Да бъде образувано дисциплинарно производство срещу главния прокурор Иван Гешев и заместника му Пламена Цветанова за нарушения на етичния кодекс и служебните задължения – предложение за това внесе във Висшия съдебен съвет служебният министър на правосъдието, съобщиха от правосъдното ведомство.

Причината – на два пъти прокуратурата е отказала да предостави поискана от МП информация за прилагането на чл. 9 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) – случайното разпределение на дела и преписки в държавното обвинение.

Предложението е насочено към Прокурорската колегия, което означава, че идеята му е дисциплинарното производство да се развие както за всеки обвинител. Това означава, че на теория възможните наказания са: забележка, намаляване на заплатата, понижаване в длъжност, освобождаване от длъжност и уволнение.

През лятото на тази година в медиите е имало публикации за пропуски, нарушения и разнопосочна практика във връзка с разпределението на делата и преписките в съдилища и прокуратурата. Заради това от министерството са поискали от председателите на ВКС и на ВАС, от главния прокурор и от шефовете на апелативни съдилища и прокуратури информация за това дали има вътрешни правила за прилагането на чл. 9 от ЗСВ, които да осигуряват принципа на случайния подбор, както и приетите вътрешни правила за сформиране на съдебни състави и екипи за разследване на случаен и определен избор, уточняват от МП.

И разказват: „Първото писмо до Иван Гешев – главен прокурор, с което беше отправена молба за предоставяне на посочената информация, беше изпратено на 20 август 2021 година. Седем дни по-късно, с писмо, подписано от Пламена Цветанова – заместник на главния прокурор при ВКП, от министъра на правосъдието е поискано да бъде уточнено в изпълнение на коя от дейностите на Министерството на правосъдието или по коя от определените в чл. 370 на ЗСВ насоки на взаимодействие с органите на съдебната власт, е направено искането за предоставяне на вътрешно-ведомствени актове на прокуратурата, осигуряващи прилагането на принципа на случайния подбор“.

На 15 септември 2021 г. от МП отговарят, че информацията е поискана във връзка с упражняване на предвидените в ЗСВ правомощия на министъра на правосъдието и по повод становище на прокуратурата, и в частност на главния прокурор, че съществуват сериозни съмнения за манипулация на ползваната в съдилищната система за случайно разпределение на делата.

Отговор от държавното обвинение не е бил получен.

Независимо от това, на 7 декември 2021 г. министърът изпратил писма до прокуратурата, до ВСС, председателите на ВКС, ВАС, апелативни съдилища, СГС и СРС, с което е представен направеният от МП преглед на прилагането на принципа на случаен подбор при разпределението на делата по предоставените данни от съдилищата. В него изрично е посочено, че само прокуратурата не се е отзовала на двете отправени покани за представяне на данни.

Едва тогава с писмо от 9 декември 2021 г., подписано от Пламена Цветанова – за Главен прокурор, на министерството на правосъдието са представени действащите към момента Правила за приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в Прокуратурата на Република България. Информацията не е пълна, тъй като не са представени заповедите на административните ръководители на прокуратурите, с които се създава организация за приложението на принципа за случайно разпределение на преписките и досъдебните производства. Няма и изтъкната обоснована причина, поради която правилата се представят едва през месец декември, като същите са изискани с писмо от месец август“, обясняват от МП.

Заради това служебният министър предлага срещу Иван Гешев и заместничката му Пламена Цветанова да бъде образувано дисциплинарно производство по чл. 307, ал. 3, т.3 и т.4 от ЗСВ – за нарушения на етичния кодекс и за „други служебни задължения“.

В предложението се посочва, че с действията и бездействията си, главният прокурор е нарушил изискванията на няколко принципа от Кодекса за етично поведение на българските магистрати, произтичащи от специфичните правила за етично поведение на административните ръководители. Според единия магистратът на ръководна длъжност се грижи за организацията и дейността на поверената му служба по начин, чрез който да бъдат постигнати най-добри резултати като осигурява и възможно най-добро сътрудничество с другите органи на съдебната власт и обществени служби при зачитане специфичната компетентност на всяка една от тях.

