Министерството на правосъдието подкрепи проекта за промени в Наказателния кодекс, с които се увеличават наказанията за непълнолетни, извършили тежки престъпления като убийство, изнасилване и блудство и се дава възможност да им бъдат налагани санкции като на възрастни.

Колкото и да е специфична наказателната отговорност на непълнолетните лица и особените правила на глава шеста от общата част на НК да отчитат преходния характер на възрастовото развитие, не може при наличие на обективирана обществена необходимост да не се предвиди възможността, редуцирането на наказанието по чл. 63, ал. 2 от НК да не е толкова съществено в случаи, свързани с тежко престъпно поведение“, казва Министерството на правосъдието в становището си до Народното събрание (пълния му текст виж тук).

Промените в НК бяха внесени в края на януари от депутати от ГЕРБ, след като премиерът Бойко Борисов им разпореди да изготвят законопроект. До идеята се стигна след жестокото убийство на 18-годишно момиче в село Галиче, извършено от 17-годишен младеж, който имал и предишни осъждания за телесни повреди. Бащата на жертвата се срещна с Борисов, след което премиерът нареди спешно да бъде променен НК.

Според действащия чл. 63, ал.2 от НК за навършилите 16 години непълнолетни, наказанията доживотен затвор без замяна и доживотен затвор се заменят с от 5 до 12 години затвор, а лишаването от свобода за повече от 10 години се заменя с от 2 до 8 години затвор. Редуцирането на наказанията е задължително и затова предложението на ГЕРБ е замяната вече да е по преценка на съда.

Проектът на ГЕРБ предвижда наказанията за непълнолетните, навършили 16 години, да бъдат увеличени. За най-тежките престъпления те да са от 5 до 20 години затвор, а когато законът предвижда дадено престъпление да се наказва с над 10 години затвор, санкцията за младежите между 16 и 18 години да е от 5 до 10 години лишаване от свобода.

Наред с това депутатите предлагат нова ал. 3 в чл. 63 от НК, според която съдът може да наложи наказания като на пълнолетни на подсъдимите над 16 години, ако реши, че в противен случай целите на чл. 36, ал. 1 и чл. 60 НК не може да бъдат постигнати. Т.е. ако прецени, че ако бъде наказан като непълнолетен, осъденият няма да се поправи и превъзпита към спазване законите и добрите нрави, няма да бъде подготвен за общественополезен труд, няма да му се въздейства предупредително и да му се отнеме възможността да върши други престъпления, няма да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.

Именно по тази разпоредба Министерството на правосъдието излага някои съображения. От ведомството изтъкват, че текстът има нужда от задълбочено обсъждане, защото се отнася до основно положение в наказателното законодателство.

При въвеждането на подобна норма следва да бъде намерено най-правилното решение, което да може да посочи на съда предпоставките за нейното прилагане, съобразено с тежестта на конкретното престъпление, мотивите и условията за неговото извършване и личността на непълнолетния… Следва да се има предвид и чл. 37 от Конвенцията за правата на детето, който задължава държавите страни по Конвенцията да осигурят, че смъртно наказание или доживотен затвор без възможност за освобождаване няма да се налагат за нарушения, извършени от лица под 18-годишна възраст“, казват от МП.

Като цяло обаче ведомството подкрепя проекта, защото бил насочен към „случаи на извършени тежки престъпления против личността, стигащи до отнемане на човешки живот и в обхвата на законопроекта не се включват онези общественоопасни деяния, които могат да бъдат извършени от подрастващите поради обстоятелства, свързани с тяхната ниска възраст и психофизични особености“.

От министерството добавят, че предлаганите изменения не са в противоречие със съвременната концепция „наказателното правосъдие да не е единственият решаващ фактор в противодействието на престъпления, извършвани от непълнолетни лица“. И посочват, че значително са смекчени наказанията на непълнолетните, навършили 16 години, спрямо пълнолетните.

Миналата седмица правосъдното министерство огласи новата концепция за наказателна политика на държавата. В нея твърдо е застъпена идеята за балансиран подход при криминализацията като се критикува тенденцията през последните години на непрекъснато завишаване на наказанията. „Постоянното увеличаване на размера на наказанията не позволява те да бъдат адекватно отражение на естеството и степента на обществената опасност на престъпното поведение“, се казва в нея. Посочва се още, че „въвеждането на несъразмерно високи минимуми/максимуми на наказанията изоставя обществената опасност на престъплението като мярата, от която законодателят следва да се ръководи и с която трябва да се съобразява при определянето на строгостта на наказанието“. И се изтъква, че засилването на строгостта на закона понякога има обратен на целения ефект.

Срещу възможността непълнолетните да могат да бъдат съдени като възрастни остро възразиха от Висшия адвокатски съвет (пълния текст на становището виж тук) и от много правозащитни организации, позовавайки се не само на Конвенцията за правата на детето, за която напомнят от МП, но и на Конституцията. Основният закон предвижда, че отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители, а непълнолетните, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото.

14
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Мари
Мари
14 февруари 2020 8:42
Гост

Не само завишаване на наказанията…Криминализират се адм.нарушения поради безпомощност на адм.органи да ги санкционират…

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 12:20
Гост

Явно хората на Тиквуций не са запознати добре с Конвенцията за правата на детето и Конституцията.

анонимен
анонимен
12 февруари 2020 12:00
Гост

Кирилов пак е обладан от шизофрения. Миналата седмица казва едно с наказателната концепция, сега ново 20. Отврат.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 12:00
Гост

Отдавна трябваше да се сетят, че трябва да има балансиран подход при криминализацията.

анонимен
анонимен
12 февруари 2020 11:59
Гост

Навсякъде в Европа законите към непълнолетни са много по-толерантни, а у нас ще вдигат наказанията. Не ги е срам

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 11:48
Гост

Родителите на непълнолетни престъпици също трябва да носят отговорност за поведението им. Може да е глоба, може да е нещо друго, но не може само детето да е виновно.

Гражданин
Гражданин
12 февруари 2020 11:49
Гост

Интересен въпрос – родителите получават ли детски надбавки докато детето е в затвора за непълнолетни?

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 11:55
Гост

Би трябвало да не получават. Трябва бележка, че и ученик/чка и да не надвишава определен брой отсъствия.

Костов
Костов
12 февруари 2020 11:47
Гост

Министерството се съгласява с промените на практика изцяло и единствената забележка е най-очевидното и невъведимото – доживотен затвор. Пак нищо не казаха.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 11:46
Гост

Вместо да си пишат глупости, да прочетат тук поместената статия на доц. Юлиана Матеева, друго няма нужда да се казва

шозофренно
шозофренно
12 февруари 2020 11:44
Гост

Бедни ми Дани, каква е тази шизофрения – в концепцията едно, ама като нареди ББ – смърт направо за деца! Деца! Цитираш конвенцията и какво от това. Идеите на ГЕРБ са напълно несъвместими с нея

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 12:05
Гост

Никой не смее да се опъне на Боко. А Кирилов се чуди как да лавира.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 11:36
Гост

Браво на ГЕРБ! Изключително важни промени.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 11:54
Гост

Кое по-точно? Това си е чиста репресия.