Часове преди Висшият съдебен съвет (ВСС) да се произнесе дали и доколко искането на министъра на правосъдието Надежда Йорданова за освобождаването на главния прокурор Иван Гешев от поста му е допустимо той огласи становището си по него. На 28 страници обвинител №1 излага позицията си за всеки от 9-те случая, с който Йорданова мотивира предсрочното прекратяване на мандата му (пълния текст на становището виж тук).

Както е известно, още преди 10 дни, когато прие правилата, по които ще разгледа искането на министъра, ВСС реши, че ще преценява основанията за допустимост за разглеждане на предложението за нарушения, извършени в рамките на мандата на главния прокурор (повече виж тук). Това би следвало да означава, че четири от деветте случая, послужили за основание на предложението за предсрочното му освобождаване, няма да бъдат допуснати до разглеждане. Какво точно ще се случи предстои да стане ясно днес.

„Внесеното предложение представлява пореден опит за политическо въздействие върху независимостта на съдебната власт. По същество считам, че то е продължение на институционалния натиск срещу ПРБ от страна на законодателната и изпълнителната власт, който вероятно цели персонална смяна на главния прокурор, овладяване на прокуратурата и подчиняването ѝ на политически и икономически интереси“, заявява Гешев.

Преди да пристъпи към коментар на отделните случаи той излага съжденията си за самата процедура по предсрочно прекратяване на мандата му. „Под предлога „власт възпира власт“ не могат да се търсят начини за евентуално политически удобна смяна на законно избран ръководител в независимата съдебна власт. Подобно поведение представлява вероятна злоупотреба с власт, имаща за последица опит за контрол на изпълнителната над съдебната власт и оттам тотално погазване на принципа за разделението на властите, и то в едно демократично общество в държава – членка на Европейския съюз“, заявява обвинител №1.

По думите му предложението, внесено от Надежда Йорданова „на практика представлява лична оценка на професионалните и нравствени качества на главния прокурор от настоящия министър на правосъдието“. „В този смисъл същото само привидно се основава на обстоятелства от обективната действителност, но всъщност разкрива личното мнение на конкретния министър за конкретния главен прокурор и личното му усещане за начина, по който последният е организирал дейността си. Разбира се, министърът има право да изрази своята оценка, но като гражданин. Когато прави това в качеството си на министър на правосъдието, следва да държи сметка за задължението си да спазва принципа за разделението на властите и да упражнява правомощията си по предписания от закона начин и средства“, посочва Иван Гешев.

В становището той развива тезата, че веднъж преценени качествата на избрания за главен прокурор не могат да бъдат обект на последваща преценка сами по себе си, и то във всеки момент и от всеки, който е недоволен от работата му. „Подобно положение би било в противоречие с правната сигурност и функционирането на системата от държавни органи. За разлика от избора, процедурата за освобождаване от длъжност изисква преценка не на качествата и изискванията за заемане на длъжността, а на конкретни факти и обстоятелства, които биха могли да представляват конкретни основания по чл. 129, ал. 3, т. 3-5 от КРБ, подлежащи на установяване от решаващия орган“, пише Гешев.

Той твърди и друго – предложението за освобождаването му не отговаря на правния стандарт, че „всяко действие следва да бъде описано по надлежния ред, а на всяко бездействие да съответства определено правно дължимо действие, изискуемо от конкретна правна норма“. „Налице са само съждения за начина, по който следва да работи прокуратурата, и пресъздаване на общовалидни постулати, съчетани със субективна оценка и лична преценка, основаващи се на приложени сигнали, писма, медийни публикации и съобщения на Прокуратурата на Република България“, посочва Гешев.

Според него от предложението на Надежда Йорданова не става ясно какви точно нарушения се твърди, че е извършил, и срещу какви факти и обстоятелства е необходимо да се защитава.

Гешев подчертава и че отговорността е лична и заявява: „Голяма част от твърдените нарушения, доколкото самото действие е извършено или бездействието е допуснато, биха били извършени от други лица от състава на прокуратурата, но не и от мен в качеството ми на главен прокурор, като тези действия изобщо не попадат в правомощията ми. По тази причина те не биха и могли бъдат извършени от главния прокурор“.

„Като чета предложението, за съжаление причиних си го два пъти, оставам с впечатлението, че не писано от юристи и те не са си говорили помежду си“, коментира тази сутрин Гешев и заяви, че в него са смесени правомощия на различни органи на съдебната и изпълнителната власт. И заяви, че вижда координирана атака срещу съдебната власт. „Аз не наричам това война, това си е нападение срещу държавността“, каза той (повече виж във видеото по-горе).

Главният прокурор излага позицията си по всеки от деветте случая, обосноваващи искането за освобождаването му от поста (фактите, изложени от Надежда Йорданова за всеки от тях, виж тук).

Първият е свързан с полицейското насилие на протестите срещу правителството и главния прокурор през лятото на 2020 г. Стана известно, че на 10 юли 2020 г. хора са били отвеждани зад колоните на Министерския съвет и въпреки че вече са с белезници, са били бити от униформени, за което има и видео кадри. Ден по-късно главният прокурор публикува в Туитър следното съобщение: „Прокуратурата застава зад законосъобразните действия на МВР срещу провокациите на платени агитки на Черепа и други олигарси. Няма да позволим нарушаване на конституционно установения ред от лица от криминалния контингент. Благодаря на всички полицаи, които защитават гражданите!“.

Сега Гешев отговаря: Твърдението, че подкрепяйки „законосъобразните“ действия на МВР (по време на протест), главният прокурор е уронил престижа на съдебната власт, е абсолютно несъстоятелно. То би могло да се възприеме като изявление на министъра, което цели обществен отзвук от придаване на смисъл, какъвто нямат думите на главния прокурор. Предложението в тази част съдържа неверни данни и изводи. Правосъдният министър  изказа „съмнение“, което не е оправдано с годни доказателства“.

Вторият случай се отнася до искането за снемане на имунитета на евродепутата Елена Йончева, по което Европейският парламент прие, че тя е жертва на репресии и наказателното производство цели да навреди на политическата ѝ дейност като представител на опозицията в България.

„Това искане не е отправено от Иван Гешев, а от предшественика му на поста главен прокурор. По отношение на упреците, че обвинител №1 не е предприел „необходимите действия по обективно разследване на обстоятелствата … по обвинението срещу Йончева“ в становището се напомня, че с измененията на Конституцията и ЗСВ (съответно през 2015 г и 2016 г.)  главният прокурор не може да се намесва в работата по конкретни преписки и досъдебни производства, той не разследва, а ръководи единствено административните ръководители на прокуратурите в страната. Изключено е да извършва действия по разследването и ако допусне това, ще наруши правомощията си“, заявява Гешев в становището си. И допълва, че не са посочени законовите разпоредби, които му дават право да оттегли искането или го задължават да го направи.

Третият случай е сред тези, при които нарушението е извършено преди избора на Иван Гешев за главен прокурор и е под въпрос дали ще бъде обсъден от ВСС. Той е свързан с Николай и Евгения Баневи, които през октомври 2021 г. осъдиха България в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Съдът в Страсбург прие, че при задържането им е нарушен чл. 5, §3 от ЕКПЧ, а освен това е нарушена и презумпцията за невиновност с коментари на Иван Гешев (тогава зам.-главен прокурор и шеф на спецпрокуратурата) и наблюдаващия прокурор по делото Мария Дойчева. ЕСПЧ установи и прекрачване на границата на подозрението в престъпление при едно от произнасянията на Специализирания наказателен съд (СНС) по задържането им (повече за решението виж тук). ЕСПЧ постанови на Баневи да бъде платено обезщетение от близо 20 000 евро.

