Върховен съдия и председателят на комисията по досиетата влязоха в остър сблъсък по въпроса може ли магистрат, завършил „Право“ във Висшия институт на МВР (сега Академия – б.а.) и обучавал се и във факултета „Държавна сигурност“, да участва по дела, по които страна е комисията. Спорът между Галина Христова от Върховния административен съд и Евтим Костадинов, продължил няколко месеца, накрая се озова във Висшия съдебен съвет, където шефът на комисията подаде сигнал срещу съдийката за нарушаване на етичните норми.

„Ябълката на раздора“ се оказа съдия Пламен Петрунов. Той е завършил „Право“ във Висшия институт на МВР преди 10 ноември 1989 г. Сега заседава в състав с председател Галина Христова и Албена Радославова. Те са част от Трето отделение на ВАС, което разглежда дела, свързани с държавната и общинската собственост, местното самоуправление и местната администрация, бежанците, реституцията по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, производства по законите за убежището и бежанците, за българското гражданство, за нотариусите и нотариалната дейност, за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за мерките срещу изпирането на пари и др.

Като част от това отделение на тримата съдии на случаен принцип са били разпределени и дела във връзка с разкриването на агенти и сътрудници на Държавна сигурност.

В началото на годината обаче при разглеждането на няколко производства по жалби на хора, чиято принадлежност е била обявена от комисията по досиетата, се стига до „сблъсък“ между председателя на състава Галина Христова и шефа на комисията Евтим Костадинов.

В няколко заседания по различни дела на комисията, Костадинов иска отвод на Пламен Петрунов с абсолютно идентични мотиви. Ето как са предадени те на състава от юрисконсулта на комисията по досиетата: „Част от образованието му е свързано с факултета за Държавна сигурност при Висшата специална школа на МВР в Симеоново, което звено е обучавало бъдещи кадри на ДС. Подборът на кандидатите за влизането в този факултет е извършван от съответните районни управления на МВР, т.е. не по общия ред за влизане във висши учебни заведения. Тези кадри са били обучавани именно с цел професионална реализация в ДС и им се е предоставяла и гражданска специалност. Резонно е това да породи съмнения в обективността и безпристрастността му при разглеждане на първоинстанционното решение по делото, образувано по жалба срещу акт на комисията, тъй като комисията се е произнесла именно на база архивни документи, изготвени от служители на бившата Държавна сигурност„.

Позовавайки се на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК Костадинов иска отвод на съдия Петрунов заради съмнения в неговата безпристрастност.

Прокурорът по делото намира искането за неоснователно.

Тричленният състав на ВАС на няколко пъти отказва да отведе съдията, като на едно от заседанията Галина Христова вече използва по-категоричен тон. Тя определя искането като „неоснователно и тенденциозно“ и представляващо опит да се въздейства върху обективността на върховните съдии.

Ето как ВАС мотивира отказа да отведе съдия Петрунов: „Съдът, с оглед становището на страните намира, че писмото, което за пореден път се представя на настоящия съдебен състав, като основание за отвод на съдия от състава, е абсолютно недопустимо и с него се оказва влияние върху обективността и безпристрастността на съда.
За пореден път, съдът се произнася в смисъл, че обстоятелството в кой факултет на кое учебно заведение е завършил конкретен съдия, не е основание за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, в смисъла, който законодателят влага в тази норма. В противен случай съдиите, които са завършили Софийския университет, би трябвало да бъдат отвеждани във всяко едно дело, в което юрисконсулти или адвокати, завършили същото учебно заведение, се явяват като страни в процеса. Същото касае и административните органи, чиито служители също биха могли да завършат съответното висше учебно заведение.
За съда остава непонятно поведението на председателя на комисията, който като страна в съдебно-административния процес, при наличието на влезли в сила определения, с които съдът се е произнесъл и е отказал отвод на конкретния съдия, продължава с едни и същи мотиви, с писма, с идентично съдържание, да настоява за отвод по дела, въпреки че има налице влязъл в сила съдебен акт.
С тези мотиви съдът намира, че искането за отвод е абсолютно неоснователно, тенденциозно и представлява опит да се въздейства върху обективността на настоящия съдебен състав от страна в процеса. В случай, че председателят на комисията не уважи и това определение, съдът ще сезира Висшия съдебен съвет с искане за тълкуване по въпроса: „Налице ли е основание по смисъла на чл. 22, ал. 1, т . 6 от ГПК за отвод на съдия, който е завършил конкретно учебно заведение„.

Няма данни съставът да е сезирал ВСС, но пък на 11 юли т.г. сигнал подава Евтим Костадинов. В него той твърди, че съдия Христова проявява лично отношение към него, което се изразява във „въздействие и ограничаване на процесуалните права на комисията“. И добавя, че Пламен Петрунов не е бил отведен от няколко дела, въпреки „изложените аргументи за липса на достатъчна квалификация с оглед завършено образование в школата на МВР“.

Сигналът отива в етичната комисия на Съдийската колегия, която извършва проверка на случая. Тя е проследила всички процесуални действия по изброените в сигнала дела. И е установила, че съдия Галина Христова не е нарушила етичните норми. „Съдът се е произнесъл по всички искания за отвод на съдия Петрунов, като е приемал, че няма основания за предубеденост за конкретния спор и е оставял искането без уважение“, изтъкват от етичната комисия.

Любопитното е, че в един от казусите докладчик е именно Пламен Петрунов, който се е произнесъл в полза на комисията по досиетата.

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Митев
Митев
08 октомври 2019 22:47
Гост

Съдия Петрунов ми беше патрон, когато бях стажант и впечатленията ми от него са отлични. Аз от 15 години практикувам българско право, защото живея в чужбина, но ще го запомня като изключително възпитан и справедлив човек. Не знаех че е завършил школата на МВР, но всъшност няма никакво значение кой къде е учил, а е от значение как си върши работата. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА МЕ УБЕДИ, ЧЕ ТОЗИ ЧОВЕК Е ПРИСТРАСТЕН, НЕСПОСОБЕН ИЛИ НЕЧЕСТЕН. НЕКА ДА СЕ ЦЕНИМ ПОВЕЧЕ СПОСОБНИТЕ ХОРА!

юрист
юрист
07 октомври 2019 9:39
Гост

Следва да се замислим какъв е смисълът на института на отводите ако по тях се произнася този, чийто отвод се иска.. Не би ли следвало да има най-малкото инстанционен контрол над тези определения..

Магистрат
Магистрат
05 октомври 2019 10:48
Гост

Той Костадинов къде е завършил? И е умен и красив!

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
04 октомври 2019 21:11
Регистриран

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ВЕЧЕ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ ГЛЕДАТ ДЕЛА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ .ТАКИВА ДЕЛА СЕ ГЛЕДАТ ОТ ВЪЗПИТАНИКА НА МВР ШКОЛАТА МУРГАВИЯ ГЕОРГИ КОЛЕВ

отговор
отговор
03 октомври 2019 19:50
Гост

Може. И трябва. не само съдии, но и прокурори. даже следва със закон за лустрацията дипломите да бъдат анулирани. Достатъчмно работа има в магистралното строителство, срамна работа няма!

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2019 14:04
Гост

А, шефът на ВАС какво ли е завършил?
А, шефът на ВСС къде ли е учил???

Стойчо
Стойчо
03 октомври 2019 13:12
Гост

Костадинов що за глупости твърди? При него обаче става дума за професионално-параноично изкривяване, все пак се искат определени качества, за да си председател на комисията по досиетата – трябва да си гьонсурат и да виждаш ДС агенти постоянно и във всеки … ниска топка.

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2019 12:37
Гост

Ей, този Евтим Костадинов бил много упорит.

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2019 12:35
Гост

Искането на Евтим Костадинов е основателно до някъде, тъй като не може един кадър на ДС да разглежда дела за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност.

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2019 12:36
Гост

Важното в случая е нивото му на работа като магистрат.

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2019 10:56
Гост

Може искането да е неоснователно и тенденциозно. Обаче тези кадри от МВР-то не са безпристрастни въобще.

Реалист
Реалист
03 октомври 2019 10:55
Гост

Адвокатът е прекалил с тези искания за отвод. Пък и доколктоо разбирам този съдия никога не е бил активен служител на ДС? Само се е обучавал, нали така?

И все пак
И все пак
03 октомври 2019 10:57
Гост

Учил, работил, няма значение – там случайни хора не попадаха. Дори да не е бил агент никога, то със сигурност това нещо е индикация за други обвързаности в днешно време…

Дянко
Дянко
03 октомври 2019 10:53
Гост

Ако имаше лустрация навремето, сега нямаше да водим тези абсурдни правни дискусии!

Репресиран
Репресиран
03 октомври 2019 10:54
Гост

Според мен никога не е късно за лсутрация! Да не говорим, че Христо Христов излезе с един доста дълъг списък на агенти в съставите на изборните комисии за идващите избори.

Дянко
Дянко
03 октомври 2019 10:55
Гост

Ще видите лустрация през крив макарон, агентите в КС веднага ще писнат, че е противоконституционна.

Тянко
Тянко
03 октомври 2019 19:52
Гост

В цяла източна европа рлустрационните цакони не са противоконституционни. как пък в България да биха били такива?

анонимен
анонимен
03 октомври 2019 10:48
Гост

В последните години завършилите право в МВР просперират и това не е случайно. Трябват им прости ченгета с ограничено мислене, за да може да изпълняват поръчки. Само дотам им стига образованието.

анонимен
анонимен
03 октомври 2019 10:45
Гост

Сложи един до друг Георги Колев и Иван Гешев, от една страна, и Лазар Груев и Борис Велчев, от друга, открийте разликите и ще намерите отговор на въпроса за качеството на образованието в МВР.

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2019 10:59
Гост

Пълен контраст. Въпросът е обаче по-скоро в безпристрастността на Петрунов.

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2019 10:32
Гост

той главният ще ни е от академията, те за един съдия от ВАС се хванали 😉

мвр академици
мвр академици
03 октомври 2019 10:32
Гост

друг е въпросът за качеството на юридическото образование в тази академия, не познавам актовете на Петрунов, знам, че дойде от Стара Загора, но нищо повече, но като цяло впечатленията ми от знанията на завършилите „право“ са за слабости и празнини. не знам по отношение на наказателното право и процес как са, това не е моята материя и не контактувам с много такива колеги

Анонимен
Анонимен
03 октомври 2019 10:29
Гост

Уха, бая е изнервил Христова, другарят Костадинов. Браво за твърдата и адекватна реакция на състава.