Парламентът прие на първо четене мащабни изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) без нито един глас „против“, 32-ама от депутатите се въздържаха, а само двама изразиха в пленарната зала възражения по някои от разпоредбите (пълния текст на законопроекта виж тук).

Както „Лекс“ писа, едно от основните нововъведения, които се предлагат в ЗАНН е създаването на нов чл. 79б, който предвижда: В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер, освен ако специален закон предвижда намален размер на глобата“. Т.е. своеобразен бонус от 20% за необжалване и бързо плащане.

Възраженията срещу предупреждението

Христиан Митев от Обединени патриоти заяви, че този законопроект е доста дълго чакан и напомни, че ЗАНН е от 1969 г. „Слава богу, най-накрая опитваме да решим натрупани с години проблеми“, каза той.

Митев определи като безспорно достижение увеличаването на срока за възражение срещу акта за установяване на административно нарушение от 3 на 7 дни. „За три дни гражданинът не може да обоснове тезата си, че не е извършил нарушение, а само формално го заявява и така в повечето случаи наказващият орган издава наказателно постановление“, каза той.

Депутатът от Обединени патриоти обаче възрази срещу новата редакция на чл. 28 от ЗАНН за маловажен случай на административно нарушение. Тя, както и сега, предвижда, че в този случай наказващият орган не налага наказание на нарушителя, а го предупреждава. Новото е, че това предупреждение вече ще е само писмено, а не и устно, както и че в ЗАНН се записва, че с него на нарушителя ще се заявява, че „при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизането в сила на предупреждението, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание“.

Именно този срок от една година беше критикуван от Митев, който заяви, че той на практика означава, че безнаказано може да се извършва по едно нарушение на година. „Какъв сигнал даваме на обществото? Нека да се мисли по-скоро за 2-годишен срок“, каза той.

Филип Попов от БСП също отправи критики по отношение на уредбата на маловажния случай, но той се спря на определението, което се дава в проектозакона. То гласи: „Маловажен случай“ е този, при който извършеното нарушение от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община, с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение или на неизпълнение на задължение от съответния вид“.

Според Попов то ще доведе до разнородна практика. „За наказващия орган в Бургас едни обстоятелства са смекчаващи, за този във Видин – други“, посочи той.

И изрази опасения по отношение на възможността с предупреждението да се отнемат в полза на държавата вещи, дори и такива, които не принадлежат на нарушителя.

Искането на патриотите

Внасянето на правителствения проект за изменения в ЗАНН стана повод от Обединени патриоти да напомнят за техните предложения, които преди година бяха приети на първо четене, но от тогава са „замразени“. С тях се регламентира, че при системно и повторно извършено административно нарушение може да се налага наказание „безвъзмезден труд в полза на обществото“, който да бъде от 40 до 200 часа годишно и да продължава не повече от две последователни години. Измененията предвиждат още за нарушаване на обществения ред да се налага „задържане в териториалните структури на МВР до 25 денонощия“ (повече за предложенията виж тук). Именно зарази това предложение те не получиха подкрепа от МВР, като от министерството заявиха, че буквално няма да има къде да слагат арестантите (повече за становището виж тук).

Днес Христиан Митев напомни за предложението да се налага общественополезен труд вместо глоба, но не коментира това за арест.

Той заяви, че проектът на патриотите трябва да бъде обединен с този на правителството, за да може да се постигне една от основните цели, които заявява, че си поставя кабинетът с промените в ЗАНН – ускоряване на събирането на публичните вземания. „Въвеждането на отстъпки при плащане в срока на обжалване е добра стъпка, но не е достатъчно, особено за нарушителите, които нямат доходи и имущество. Ние даваме разрешение на този проблем – въвеждане на ново административно наказание „общественополезен труд“, каза Митев.

