Министърът на правосъдието Крум Зарков покани дипломати от държавите членки на Европейския съюз, от Швейцария и от представителството на Европейската комисия в България. Той ги е запознал с предприетите действията от страната ни в сферата на върховенството на правото, за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и за напредъка на
реформите, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Тема на срещата е било и правото на България да се присъедини към Шенгенското споразумение.