Може ли синдикът да предявява искове – отменителни, за обявяване на недействителни на сделки, прихващания и действия, както и да продължи участието си по вече започнали такива дела, докато производството по несъстоятелност е спряно, тъй като наличното имущество на длъжника е недостатъчно за покриване на началните разноски.

По този въпрос предлага да излезе с тълкувателно решение Търговската колегия на Върховния касационен съд ръководителката ѝ Дария Проданова.

Точната формулировка на въпроса е: Какви са последиците от спиране на основание чл. 632, ал. 5 Т З на производството по несъстоятелност по отношение предявяването на исковете по чл. 649, ал. 1 ТЗ и чл. 694 ТЗ, развитието на производството по тях и течението на срока по чл. 649, ал. 1 T3?“.

Всъщност, съдия Проданова посочва, че предложението произтича от правния сайт „Предизвикай правото“, който преди две години изпрати сигнал до Търговската колегия за противоречия в практиката. Тогава пред нея беше висящо тълкувателно дело (№1/2017 г.) по 9 въпроса, свързани с производството по несъстоятелност. Искане за допълване на делото с нови проблеми в практиката отправи и Висшият адвокатски съвет. Търговската колегия обаче предпочете да приключи старото си дело (повече за решението виж тук), а да образува ново – №2/2018 г., по искането на адвокатурата (повече за него виж тук). Сега към него се допълва новият въпрос, поставен от „Предизвикай правото“.

Дария Проданова посочва, че е прегледала сигнала и действително има данни за противоречия в практиката, а впоследствие комисията, на която е възложено изготвянето на проекта на тълкувателно решение, е установила, че той има връзка с предмета на делото. Затова се предлага Търговската колегия да разгледа и него. Окончателното решение за това ще бъде взето на 12 юни, за когато е насрочено заседание по тълкувателното дело.

Противоречията в съдебната практика възникват, когато съдът по несъстоятелността спира производството поради недостатъчно имущество на длъжника, за да покрие разноските по делото. От момента на произнасянето му започва да тече срок от една година, в който спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено по молба на длъжника или на кредитор.

Противоречията в практиката са по въпроса какво се случва със синдика през тази една година и запазва ли той правомощията си. Според едно от становищата спирането на производството по несъстоятелност води до временно преустановяване на правомощията на синдика. А в случай, че то бъде възобновено, ще се открие възможността за продължаване дейността му.

Има съдии, които доразвиват това виждане, като приемат, че спирането на делото за фалита води до временно преустановяване на правомощията на синдика и налага изричното му освобождаване, за да се спестят разноски по несъстоятелността. От „Предизвикай правото“ са се натъкнали и на съдебно решение, с което съдът не само е освободил синдика, но и е възстановил правомощията на органите на дружеството, за да поемат отговорността за управление на масата на несъстоятелността.

Други съдии застъпват тезата, че независимо от спиране на производството по несъстоятелност, синдикът продължава да работи до изтичането на едната година, в която то може да бъде възобновено.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Чудене
Чудене
06 юни 2019 13:20
Гост

Няма логика на синдика да му се прекратяват правата. Евентуалното им спиране е една идея по-логично, защото има ефективна невъзможност да ги упражнява през този период.

anonimus
anonimus
01 юни 2019 11:57
Гост

От къде ще му се плаща възнаграждение на синдика, ако няма имущество? А без пари кой ще ти работи… Отговорът е ясен

Анонимен
Анонимен
31 май 2019 16:28
Гост

поздравления за колегите, това не е първият им сигнал, който прераства в ТД. Предизвиквайте практиката!

мушмурок
мушмурок
31 май 2019 15:22
Гост

Логиката е, че всичко, което попълва масата на несъстоятелността е добро. Може ПН да е спряно, но синдикът трябва да си води делата. А това с връщането на правомощията на органите на ТД е изумително!