От 23 февруари МВР и нотариусите ще обменят по електронен път данни за сделките с моторни превозни средства.

„От 23 февруари 2018 г. (петък), СППТЕАУ (Система за предоставяне на платени типови електронни административни услуги), услугата за обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара, по повод договори за прехвърляне на собственост на МПС, ще функционира в реална среда“, съобщиха от камарата.

Целта е да се премахнат възможностите за измами при прехвърлянията на автомобили.

От една страна МВР ще получава информация за всички сделки с превозни средства. А от друга – нотариусите по електронен път ще могат да влязат в Системата за предоставяне на платени типови електронни административни услуги на МВР, от която да черпят информация за превозното средство и собственика му. Те незабавно ще установяват и дали са платени данъците за колата, дали има сключена застраховка „Гражданска отговорност“, дали е минала годишен технически преглед.

Достъпът на нотариусите до системата на МВР ще става с квалифициран електронен подпис.

Електронният обмен на информация между МВР и Нотариалната камара при сделките с превозни средства беше регламентиран в Закона за движение по пътищата през септември 2017 г. В закона беше записано, че двете институции обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.

Предвидена е и възможност при сделка новият собственик да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели. Информацията за това се подава към МВР заедно с тази за сключения договор.

Преди години свързването на нотариусите с различни регистри, включително до този за документите за самоличност, прекрати бума на имотните измами.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви