Авторскоправната закрила не може да бъде предоставяна на модели само защото, надхвърляйки полезната цел, за която служат, произвеждат специфично естетическо въздействие. Моделите трябва да са израз на оригинални произведения, за да се ползват от такава закрила. Това разясни Съдът на Европейския съюз в решение по преюдициално запитване от Португалия.

То е заради спор между местната компания Cofemel и световният бранд G-Star Raw. От G-Star твърдят, че Cofemel произвежда и продава дънкови панталони, сиутшърти и тениски, чийто дизайн е копие на някои от неговите собствени модели.

Според законодателството в Португалия на промишлените дизайни може да бъде призната авторскоправна закрила, но не посочва какви са условията за това. Затова Върховният съд на Португалия пита дали Директивата за авторското право допуска национално законодателство да предвижда предоставянето на тази закрила, щом е изпълнено специално условие, че промишлените дизайни, надхвърляйки полезната цел, за която служат, трябва да произвеждат специфично естетическо въздействие.

В решението си СЕС първо припомня постоянната си практика, според която всеки оригинален обект, който е израз на собствено интелектуално творение на неговия автор, може да се квалифицира като „произведение“ по смисъла на Директивата за авторското право.

Съдът изтъква, че съвкупност от актове на вторичното право на ЕС въвежда специална закрила за промишлените дизайни, като същевременно предвижда, че тя може да се прилага кумулативно с общата, осигурявана от Директивата за авторското право. Следователно даден промишлен дизайн може в конкретен случай да се квалифицира и като „произведение“.

Но СЕС подчертава, че закрилата на промишлените дизайни и тази, осигурявана от авторското право, преследват различни цели и се уреждат от отделни режими. Първата цели защитата на обекти, които, макар да са нови и индивидуализирани, имат утилитарен характер и са предвидени за масово производство. Освен това тя се прилага за ограничен срок, който дава възможност да се постигне възвръщаемост на инвестициите, необходими за създаването и производството на тези обекти, без обаче да възпрепятства прекомерно конкуренцията. Закрилата във връзка с авторското право е със значително по-голяма продължителност и се прилага само за обектите, които заслужават да бъдат квалифицирани като произведения.

„В този контекст, предоставянето на авторскоправна закрила на вече защитен като промишлен дизайн обект не може да накърнява съответните цели и ефективността на тези два режима, поради което кумулативното предоставяне на такава закрила е допустимо само в определени случаи“, пише съдът в Люксембург.

И заявява: „Естетическото въздействие, което може да бъде произведено от даден промишлен дизайн, не представлява релевантен елемент, за да се определи дали в конкретен случай този промишлен дизайн може да се квалифицира като „произведение“, щом като това естетическо въздействие е резултат от неминуемо субективното усещане за красота на всяко лице, което гледа съответния промишлен дизайн. Напротив, тази квалификация изисква да се докаже, от една страна, наличието на обект, който може достатъчно точно и обективно да бъде идентифициран, и от друга страна, че този обект представлява интелектуално творение, което отразява свободата на избор и личността на неговия автор. Следователно обстоятелството, че дадени модели произвеждат, надхвърляйки полезната цел, за която служат, специфично естетическо въздействие, само по себе си не позволява квалифицирането на такива модели като „произведения“.

10
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Колега
Колега
12 септември 2019 15:50
Гост

Много любопитно решение. Струва си да се поразсъждава малко над алтернацията между двете закрили. Не съм сигурен, че съм съгласен с мотивите на Съда за „естетическото въздействие“ и неговата необвързаност със значението на дадн продукт като произведение. Все пак е интересно да се задълбае малко.

Моделиер
Моделиер
12 септември 2019 15:48
Гост

Те дали са чували за Илиенци? Дали знаят за Абибас и разни други „оригинални“ марки и техните продукти?

Анонимен
Анонимен
12 септември 2019 12:11
Гост

Естествено, че е така. Определен модел може да предизвика естетическо усещане у някой, но всички са длъжни да споделят мнението му.

Анонимен
Анонимен
12 септември 2019 12:10
Гост

Да, неприятно е да копират твоите модели. Но при това изобилие от дрехи този, който плагиатства може да промени прости само някой елемент и тогава ходи доказвай, че моделът не е негов.

Ася
Ася
12 септември 2019 12:08
Гост

Не е задължително една дреха да предизвиква естетическо усещане, за да е произведение. На колко грозни модели съм се нагледала по ревюта, които се водят за „уникати“.

Анонимен
Анонимен
12 септември 2019 12:01
Гост

Е, то китайците правят всичко-от Nike до Adidas. Ако тръгнат да ги съдят…

Анонимен
Анонимен
12 септември 2019 11:29
Гост

Да ви кажа – моите посрани дънки също са произведение на изкуството. И аз искам защита.

Анонимен
Анонимен
12 септември 2019 11:23
Гост

чак авторско произведение провлачените дънки на G-star не са, малко са се изхвърлили с претенциите

Анонимен
Анонимен
12 септември 2019 12:29
Гост

Като могат да вземат някой и друг лев, защо да не се пробват. А и моделите им може би въздействат естетически на някои.

Анонимен
Анонимен
12 септември 2019 12:30
Гост

Да, разногледи. Има някои естетически норми, които са си така от веки веков.