Служебният министър твърди, че Иван Гешев е нарушил и принципа, според който магистратът на ръководна длъжност е основен гарант при утвърждаване на независимостта на магистратите при вземането на решения и при спазване принципа на случайното разпределение на преписките и делата.

Констатираните дисциплинарни нарушения на правилата на професионалната етика по своята същност имат за последица и накърняване престижа на съдебната власт (дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ)“, посочват от МП.

От там допълват, че Пламена Цветанова пък е допуснала дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ и се иска да ѝ бъде наложено наказание, което да съответства на тежестта на нарушенията.

Това е различна процедура от тази, с която се занима Висшият съдебен съвет през лятото. Тогава той беше сезиран от проф. Янаки Стоилов с искане за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор, позовавайки се на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията (виж повече тук).

На 22 юли обаче с 12 на 8 гласа мнозинството във ВСС съвет прие за недопустимо искането на проф. Янаки Стоилов за предсрочното освобождаване на Иван Гешев (виж тук). Стоилов сезира Конституционния съд с искане да разтълкува правомощията на министъра на правосъдието в тази връзка, но той още не се е произнесъл.

 

 

45
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
умерен/уморен/ песимист
умерен/уморен/ песимист
10 декември 2021 12:58
Гост

Вътрешните правила на всеки орган на СВ са общодостъпни на съответните им сайтове. Може би министъра е искал от ПРБ да му осигури интернет?!?

Юрисконсулт
Юрисконсулт
10 декември 2021 12:43
Гост

Браво на министъра! Следващият, който и да е той, трябва да продължава ежедневно да вади на показ кирливите ризи на задкулисието.

Анонимен
Анонимен
10 декември 2021 20:41
Гост

Очевадно не сте юрист. То изказ, то познания кръгла 0

Адвокат със сак
Адвокат със сак
10 декември 2021 7:45
Гост

Нищо не вършат в Прокуратурата, даваш сигнал, хората си спомнят едно време – някога може би, не знам, как се действа, сега са – охлю-бохлю, покажи рогца.

Занимават се с дребнотемие – избирателно и агресивно – ужасни работи.

3-ма полицаи охраняват човек на съдебно заседание. Това са разходи от моят джоб. Аз плащам на тези полицаи, чрез данъците.

Дано да се свърши скоро.

Евентуално – се надявам да станат по-ефективни, това е невъзможно обаче-мързелът не се лекува.

Кисел
Кисел
10 декември 2021 14:03
Гост

Ами кажете го на гражданите, дето пишат жалби за щяло и нещяло, по които се хаби време и ресурси-по граждански спорове, по административни случаи или по политически теми, по лична вражда, за кражба на кокошки /как да не стане „за кокошка…“/. Например 50 броя жалби до всички прокуратура, във връзка с политическа обстановка след 9-ти септември и 10-ти ноември, и как не му върнали кравите от ТКЗС, или пък 20 проверки по спор за подялба на имот/ от спора произлизат самоуправство, кражби, унищожаване и повреждане, закани, побои, набедяване и де що се сетиш, само защото на страните не им се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 декември 2021 20:42
Гост

ХаджиГейов, ти ли си?

Адвокат
Адвокат
09 декември 2021 23:06
Гост

Поздравления за смелата позицшя. Всички колеги, с които съм говорил споделят становището на министъра.

Съдия ВКС
Съдия ВКС
10 декември 2021 8:40
Гост

Нищо смело не виждам в позицията, освен неистово желание да бъде оставен поне като заместник министър, което няма как да стане

Анонимен
Анонимен
10 декември 2021 20:44
Гост

Кликата на адвокатите…Мерси! Трябва да има изпити и при вас, през някко години! Първоначалният вече е истински адвокатски, но после баавно затъвате

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 20:23
Гост

Да го питат този министър какво става с Плана за възстановяване и развитие? Некадърник.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 20:40
Гост

Ооо, няма кинти. Ще спрат и фондовете. Ще гърмят и банки. Ще скачат цени. Това сме го виждали. И един бял автобус.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 20:04
Гост

Министър неграмотник и смешник.