Тук Гешев отговаря: „Не са налице данни за действие или бездействие, с които да е нарушена Конституцията. Не е вярно, че прокуратурата е „структурно и организационно…централизирана“. ПРБ е единна, но не централизирана.  Според европейските стандарти задължението заподозрените или обвиняемите да не бъдат представяни като виновни „не възпрепятства публичните органи да разпространяват публично информация относно наказателното производство, когато това е строго необходимо по съображения, свързани с наказателното разследване или от обществен интерес“.

Случаят „Осемте джуджета“ е четвъртият в предложението на министъра.  Надежда Йорданова твърди, че главният прокурор е действал предубедено по казуса, в който бизнесменът Илия Златанов и синът му Явор заявиха, че са станали жертва на висши представители на прокуратурата и на бившия следовател Петьо Петров в схема за завземане на бизнеса и имуществото им. Златанов твърди, че е загубил и 35 кг. злато, предадено на паркинга на специализираните съд и прокуратура в извънработно време, като след това е присвоено от съпругата на Петров. Преди 2 години прокуратурата отговори на обвиненията на Златанов, като съобщи, че златото било открито в дома му.

Йорданова цитира пост в „Туитър“ на главния прокурор, в който той казва, че авторите на разследването от „Антикорупционния фонд“ трябва да се извинят и определя случая за хибридна атака и пропаганда. Министърът посочи в искането си, че Гешев не е обявил резултати от проверката по случая, а шефката на спецпрокуратруата Валентина Маджарова го е определила за „семейна драма“.

„Като се има предвид всичко казано по-горе за правото на информация, считам, че не може да се твърди, че с пост в социалните мрежи съм проявил предубеденост. Това е така, защото, както се посочи нееднократно, главният прокурор не може да разследва, нито да осъществява ръководство и надзор върху разследване. Невъзможно е предубеденост да се прояви по въпрос, чието разрешаване не е от правомощието на конкретния магистрат, т.е. когато не той, а друг се произнася по съществото му. Относно действията на административния ръководител на Специализираната прокуратура – ако и доколкото същите са противоправни – то те не могат да обусловят ангажиране на юридическа отговорност, тъй като тя може да се носи единствено за лични действия“, заявява в отговор Иван Гешев.

Петият пункт в предложението на министъра е т. нар. случай „Жоси“, той също касае събития отпреди избора на Гешев за главен прокурор. Един от собствениците на фирма „Жоси“ Георги Георгиев твърди, че спрямо него през 2014 г. са извършени престъпления „със знанието на г-н Иван Гешев“ – дружеството му е „откраднато“, а семейната му къща – запалена. Георгиев твърди, че е хванал съдружника си Симеон Присадашки в двойно счетоводство и други незаконни действия и се обърнал за помощ към познатия си Стоимен Гешев. Това е бащата на главния прокурор. Иван Гешев му препоръчал адвокат Велемир Атанасов. Присадашки бил изключен като съдружник, а на негово място „влязъл“ Стоимен Гешев с 2% от капитала. Според Георгиев обаче адвокатът посъветвал Стоимен Гешев да получи 20 на сто от фирмата. Министър Йорданова заяви, че главният прокурор дължи ясни и категорични отговори в лично качество по този случай.

Макар да се очаква този случай да бъде изключен от дискусията във ВСС, Гешев отговаря, че няма данни за негови действия или бездействия в нарушение на Конституцията.

По думите му след проверка на спецпрокуратурата е отказано образуване на досъдебно производство поради отсъствие на данни за престъпление, а посочените от Йорданова твърдения не отговарят на установените факти. „Същевременно тези твърдения не касаят нито мои лични действия, а още по-малко такива в качеството ми на главен прокурор или магистрат. Отделно от това, се касае за най-обикновени действия в сферата на търговското право, които са правомерни“, казва Гешев.

Главният прокурор подчертава още, че 83-годишният му баща е напълно дееспособен и не е бил назначаван за негов настойник или попечител.

„Той е действал в лично качество и не съм бил негов пълномощник. Въпреки роднинската ни връзка, към онзи момент, а и понастоящем, не съществува правен регламент, който да задължава баща ми да ме уведомява за всички действия, които предприема. Единственото вярно твърдение в предложението на министъра на правосъдието е обстоятелството, че Стоимен Гешев е мой баща“, заявява още Гешев. Според него обаче е изненадваща интерпретацията на министъра, че баща му е станал съдружник, въпреки че не е вписан в Търговския регистър.

