябва ли да се иска съгласието на магистратите да заемат временно началническа длъжност? Може ли Съдийската колегия по свой почин да смени един изпълняващ функциите с друг?

Тези въпроси бяха поставени днес на обсъждане на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Повод за тях бяха три предложения на Комисията по атестирането и конкурсите за смяна на изпълняващите функциите в три органа на съдебната власт.

Първият случай беше за смяната на Панайот Генков със Станимира Друмева като временен началник на Административен съд-Бургас.

Вторият е за рокада в районния съд във Велинград. На мястото на Веселин Петричев да бъде определена за и.ф. ръководител Наташа Даскалова.

А третият е за Районен съд-Лом, където на мястото на Борислава Борисова като временен шеф да бъде определена Албена Миронова.

Заместник-председателят на КАК Красимир Шекерджиев обясни рокадите с принципно решение на Съдийската колегия от ноември 2017 г. Тогава ВСС реши за и.ф. ръководител да бъде посочван един от заместниците, а при липса на такъв – съдия, определен по старшинство. „За случаите, когато в съответния орган на съдебна власт няма нито един съдия, предложението за определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител се прави от административния ръководител на непосредствено по-горестоящия орган на съдебна власт, или от член на Съдийската колегия“, гласи нататък принципното становище на кадровия орган.

Пръв срещу това предложение реагира председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков. Той заяви, че колегията има вече стабилен акт – за назначаването на изпълняващ функциите на съдилищата в Бургас и Лом. Според Чолаков тези актове не бива да се променят служебно от ВСС и то за случаи, за които вече има решения на кадровия орган. Нещо повече, каза Чолаков, съдия Станимира Друмева била изненадана от предложението на КАК, казала, че не е давала съгласие да бъде определяна за и.ф. на Административен съд-Бургас, нито иска да бъде такава.

Чолаков обаче заяви, че ще подкрепи предложението за Велинград, защото има изрично заявление от Веселин Петричев, че не желае вече да бъде и.ф. шеф на районния съд.

Боян Магдалинчев попита КАК защо в казуса с Велинград не е посочила като мотиви заявлението за отказ на Петричев, а се позовава на принципното становище на колегията.

Вероника Имова застъпи същата теза. И тя бе на мнение, че не е редно колегията служебно да освобождава съдиите от временната ръководна длъжност. От думите ѝ излезе, че трябва да има изрично заявление от тяхна страна.

Красимир Шекерджиев на свой ред попита, макар и риторично, дали колегията има въобще право да смени и.ф., когато решението за определянето на такъв вече е взето и когато няма писмен отказ или оставка от съответния съдия. И сам си отговори, че СК на ВСС има това право.

„Изпълняващият функциите не е назначен в резултат на избор. Ако беше така, тогава няма да имаме право да изменяме или отменяме акта, защото тези хора вече са определени от Съдийската колегия. Но не сме в хипотезата на избор. Затова по наша собствена воля може да сменим изпълняващ функциите. Ако оставим само на волята на някой да оттегли съгласието, означава ние да не може да упражним предоставените ни по закон правомощия“, заяви Атанаска Дишева.

Според председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов най-напред трябва да се реши въпросът откога започва да действа принципното становище на колегията – дали е само занапред или се отнася и за определени за изпълняващи функциите преди приемането му през ноември 2017 г.

С 8 на 6 гласа СК на ВСС реши, че то действа занапред. И заради това временните ръководители на Административния съд в Бургас и на Районния съд в Лом не бяха сменени, а само молбата на Веселин Петричев да не заема повече поста беше уважена и и.ф. председател на РС-Велинград беше определена Наташа Даскалова.

1
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
22 март 2018 13:48
Регистриран

Доста ярък пример за преливане от пусто в празно.Чрез „умуване“, а не чрез разум, тези т.н.съдии открито демонстрират как не се правят умни съждения.Нито дума например защо.Нито дума за качествата и за моралните устои на адм.ръководители-просто ей така-хоп-и смяна.Госпожи и господа, Суверенът иска да знае ЗАЩО.Какво не е наред точно в тези съдилища-ама не се срамувайте, кажете си го направо-ВИЕ И ТОЧНО ВИЕ, не сте създадени за открити и явни за гражданите политики-значи че не сте полезни-нищо лично.Дори Ви изпращам цялата си обич-не сте точно ВИЕ, и това е.Но може и да греша-може журналистиката СВОБОДНА нещо да не е разбрала… Покажи целия коментар »