Анонимен
Анонимен
10 декември 2021 12:50
Гост

Не говорете така за Барни Ръбъл! Все пак е по-интелигентен от Каскета!

Дамаджана
Дамаджана
09 декември 2021 19:08
Гост

Слабо Демерджиев,слабо!
Както цялата му псевдоадвосатска практика-посредственост и липса на елементарни правни познания!
И тоя човек има самочувствие на добър адвокат,че даже и министър то направиха..!!
Пълен смях!

Браво
Браво
09 декември 2021 17:34
Гост

ГЕШЕВ – ПОЗОР!! ОСТАВКА И ЗАТВОР !! Все още не разбирам как изобщо човек с нередовна диплома по Право, горил доказателства, изнудвал подсъдими да се „откупват“, за да „не бъдат запалени“, човек на когото всеки му казва „МАХНИ СЕ“, включително и сваленото към него доверие от страна на ЕППО, да бъде не само главен прокурор, ами и практикуващ юрист изобщо. Желая му само злото и скорощна оставка. В момента Гешев избира пътя на агонията, същият път преди беше избрал и един лидер на Либия, този път свършва гротескно за избралите да го вървят. Гешев е за затвора! Гешев е престъпник… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 20:43
Гост

Ама ти си си тролче и това е!

Asian meat
Asian meat
09 декември 2021 17:03
Гост

Демерджиев още не р оставил адвокатлъка. Дига пушилка с надежда да се докаже в очите на клиента, а по същество – несъстоятелен. Всеки грамотен човек а ли пък юрист знае че това е едно правно нищо

лошо, демерджиев, лошо
лошо, демерджиев, лошо
09 декември 2021 16:47
Гост

Какво спорите въобще – Демерджиев се излага. Гешев има неща, за които да влезе в затвора, за това, че не бил дал пълна информация на министър, да го убият с камъни ли? Ако въобще е нарушение на етичните правила, може да мине най-много със забележка. Ще накриви каскета на Гешев с жалките си предложения. Но целта на Демерджиев не е да е полезен и да работи, вместо да си гледа адвокатската практика, както някой долу наивно написа. Не – той от няколко години се е устремил към политиката и това отдавна се знае в адвокатурата, просто с назначението му лъсна.… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
09 декември 2021 15:50
Гост

Дайте на министъра прокуратурата, явно мечтата му е била да бъде прокурор. Голямо натягане се натяга, голям специалист по наказателноправна материя, голям реформатор. Да се пусне на един конкурс за магистрати да му се сбъдне мечтата.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 15:56
Гост

Въпросът не е в личността на гл. прокурор, а дали съществява функцията си в името на обществото и съобразно принципите на законност и справедливост. Настоящиян гл. прокурор упражнява правомощията си меко казано превратно и не в интерес на народа, а в интерес на престъпната банда, която го избра на този пост чрез своите поставени лица във ВСС.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 16:28
Гост

Добре де, колега или колежке, обърнете внимание и на изключителната „добросъвестност“ на Демерджиев. За него какво да кажем? На всичката пропаганда все Гешев й е в устата, такъв бил, онакъв бил, а те – в бяло. Ами вижте чатовете на Демерджиев които изтекоха в медиите, напр. За едни пари става въпрос кой и да какво ги е взел. Демерджиев упражнява ли правомощията си в интерес на народа или и той е част от престъпната банда и се мъчи да „захлеби“ преди да го наритат, защото човекът няма морал за позицията която заема и неговите хора си го знаят. Просто сега… Покажи целия коментар »

Друг адвокат
Друг адвокат
09 декември 2021 16:37
Гост

Колегата може винаги да „захлебва“ на свободна практика като дългогодишен адвокат с име, но се е захванал с това да бъде министър не за парите, а заради принципите. И за да няма повече Митко Каратиста и 8-те джуджета, които са истински позор за правната система на една държава от ЕС.

Димитър
Димитър
09 декември 2021 17:50
Гост

АКо знаеш каква глупост си написал….Ако Митко каратиста не го беше заплашил и то лично (ако въобще е вярно),дали тоя щеше да е МП я помисли. То бива от морал да са ви закърняли мозъците ама чак дотам ли….