Главният прокурор определя и като „полицейски произвол“ и извършената полицейска проверка от ГДБОП, тъй като е бил проверяван магистрат, а МВР няма такива правомощия.

Случайното разпределение на делата е в центъра на шестия случай. Надежда Йорданова обвини Гешев, че е уронил престижа на съдебната власт, след като преди две години каза, че откритите уязвимости в Централизираната система за случайно разпределение на делата могат да се сравнят с коронавируса и ако се потвърдят, това означава, че в последните 5 години у нас не е имало правосъдие (виж повече тук и тук).

Главният прокурор посочва, че по случая има досъдебно производство, за което той нямал допълнителна информация, но заявява, че за отстраняване на 23 уязвимости в системата са платени вече 40 000 лева.

„По непонятни за мен причини министърът на правосъдието не е разграничил констатациите от извършения одит, които съм коментирал и пресъздал, от хода на едно досъдебно производство с предмет компютърно престъпление“, казва Гешев.

Седмият пункт от искането на Йорданова е свързан с „подигравателни и пренебрежителни коментари“ на главния прокурор към представители на неправителствени организации и към адвокатурата. Те също са от времето преди Гешев да стане главен прокурор.

През 2019 г. той изпрати на Българския хелзинкски комитет (БХК) „Под игото“ на Иван Вазов, като отбелязва главата „Батареята на Зли дол“, както и сборник разкази на Йордан Йовков, като отбелязва разказа за циганката Божура, който започва с описание на това как майката на Божура – Калуда, се възползва от състраданието на хората към дъщеря ѝ, за да печели от търговията си. Реакцията на Гешев, който тогава беше зам.-главен прокурор, е след като БХК изпрати на прокуратурата годишния си доклад, като включи и нови издания за практиката по антидискриминационни дела и наръчник по антидискриминационно право. След това пък Гешев определи като „наглост“ даването на становище от адвокатурата по време на консултациите при президента Румен Радев за промени в Конституцията във връзка с правомощията на прокуратурата.

За изпратените издания на Вазов и Йовков, Гешев отговаря, че намира нищо укоримо, тъй като става дума за „две произведения на български класици“, а относно изказаните мнения пише, че е изпълнил служебните си задължения като главен прокурор, да защити прокуратурата, тъй като на тези консултации тя не е била поканена да даде становище.

„Макар цитираните норми за поведение от КЕПБМ да са напълно коректно пресъздадени в предложението, те нямат отношение към посочените факти. Считам, че поради липсата на логическа връзка между посочените бездействия и цитираните норми, изобщо не може да се изведе заключение какво се твърди“, казва Гешев.

Осмият пункт в искането е свързан с издадените от главния прокурор Указания за подобряване на организацията на работа на прокуратурата по прилагане на разпоредбите на чл. 53 от Наказателния кодекс (НК) и чл. 72 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) по досъдебни производства, образувани за престъпления по транспорта. С тях Гешев е разпоредил „при образуване на досъдебни производства за умишлени престъпления по транспорта да се предприемат действия за изземване на превозното средство като веществено доказателство, и да се сезира компетентният съд за налагане на запор с оглед отнемането му в полза на държавата“, тъй като по сега действащия НК „в полза на държавата се отнемат средствата за извършване на умишлени престъпления, собственост на дееца“.

Министърът на правосъдието обаче отбелязва, че според съдебната практика и доктрината чл. 53, ал. 1, б. „а“ НК е неприложим за отнемане в полза на държавата на автомобили във визираните в указанията случаи на престъпления против транспорта.

В отговора си Иван Гешев заявява, че указанията са издадени в съответствие с конституционните правомощия на главния прокурор за законност и методическо ръководство, след анализ на нормативната уредба и съдебната практика и са в съответствие с действащото законодателство.