Той подкрепи една от основните промени, които се предлагат в ЗАНН – да се въведе възможност за сключване на споразумения (чл. 58а). При споразумение „наказващият орган определя размера на глобата в размер на 70% от минимума или от абсолютния размер, предвиден за извършеното нарушение“, а когато в закона не е предвиден минимум – в размер, не повече от 70% от половината от максимума.

Има четири хипотези, при които няма да може да се сключи споразумение:

  1. за повторно извършено нарушение;
  2. за нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание извън случаите по т. 1, или е издадено предупреждение за нарушение от същия вид;
  3. в случай че деянието, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение, съставлява престъпление; споразумение се допуска, в случай че производството пред наказващия орган е образувано по реда на чл. 36, ал. 2;
  4. когато признанието на нарушителя не се подкрепя от събраните доказателства по преписката.

Ако не са налице тези пречки, и наказващият орган, и нарушителят могат да предложат споразумение. Като първият може да го направи до 14 дни от получаване на преписката, а вторият – в 14–дневен срок от връчването на акта.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, а ако с него е наложена глоба – от датата на плащането ѝ. То е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление.

С подписването му нарушителят приема да плати глобата в 14-дневен срок. Ако не го направи, „наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато с мотивирано постановление, което не подлежи на обжалване и протест, и издава наказателно постановление“.

Друга от важните промени е, че (в чл. 59) се увеличава 7 на 14 дни срокът за обжалване на наказателното постановление, на предупреждението, на резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство и на електронния фиш.

Предлага се в ЗАНН да бъде въведено и съкратено съдебно производство (чл. 63а).

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Позамислен
Позамислен
25 септември 2020 10:05
Гост

А наличието на предходно предупреждение в едногодишен срок КАК ще се следи и проверява към момента в който се констатира нарушението и трябва да се вземе решението – предупреждение или АУАН ???
Практически как да се случи това ?
Всяка една административна структура в държавата, която има администартивно-наказателни правомощия – да създаде национален електронен регистър за предупрежденията ???
Всеки орган, имащ право да съставя АУАН да се снабди с таблет за отдалечен достъп ???

Noname
Noname
25 септември 2020 10:44
Гост

Питате, все едно в момента „органите“ нямат такъв достъп!
Нали и сега – ако Ви спре Пътна полиция – служителя може да провери за наличие предишни нарушения и незаплатени глоби?
НАП знаят съдържанието на всяка касова бележка, още в момента на издаването.
Мислите ли, че предупрежденията ще са повече от регистрираните продажби?

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 14:00
Гост

Повръща ми се от тази помия. Повръща ми се от оядени бивши комунисти, които напълно целенасочено серат върху всеки зкаон. Повръща ми се от платени тролове, които говорят на „бе“ и ги „подкрепят“.

Тиърни
Тиърни
24 септември 2020 11:42
Гост

В САЩ е така. НЕ виждам защо и тук да не е така

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 11:41
Гост

Тъкмо така разглезените наркоманчета, бащите им и някой „звезди“ могат да се докоснат до живота на обикновените хора, да не кажа дори не до този на работещите в офис на пълен работен ден, а дори по-ниско на циганите дето метат улиците. Жестоко унижение за тях самите и най-вече чудесен урок за тях. А и имаме нужда от хора да озеленяват

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 14:04
Гост

Имаме нужда от хора да влязат в офисите на всичките ви свински медии и да озеленят всички малоумни тролове, които спамят кафява дезинформация всеки ден.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 11:40
Гост

По-добре да помагат на обществеотов, вместо да плашат глоби. Един баровец малко да се унижи и да ходи по магистралата да коси тревата

неанонимен
неанонимен
24 септември 2020 12:41
Гост

За „баровеца“, общественополезния труд ще си пада в съда-както и сега. А общественополезния труд ще важи за бачкаторите от панелките в крайните квартали-както и сега, те освен,че нямат пари, и рядко биха обжарлвали пред съд-а примирено ще приемат наказанието. Против ангарията-общественополезен труд съм. Смяташ,ли ,че при нарушение, извършено от министър, съдия депутат,богат бизнесмен, местен велможа някога ще му бъде наложена санкция да коси трева? Никога няма да стане.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 11:39
Гост

Е те няма нужда да се карат тия. Те се карат само когато гласуват неща, които засягат самите депутати пряко. Тия другите работи минават тихо и кротко

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 11:39
Гост

Ето бе. Вършат работа

Aнонимен
Aнонимен
24 септември 2020 11:40
Гост

От дъжд на вятър.

