Какви са причините вече 20 години в България да не може да се създаде Имотен регистър и вписването да остава такова, каквото е било още в началото на 20 век. Това опитва да установи Министерството на правосъдието и търси отговора на 10 въпроса.

Според Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), който е в сила от 1 януари 2001 г., в България трябва да бъде създаден имотен регистър, който се състои от партидите на недвижимите имоти, т.е. да се премине от „персонално“ (поименно) към „поимотно“ (реално) вписване. „Преминаването от „персонално“ към „поимотно“ вписване предпоставя цялостно изграждане на Имотния регистър, разбиран като съвкупност от партидите на отделните недвижими имоти“, посочват от МП. И припомнят, че за стане факт регистърът, се развива процедура с две фази. Първата е да се открие производство за създаването му в даден съдебен район. Втората –  той да бъде въведен със заповед на министъра след като за територията на района са били одобрени и влезли в сила кадастрални карта и регистри.

В момента само за седем съдебни района – Балчик, Благоевград, Каварна, Добрич, Асеновград, Троян и Несебър, има издадени заповеди за откриване производството по създаване на имотен регистър.

„Въпреки че първите заповедите са издадени още през 2006 г., в нито един от тези райони не са създадени изцяло (за целия район) нито т.нар. предварителни имотни партиди (по смисъла на чл. 71, ал. 1 от ЗКИР в редакцията му, действала до промените, обн. ДВ, бр. 49 от 2014 г.), нито имотни партиди (по смисъла на чл. 65, ал. 3 от ЗКИР в редакцията след изменението на ЗКИР, обн. в ДВ, бр. 49 от 2014 г. и последващите изменения), независимо че за голяма част от тези райони са одобрени кадастрални карти“, обясняват от министерството. И подчертават, че до днес никъде няма имотни партиди, създадени по установения от закона ред.

Затова ръководеното от Десислава Ахладова ведомство иска да установи на какво се дължи това – какви са първопричините, които очевидно не са преодолени, въпреки множеството изменения в законодателството.

Чрез портала за обществени консултации то отправя 10 въпроса (пълния им текст виж тук), на които всеки заинтересован от проблематика може да отговори. Първият и основен е какви са ключовите причини, които препятстват реалното създаване на Имотен регистър в България – дали това се дължи на нормативната уредба, създадена през последните 5 години, дали на работата на конкретна институция, дали на разпределението на задачите между различни администрации, дали е свързан с неподходящи технологични решения, или с липсата на достатъчно информация.

Министерството пита и за конкретните проблеми и последиците от тях, както и за това как се отразило на създаването на Имотния регистър премахването на предварителните имотни партиди през 2014 г. Има и въпрос за това какви са рисковете от преминаване от персонално към поимотно вписване и има ли мерки за тяхното предотвратяване. Както и за това дали процедурата по създаване на регистъра с две фази и заповеди на министъра може да бъде оптимизирана. „Смятате ли, че съществува необходимост от разширяване на правомощията на съдиите по вписванията при изготвяне на имотните партиди и защо? Ако да, в каква посока?“, е друг от въпросите, които поставя МП. То иска да научи и какво е мнението на заинтересованите за уредбата на имотния регистър и кадастъра и дали има разминавания. Пита и коя трябва да е водещата институция, която да поеме лидерството при разрешаването на проблемите и реалното изграждане на Имотния регистър в България и защо.

30
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Адвокат
Адвокат
09 февруари 2021 20:08
Гост

Докато аз съм жива(в момента съм на 42 год. дай Боже още толкова) в България имотен регистър, НЯМА да има. Или поне докато производството от съдебно, не стане административно. И ще ви кажа защо, защото колкото съдии, толкова мнения. С тоя тюрлю гювеч, съдиите към съда, а пък разпореждат на агенцията… Моля, моля! И не, не са толкова важни за колкото се мислят. Ама друго си е да взимаш заплата от съдебния бюджет, друго от агенцията.. Лека вечер!

Адвокат срещу простотията
Адвокат срещу простотията
10 февруари 2021 10:17
Гост

Когато завистта, некомпетентността и злобата се синхронизират, както при вас се получава, при този каламбур от глупости в главата ВИ, излизат подобни щуротии, които са меко казано смешни. Като адвокат и от дългия ми професионален стаж/опит мога да кажа, че съдиите по вписванията не са проблема на неслучилия се имотен регистър. За в бъдеще това ще хората, които ще имат знанията и уменията да помогнат за неговото създаване. Виновно е калпавато ни законодателство и некомпетентното тълкуване на законите от ВКС. Страхотна глупост е да вписваш съдебно решение, с което не може и зад**ка да си избършеш и да си длъжен… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2021 18:05
Гост

Както каза някой – задкормилното устройство е виновно. Илюстрирам масовите простотии на съдиите, които с години задълбочават проблема – прехвърлят се 5-10-15 имота (често земеделски земи) – от мързел в регистъра се пише само първия имот по акт, останалите се слагат в описание, и то не всички, и се слага многозначното многоточие (…) накрая, сиреч тука има още имоти, ама не съм ги написал. Но за сметка на това съм сложил партидата само на първия имот. Втора масова простотия – прехвърлят (ипотекират) се идеални части от имот вече с партида – създава се нова партида, за идеалните части от имота.… Покажи целия коментар »

Кольо
Кольо
10 февруари 2021 8:50
Гост

Определено, доста глупости/не истини сте написали. Съдиите по вписванията не въвеждат актовете в програмния продукт. Не откриват и закриват партиди. Това се прави от Агенция по вписванията. А, черешката е фактически невъзможна. Програмния продукт не позволява да се приключи сделка без страни.. Поредния писач който не знае на коя планета се намира, ама размахва назидателно пръст…

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 10:44
Гост

Кольо, затова АВп е осъждана неведнъж, сигурно защото са невъзможни тези неща. А съдията по вписванията каква отговорност носи за безхаберието си? Айде нашивай си там отказите и се мисли за голяма работа.