„Откроена е тревожна тенденция за увеличаване на наказателните производства за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества. А резултатът е занижени наказания, несъответни на обществената опасност на деянията, което е крайно несправедливо и руши доверието в съдебната система. Затова е направено всичко възможно за подобряване на работата на прокурорите  по този вид престъпления. Указано е на всеки 3 месеца да се изготвят обобщени анализи, за да се прецени ефекта от издаденото указание и необходимостта от мерки“, пише той.

Деветият случай се отнася до разследването за отравянето на оръжейния производител и шеф на „Емко“ Емилия Гебрев. Правосъдният министър вижда двоен стандарт и бездействие на главния прокурор по това дело. През 2015 г. Гебрев, синът му Христо и Валентин Тахчиев бяха отровени, а Гебрев твърди, че причината е намерението му да придобие русенското дружество „Дунарит“. Разследването не открива извършителите, като не се потвърждава версията да са се натровили с рукола или от кафе машина. Разследването беше възобновено след отравянето с новичок на Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия в Англия. Тогава стана ясно, че военното разузнаване на Русия (ГРУ) е замесено в случая „Скрипал“, а поне един офицер от ГРУ е участвал и в опита за убийство на Гебрев. След възобновяването беше открита връзка на поне един от агентие на ГРУ и с взривовете на оръжейни складове в Чехия и България, част от които са на Гебрев.

„Намирам, че в случая е налице двоен стандарт и необоснована избирателност в ръководената от главния прокурор Иван Гешев българска прокуратура по отношение на делата за атентата на летището до Сарафово, при който загинаха 1 български и 5 израелски граждани и по делото за опита за убийство на Емилиян Гебрев и още двама български граждани“, твърди министър Йорданова.

Иван Гешев пък изтъква, че в случая става дума за действия на конкретен наблюдаващ прокурор по конкретно досъдебно производство. То е наблюдавано от Софийска градска прокуратура и е спряно, а не прекратено, както посочва правосъдният министър. „В изложението на министъра на правосъдието са направени сложни взаимовръзки между събития в страната и чужбина, които следвало да обосноват ангажирането на наказателна отговорност спрямо конкретни лица. След като дори главният прокурор няма правомощия по конкретни наказателни производства, то това би следвало да важи в още по-голяма степен за представител на изпълнителната власт. Посочените от г-жа Йорданова заключения и препоръки относно хода на висящи досъдебни производства (без да е запозната с материалите) нарушават основни европейски принципи като върховенство на закона и разделение на властите“, посочва той.

Очаквайте подробности

56
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 април 2022 15:27
Гост

До авторите на тролските коментари, които изместват темата от публичния дебат между Йорданова и Гешев, който министърката очевидно избягва.
Аз предлагам за днеска стига сте писали, ами идете да си купите дюнер с 5-те лева, които заработихте. Бързо, че докато стигнете до лафката ще го дигнат с още левче и, за да не останете гладни, ще трябва да Ви четем глупостите цял ден. Хубав апетит.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 април 2022 15:33
Гост

*лавката

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 19:51
Гост

Бухале, призови другия трол- „адвоката“ от САК и дружно се хвърляйте на амбразурата, да пазите каскета и герберастлъка.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 април 2022 20:11
Гост

Кротко сега. Убеден съм, че „талантът“ Ви ще намери поле за изява в някой жълт сайт, а не тук. Умението да пишете много, а да не казвате нищо ще е от полза.

Проскубания каскет
Проскубания каскет
04 април 2022 17:13
Гост

Колега, ние и дюнери не можем да си позволим откакто ни спряха стотинките за коментар, за да възхваляваме делото на акад. д-р на селско-туристическите науки Иван Каскетски! Глад и мизерия след като закриха преПравен свят, а Дамаджаната спря чувалите с милиони на нашите спонсори.

