Съдия Милка Панчева е предложена от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков за негов заместник, на мястото на Надежда Джелепова, която беше избрана за конституционен съдия.

Следващата сряда Пленумът на ВАС ще обсъди и гласува за кандидатката.

В момента Милка Панчева е председател на Шесто отделение, което разглежда дела по актове на Висшия съдебен съвет (ВСС), общественото, пенсионно, здравно и осигурително осигуряване, както и обезщетенията за временна нетрудоспособност и безработица, оценката на работоспособността, финансовите неустойки по Националния рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, актове на НЕЛК И ТЕЛК, събиране на вземания по ДОО и ЗО по реда на ДОПК и др.

На Пленума следващата сряда ще се обсъди и създаването на аналитично звено във ВАС. Предложението на Георги Чолаков е то да се състои от петима членове – по двама съдии от двете колегии и един външен експерт, който да е специалист по административно право. Магистратите ще имат срок до края на месеца да се самопредложат за членове на звеното, а следващата седмица Пленумът на ВАС ще определи натовареността на съдиите, които влязат в него.

Звеното ще извършва анализ на противоречивата практика, ще подготвя становища по конституционни дела и предложения за законодателни изменения.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Човешки ресурси
Човешки ресурси
14 ноември 2018 10:29
Гост

Създаването на здрав и работещ ръководен екип е критично важно. Иначе виж ВКС.

Анчо
Анчо
13 ноември 2018 17:28
Гост

Създаването на аналитично звено ще облекчи натовареността на другите колеги.

Съдия
Съдия
13 ноември 2018 21:58
Гост

Георги Чолаков е прекрасен колега и перфектен ръководител на ВАС ( за разлика от предшественика си). Той направи много за този съд.

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2018 17:27
Гост

Имам прекрасни впечатления от колежката.