Кольо
Кольо
10 февруари 2021 12:53
Гост

Както обикновено, злобно, не компетентно и не аргументирано. Написал съм, че „черешката“ е невъзможна. Няма как да се впише нещо по имотна партида (нищо че имоти партиди не съществуват), без страни! Всеки правен субект носи отговорността която му възлага закона. Към настоящия момент съдиите по вписванията, нито въвеждат в програмата, нито създават, нито променят електронните партиди! Това не е тяхна прищявка. Така пише в закона. Ама Вие откъде да знаете това?

Гост
Гост
10 февруари 2021 9:28
Гост

Това, което си описал се случва само в твоята глава и е пълна просто*ия

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2021 10:39
Гост

Тогава какъв е смисъл от съдиите по вписвания, че не разбрах?

Петър
Петър
09 февруари 2021 15:56
Гост

Какво разширяване на правомощията на съдията по вписванията? Отдавна трябваше да се закрие тази длъжност и да се създадат длъжностни лица по вписванията към Агенция по вписванията. От тази основа вече трябва да се премине към „поимотно“ вписване. Въобще да се оформи една институция. Бъркоч по български в който нищо не работи е в момента.

Кольо
Кольо
10 февруари 2021 8:54
Гост

Бихте ли написали с няколко прости изречения? Как с премахването на съдиите по вписванията ще се подобри ситуацията? Не пропускайте действителността, че АВ е основен извор на проблеми!

Гост
Гост
10 февруари 2021 9:39
Гост

Стане ли административна услуга, всичко ще става по заповед на горестоящия директор.
Сега на съдиите по вписванията не може да се нарежда.

гост
гост
10 февруари 2021 12:42
Гост

Всъщност точно това е целта….спускат се методически указания /като при ДЛР/, а вие после се чудете защо имате отказ/вписване.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2021 11:43
Гост

Може би наистина трябва да се помисли за разширяване на правомощията на съдиите по вписванията.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2021 11:44
Гост

Дали е алтернатива?

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2021 11:41
Гост

Очевидно трябва да се отстранят проблемите, за да стане факт реалното изграждане на Имотния регистър.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2021 11:42
Гост

Те до сега не са ги отстранили, въпреки законодателните промени, та надали ще се разбързат сега.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2021 11:39
Гост

Какви първопричини, които очевидно не са преодолени? Мотаят се просто.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2021 11:37
Гост

Цели 20 години в България да не може да се създаде Имотен регистър! Е, счупихме рекорда.

Fernandinho
Fernandinho
09 февруари 2021 10:51
Гост

Не се изненадвам, че търсят, но дали ще намерят причините

Нюмън бе
Нюмън бе
09 февруари 2021 10:50
Гост

Абе ужас беее… търсят причините. Причините са в слабата организация на работа и липса на дълновидност.

Меринчев
Меринчев
09 февруари 2021 10:50
Гост

Да питат Хисарския Поп или Арменския ли беше? 😀

Nikolov
Nikolov
09 февруари 2021 10:46
Гост

Къде ги търси?

Gosh
Gosh
09 февруари 2021 10:40
Гост

Трябва да попитат Радио Ереван. Там знаят отговора за липсата на ИР.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
09 февруари 2021 10:28
Гост

Все пак и поимотното вписване е някаква форма на стабилитет, не се създават чак такива мъчнотии, освен това една сделка има рискове.

Санкцията за неправомерно поведение на страните и при сегашната персонална партида е – отговорности, парични шамари, но – аз съм твърдо за леснотата, а имотната система е по-ясна и по-пригодена към бързина на сделката.

сделка-партида
сделка-партида
09 февруари 2021 10:25
Гост

За всеки имот, с който се извършва сделка да се открива имотна партида и това е! Не да се чакат заповеди и тн. Така лека-полека ще започне да се пълни регистърът. Ако това не започнем да правим, никога няма да се случи

Nikolov
Nikolov
09 февруари 2021 10:47
Гост

Така е

Englishman
Englishman
09 февруари 2021 10:48
Гост

Имотна партида ако се открива и аз мисля, че постепенно ще се случат нещата. Но разбира се те не искат да си мръднат пръста

Джош
Джош
09 февруари 2021 10:49
Гост

Според мен не е нормално това да не могат да се организират толкова време нещата

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2021 11:38
Гост

То пък като че ли всичко друго ни е нормално.

бърз отговор на всеки въпрос
бърз отговор на всеки въпрос
09 февруари 2021 10:23
Гост

Проблемът винаги е в задкормилното устройство…