По-анонимен от анонимен
По-анонимен от анонимен
04 април 2022 12:39
Гост

ГЕШЕВ Е ПОЗОР !!! Гешев ще бъде отстранен, това е бъдещето. На негово място ще дойде нов главен прокурор, който поне ще бъде юрист с редовна диплома по право, а не приравнена такава и взета от милиционерската школа. Гешев всеки ден работи срещу съдебната система, неговият труд се изразява в опъване на чадъри над мафиоти и престъпници от които зависи. Гешев е купен, пит и платен човек, който няма място изобщо в гилдията на юристите. Гешев не става за метач на обществени тоалетни, камо ли за прокурор.

Симо
Симо
04 април 2022 12:31
Гост

Вместо да си подаде оставката с достойнство, този се оправдава като ученичка.

Димо
Димо
04 април 2022 12:33
Гост

Изключително нагло същество.

.............
.............
04 април 2022 12:21
Гост

Седмият пункт от искането на Йорданова е свързан с „подигравателни и пренебрежителни коментари“ на главния прокурор към представители на неправителствени организации и към адвокатурата. Те също са от времето преди Гешев да стане главен прокурор. През 2019 г. той изпрати на Българския хелзинкски комитет (БХК) „Под игото“ на Иван Вазов, като отбелязва главата „Батареята на Зли дол“, както и сборник разкази на Йордан Йовков, като отбелязва разказа за циганката Божура, който започва с описание на това как майката на Божура – Калуда, се възползва от състраданието на хората към дъщеря ѝ, за да печели от търговията си. ================================================= Това не… Покажи целия коментар »

По-анонимен от анонимен
По-анонимен от анонимен
04 април 2022 12:41
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 април 2022 12:29
Гост

Докладвано! Моля да се придържатe към добрия тон.

Гешев - позор, оставка и затвор!
Гешев - позор, оставка и затвор!
04 април 2022 11:58
Гост

„Искащите оставката ми целят превземането на прокуратурата“ – това е не само абсолютен „правен“ аргумент, но и е подкрепен надлежно с доказателства, а не само празни приказки на един самозабравил се селски турист, опънал чадър над организираната корупция.

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 12:05
Гост

Как на политически ARGUMENTI да вкарваш правни аргументи ми кажете? И само не ми обяснявайте, че изпълнителната власт иска реформа ха ха ха …Проста реформа вече казват на превратите. Главният има мандат и имунитет. Всичко останало е натиск и борба за власт от хора, които трябва да оправдаят инсталирането им на позиции, за които нямат качества.

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 12:06
Гост

За какво затвор? За това, че някой конкретен прокурор не си е свършил работата преди той изобщо да бъде избран? Моля Ви. Жалко е това, което пишете.

Хари
Хари
04 април 2022 12:38
Гост

Прикриватурата ни открай време е под нечия власт. Първо Цацарон, после прехвърли топката на Гешев.

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 11:46
Гост

Ами не, че съм му фен, обаче е напълно прав. И ако сложат вместо него, някой като Гуглена като главен прокурор, тежко ни и горко ни

Spiro
Spiro
04 април 2022 12:59
Гост

A, щото сега с него сме цъфнали и вързали.

Отчаян
Отчаян
04 април 2022 11:41
Гост

Както прикватурата обича да казва – това е просто защитна теза на обвиняем/подсъдим.
А че прокуратурата ни е дискредитирана отвсякъде – просто няма спор. гешев в момента е водача на колоната и ще е позор за всяка структира, в която се намира.
Разбира се, сектантите от ВСС пак ще провалят отстраняването на тоюи тумор, защото те това разбират под правораздаване – прокуратурата да е юмрука на партията/олигархията/мафията.

Михаил
Михаил
04 април 2022 11:38
Гост

За мен истината е, че Гешев е човек на ГЕРБ, а „новите“ искат промяна – да си натикат техен човек там.
„И няма нищо ново под слънцето…“.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 април 2022 12:02
Гост

Да, като с КЕВР, които уж саботираха с цените на газа и тока. А те все пак ще си се увеличат с 30%. Просто отлагаме неизбежното и използваме ситуацията да си набутаме хората.

