Множеството обяви в сайт за продажби не те квалифицират автоматично като търговец. Това най-общо заяви днес в решение по преюдициално запитване от България Съдът на Европейския съюз (СЕС).

Административният съд във Варна попита съда в Люксембург дали лице, което публикува в сайт сравнително голям брой обяви за продажба на стоки със значителна стойност, може да бъде квалифицирано като „търговец“ по смисъла на Директивата за нелоялните търговски практики.

Казусът 

Казусът, заради който беше сезиран СЕС е на Евелина Каменова, която е публикувала множество обяви за продажби в интернет. Потребител купува употребяван часовник чрез платформа за онлайн продажби. След като установява, че той не притежава заявените в обявата за продажба качества, потребителят заявява на продавача желанието си да развали договора.

Продавачът е Евелина Каменова. Тя отказва да приеме вещта срещу връщане на паричната сума. Тогава потребителят подава жалба до българската Комисия за защита на потребителите (КЗП). След като посещава платформата, КЗП констатира, че към 10 декември 2014 г. Каменова с профила „eveto-ZZ“ все още има в този сайт осем обяви за продажба на различни стоки. На 27 февруари 2015 г. КЗП съставя на г-жа Каменова акт за установяване на административно нарушение и след това с наказателно постановление ѝ налага глоби. Според КЗП в нито една от посочените обяви Каменова не е посочила името, адреса и електронната поща на търговеца, крайната цена на продаваната стока с включени всички данъци и такси, условията за заплащане, доставка и изпълнение, правото на потребителя да се откаже от договора за продажба от разстояние, условията, срока и начина за упражняване на това право, нито е напомнила за наличието на законова гаранция за съответствие на продаваната стока. Каменова обжалва, като твърди, че не е търговец и че съответно изискванията на закона към търговците не са приложими в нейния случай.

Така делото стига до Административен съд – Варна, който отправи запитване до СЕС.

Решението

С постановеното днес решение Съдът на ЕС посочва най-напред, че за да бъде квалифицирано като „търговец“ по смисъла на Директивата, е необходимо съответното лице да действа „за цели, които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия“ или от името или за сметка на търговец.

По-нататък съдът уточнява, че смисълът и обхватът на понятието „търговец“ трябва да се определят във връзка с това за „потребител“, с което се означава всяко физическо лице, което не е заето с осъществяването на стопанска или търговска дейност по занятие.

Така СЕС приема, че националният съд трябва да прецени във всеки отделен случай, въз основа на всички данни, с които разполага, дали физическо лице, като Каменова, е действало за цели, които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия. Като в решението се посочва, че българският съд трябва да провери по-специално дали продажбата е била осъществена организирано, дали има регулярен характер или е с цел печалба, дали предлагането се свежда до ограничен брой стоки, както и какви са правният статут и техническите познания на продавача.

Освен това, за да приеме, че разглежданите действия представляват „търговска практика“, националният съд трябва да се увери, от една страна, че те се извършват от „търговец“, и от друга страна, че представляват действие, бездействие, поведение или представяне, търговски съобщения, „пряко свързани с рекламиране, продажба или доставка на стока до потребители“.

Затова съдът в Люксембург стига до извода, че гражданин, който публикува на интернет сайт едновременно известен брой обяви за продажба на нови и употребявани стоки, трябва да бъде квалифициран като „търговец“ само когато „действа за цели, които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия“.

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Чолаков
Чолаков
04 октомври 2018 12:26
Гост

Мъдро решение на СЕС. Но какво от това? На такъв тип търговци не им пука как ги квалифицират. Те работят с една цел-печалба.

Мунчо
Мунчо
04 октомври 2018 12:13
Гост

Много често стоките по интернет не отговарят на описанието на търговеца. Много от тях дори нямат нищо общо с визията на сайта им.

Човек
Човек
04 октомври 2018 12:21
Гост

Аз за това искам задължително да има опция „преглед“. Като е така-дори не им плащам куриерската такса. Като изгорят няколко пъти ще се научат да не шикалкавят.

Анчо
Анчо
04 октомври 2018 11:48
Гост

Комисията за защита на потребителите този път са си свършили добре работата.

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2018 11:43
Гост

Евелина Каменова просто е поредната измамница.