Manoleva
Manoleva
24 септември 2020 11:38
Гост

Подкрепям решенията

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 11:37
Гост

По добре е общшествено полезен труд

Aнонимен
Aнонимен
24 септември 2020 11:31
Гост

Напълно съм съгласен да се полага общественополезен труд вместо да се накага глоба.

въпрос
въпрос
24 септември 2020 12:44
Гост

Дали някога ще видиш при нарушение министър, магистрат, порицай, бизнесмен- някой местен велможа, да полага такъв труд-например да мете улиците 2 седмици? Никога няма да стане. затова против-защото това наказание ще е е с двоен аршин-няма да важи еднакво за всеки.

Aнонимен
Aнонимен
24 септември 2020 11:29
Гост

Най- накрая. Та този закон е от половин век.

222
222
24 септември 2020 11:28
Гост

Аз подозирам повече обжалвания и отменени актове.

Noname
Noname
25 септември 2020 10:45
Гост

Е и … какво?
Некадърно съставените АУАН ще бъдат отменени.

Наблюдател
Наблюдател
24 септември 2020 11:27
Гост

Това беше и все още е толкова допотопен закон, че дори и тези некадърници са способни да внесат в него неща, които са по-добри от сегашните положения.

Aнонимен
Aнонимен
24 септември 2020 11:26
Гост

За мен 3 дни за възражение срещу акта за установяване на административно нарушение бяха съвсем кратък срок.

123
123
24 септември 2020 11:25
Гост

Ами то затова се казва маловажно, бе. Ако се повтори няма да стане по-важно.

Елка Зелка
Елка Зелка
24 септември 2020 14:09
Гост

Е, да де! Ама това се УЧИ в ЮФ, а не в някой ПУЦ. Освен това какво означава „системно и повторно“ ….кое от двете? А относно общественополезния труд – пълна глупост и популизъм, него и сега го има, но е неприложим! Как ще се полага този труд? Нали някой трябва да възложи на наказаното лице работата, да следи часовете, да следи дали се спазват всички условия за безопасност на труда, защото той може да е наказан да полага труд в полза на обществото, но това не означава, че трябва да се неглижира трудовото законодателство – кой ще е органът ?… Покажи целия коментар »

Noname
Noname
25 септември 2020 10:54
Гост

Остава само, да убедите аудиторията, че в сегашните ВУЗ-ове – се УЧИ! От 100% от студентите.
Щото – моето наблюдение е, че повечето завършващи ВИШЕ образование (сега) имат по-малко знания от завършилите ПУЦ навремето.

Иначе – наистина са необходими точни дефиниции и разграничаване на понятията „общественополезен“ и „обществено-БЕЗ-полезен“ труд. Към втория вид причислявам дременето в пленарна зала и натискане на бутони за гласуване – по инструкция или … на случаен принцип.

Стилиян
Стилиян
24 септември 2020 11:23
Гост

Браво. Много съществени промени. Този закон отдавна имаше нужда от това.

Anonimen
Anonimen
24 септември 2020 11:24
Гост

И как може 32-ама от родните ни депутатити да се въздържат. При такива съществени изменения.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2020 11:56
Гост

Сигурно са като Марешки – не четат, просот натискат или подписват.

Елка Зелка
Елка Зелка
25 септември 2020 10:19
Гост

от кое? Да се донапишат още глупости ли?