Каскетен позор
Каскетен позор
04 април 2022 11:33
Гост

Неземната тъпота на някои индивиди граничи единствено с космическата им наглост. Това ЕСПЧ в прав текст да ти каже и то съвсем наскоро, че яката си сгазил лука, а ти да продължаваш локуми да разтягаш…

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 12:08
Гост

ЕСПЧ не е авторитет ВЕЧЕ. Компрометирани са там повече от нашите национални институции. Намерете си други опорки.

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 12:16
Гост

Каскета е по-голям авторитет от ЕСПЧ. Вицът на хилядолетието или нередовен прием на медикаменти.

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 13:52
Гост

Нередовенрием на медикаменти, а именно марихуана за медицински цели, която искат да ни я вкарат тези, които вкараха и ЕСПЧ.

Дичо
Дичо
04 април 2022 13:04
Гост

Ти го плюеш, то мисли че дъжд го вали.

plebs
plebs
04 април 2022 11:31
Гост

„Ние сме съдебната власт, Лозане“ чака одобрение от плебса за да се завърне Гоце с неговата съдебна власт и антураж… 🙂

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 11:10
Гост

защо тази не си каже истинските мотиви за оставка? Ето ги: „Каза ли са ми да упражнявам натиск върху прокуратурата и да създавам конфликти в държавата и изпълнявам. Този Главен Прокурор е ненадежден, защото не изпълнява това, което му казват хората, които са зад мен и ми казват аз, какво да правя като министър. Искам му оставката, за да му оказвам натиск или за да сложим наш човек на негово място. Става въпрос само за пари и власт. Личните качества на Гешев и постъпките му всъщност нямат никакво значение“ Три прости изречения, но за да бъдат маскирани истинските мотиви на… Покажи целия коментар »

Capo di tuti capi
Capo di tuti capi
04 април 2022 10:40
Гост

Най-висшето право за ВСС е каскетното право.

АМИН

re:
re:
04 април 2022 10:45
Гост

И телефонното!

Звънне ли петолъчката от централата – НЕМА ЛАБАВО!

Д-р по право от ЮЗУ, Гешев
Д-р по право от ЮЗУ, Гешев
04 април 2022 10:37
Гост

Аз съм национално богатство. Прокуратурата е евроатлантическа ценност. А съдебната система – Божий дар за мат’риала както казваше онзи дето ме избра.

PS. По Николай Кокинов

Нагъл, по-нагъл, каскет!
Нагъл, по-нагъл, каскет!
04 април 2022 10:32
Гост

Затънал до шията в лай*а, но ей такава уста отворил!

Лицето на копупцията в съдебната система
Лицето на копупцията в съдебната система
04 април 2022 10:13
Гост

Цацаров отново е шеф във ВКП
Нещо да кажете …..?

abcd
abcd
04 април 2022 10:14
Гост

ОСТАВКА НА ВСС

Рики
Рики
04 април 2022 13:26
Гост

Дано следващите да са по- свестни.

Управленска тъпота!
Управленска тъпота!
04 април 2022 10:05
Гост

Всяка медийна изява на милиционерския макак показва отново и отново, колко му е куха хралупата и колко му е червен задника! Едва ли обаче някой, който е наясно какви недоразумения са във ВСС се съмнява, че днес пак нищо няма да му направят. Вместо празните приказки на кирчовците, ако имаха нещо между ушите да бяха измели тези търтеи с изменение на ЗСВ.
Само нов ВСС би направил нещо, но явно за Надка и компания освен плямпане всичко друго е непосилна задача.

много ниско ниво и на двамата
много ниско ниво и на двамата
04 април 2022 9:57
Гост

Нивото е толкова ниско, че ми става мъчно за нашата родина! Предложението на Йорданова в някои части е изключително слабо. Най-силен е моментът с решението на ЕСПЧ за Баневи и там няма основание за недопускане, тъй като нарушението може да е извършено преди мандата на Гешев, но е категорично установено с акт на ЕСПЧ по време на мандата му.
Аргументите на Гешев също са много слаби. Празни приказки.
Нищо добро не ни чака с тези хора по върховете на съдебната и на изпълнителната власт.

Лицето на копупцията в съдебната система
Лицето на копупцията в съдебната система
04 април 2022 9:52
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Албенски
Албенски
04 април 2022 9:44
Гост

Кой знае и ти и Борисов и другите колко пари сте взели от Домусчев.

Demirev
Demirev
04 април 2022 9:44
Гост

Цели се, да се махнеш от там. Защото си подкупен.

Спиридон
Спиридон
04 април 2022 13:29
Гост

То е ясно като бял ден.

Арнаудов
Арнаудов
04 април 2022 9:44
Гост

Като гледам и във ВСС нещо се е правило по Оперативна Програма. Дали и там не е лапкано?

Рори
Рори
04 април 2022 13:30
Гост

Със сигурност. Тече и пак ще тече.

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 9:43
Гост

Половината от случаите ще бъдат зачеркнати. Някой да се съмнява във ВСС

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 9:42
Гост

Ега ти безумното оправдание за Баневи. Значи, разказвайки за разследването, ти е позволено да нарушаваш презумпцията за невиновност. Що за глупост

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 9:37
Гост

Аз пък ще кажа, че от всички главни прокурори, този е най-слабият юрист

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 9:38
Гост

Гешко се изживява повече като политик, а не като юрист

Нулева Толеранция към Куролацията
Нулева Толеранция към Куролацията
04 април 2022 9:12
Гост

Е, то всеки полуграмотен юрист знае, че кака Надка от администрацията в Разград повтаря само мантрите на Бойкикиев от половин година, без дори да има не правен аргумент, но дори и някакъв правен нюанс, в тезата й, с идеята, че всяка достатъчно повтаряна мантра ще стане истина.

льольо
льольо
04 април 2022 12:54
Гост

Айде стига с тва Разград, Разград. Ми Дамянов да не е от Париж? Кво като и той е от Разград?

Най-хубавото Евро
Най-хубавото Евро
04 април 2022 15:45
Гост

Филчев, ти ли си бе?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 април 2022 9:08
Гост

То е ясно, ще няма правни аргументи. Иначе щеше ли да обикаля като цветарка по телевизиите да говори общи работи от рода, че „прокуратурата била ненадеждна“, което противоречи на практика на КС. Хем не знае, хем се прави на отворена. Кучето скача според тоягата.

Нов
Нов
04 април 2022 11:38
Гост

Още по-проскубан си станал, спряха ти кранчето и лъсна що за бухал си…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 април 2022 11:41
Гост

Брей, някой пак недоволен от чужди мнение. Още чакам Йорданова да се реши да излезе на публичен дебат срещу Гешев. След като има претенции към работата му, да се аргументира пред обществото.

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 12:06
Гост

Публичния дебат между двамата вече се състоя, когато Гешев връчи огромен букет на Йорданова и в рамките на няколко секунди след нейната реакиция претърпя трансформация – от селски хитрец с мазна усмивка, който си мислеше, че за пореден път ще мине метър, хвърляйки прах в очите на обществото по сценарий на Pi ar Sevi Boiko – до почервенял от яд неандерталец, чийто номера от селски вечеринки са били разкрити и неутрализирани с няколко думи и една усмивка.

Юрист
Юрист
04 април 2022 9:05
Гост

Наглото поведение на министъра на правосъдието, както и на останалите му пионки – К. П. / А. В. / Б. Р. и т. н. ще им бъде потърсена голяма отговорност. Превърнаха прокуратурата в силнозависима от изпълнителната власт, урониха нейния авторитет и подложиха на съмнение работата й. Надявам се, че разбират каква институционална криза сътвориха посочените. Времето за разплата НЯМА да закъснее.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 април 2022 9:12
Гост

Престъпността от 90-те години се завръща по статистика, пък за другото не знам.

Нов
Нов
04 април 2022 11:40
Гост

Кога пък беше независима ПРБ, че нещо не се сещам. Или ти държиш като е зависима, поне да е от твоите. Е, нЕма да стане