анонимен
анонимен
09 декември 2021 21:13
Гост

Не бил в личността, затова само неговото име се повтаря от всички, точно от това си е, вместо да направят реформи да направят по-ефективна прокуратура, те какво махат гешев, закриват спеца и щракаме с пръсти корупцията е преборена, връщаме се преди 2012, където резултатите пак бяха плачевни. Не в това е идеята според мен, ама големите реформатори, като този министър с никаква практика по накзателноправни науки да реформират и ще си стоим така само с лозунги и общи приказки.

Гешев - позор, оставка и затвор!
Гешев - позор, оставка и затвор!
09 декември 2021 15:44
Гост

Някой ден ще има да се оплаква Каскета на бай Ставри как е бил неправедливо обвинен от някой, по отношение на който не е имал властта напр. да прати в командировка на другия край на България, както е сега… Един светъл празник наближава, а на всяка свиня й идва Коледата.

Димитър
Димитър
09 декември 2021 17:51
Гост

Бая още ще я почакаш…..

Арш
Арш
09 декември 2021 15:28
Гост

Гешев е позорен и това е малка част от престъпленията му

С мирис на Жасмин
С мирис на Жасмин
09 декември 2021 15:27
Гост

Няма кой да го накаже

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 15:27
Гост

Днес активно Гешев присъства в новините ви

СТИЛ
СТИЛ
09 декември 2021 15:27
Гост

ГЕШЕВ _ ОСТАВКА И ЗАТВОР!

Димитър
Димитър
09 декември 2021 18:55
Гост

в мокрите ти сънища може би

Анонимен
Анонимен
10 декември 2021 14:22
Гост

Абе то работата в съдебната система е като лафа- корабът потъва ,ние се кахърим, че байрака бил скъсан и трябва подмяна. Ей така и с Гешев- не ,че той не е същият дебил кат Пеевски ,ама кво да кажем „Географски ширини“ ,само ако Австрия ни беше граница ,а не Анадола

....
....
09 декември 2021 19:05
Гост

Бягай от тука бе,мишок малък!

Ич!
Ич!
09 декември 2021 15:26
Гост

Да се надяваме, че ще стане!

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 15:26
Гост

Колко още му остава от мандата на Гешев бе?

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 23:15
Гост

Поне толкова, колкото ще лежи при бай Ставри след това

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 15:25
Гост

А така министре. Ама си служебен само. Само.

Попова
Попова
09 декември 2021 15:25
Гост

Какво да говорим – Гешев си пази хората

Дмитри
Дмитри
09 декември 2021 15:24
Гост

Някоий има ли вяра и на дума от Иван Гешев

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 15:24
Гост

Гешев – Космонавт

майна
майна
09 декември 2021 15:22
Гост

Демерджиев викам да си ходи. Само вдига пушилка и никаква реална работа не върши. Може ли такава ниска топка на Гешев да подаде?!

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 15:25
Гост

Ми то и АЛ Капоне за данъци са го вкарали. Но в случая не виждам как ще го накажат за такова нещо. Цялата работа изглежда като натягане на служебното министърче да си запази поста. Нито има капацитета, нито класата на Янаки. Той никога не би направил подобно нещо. То е по-скоро вредно, отколкото ще свърши работа. Аз сега ако съм на Гешев, ще кажа ето – вижте за какви неща ме ръфат и само ще черпи доводи за това, че обвиненията срещу него са кухи. А те не са! Ама не са тези, дето министърчето внася!

shame, shame, shame
shame, shame, shame
09 декември 2021 15:10
Гост

Този Демерджиев е пълен т..ак от всички неща, извършени от Гешев, той някаква пълна глупост хвана, за да му иска ДП. То е срамно направо!

Хахахах
Хахахах
09 декември 2021 14:50
Гост

И кой ще го накаже ?
Точкова вече е нищо … другите инспектори и те …

Анонимен
Анонимен
09 декември 2021 15:09
Гост

Прокурорската колегия 😉 Ще му праснат една забележка – Иване, що така, бе! Не хубаво туй и ще се приключи