Мария Тодорова и Красимира Иванова днес бяха избрани единодушно от Съдийската колегия за втори мандат председатели съответно на Административен съд-Благоевград и на Административен съд-Добрич.

Мисля, че изборите няма да бъдат трудни, така председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов реагира след изслушването и на двете кандидатки.

Шефът на Върховния административен съд Георги Чолаков се присъедини с думите, че действително и двата избора са лесни. Нещо, което работи, не следва да се разваля, заяви Чолаков.

Административният съд в Благоевград

Най-големият проблем на административния съд в Благоевград е със сградата. Съдът се намира в търговски център, дели помещения с банки, фирми и други офиси. Намерена е нова сграда, но тя трябва да се ремонтира. Съдия Тодорова изрази надежда, че съдът ще успее да се нанесе там до края на годината.

Изслушването ѝ от кадровия орган се фокусира в две насоки – системата за измерване на натовареността и новата подсъдност след измененията в АПК миналата година.

Тя заяви, че през последните четири месеца от влизане в сила на промените в АПК, са постъпили 25 данъчни дела, като все още не са постановени решения по тях. Натовареността се е увеличила и в момента е средно 25 дела на месец на съдия. Според нея измененията в подсъдността вече дават своите резултати в Благоевград, но би следвало да се види и какво показва статистиката в Административен съд София-град.

Производствата по ревизионни актове и актове за прихващане и възстановяване били обособени в отделна нова група за разпределение на делата. В тази връзка Мария Тодорова обясни, че натовареността не бива да се измерва само по брой дела, а харесва идеята за групирането на сходни дела. За сегашната система за измерване на натовареността каза, че не е свързана със случайното разпределение.

След изслушването ѝ всички членове на съвета, които взеха думата, се изказаха в нейна подкрепа.

Шефът на ВАС Георги Чолаков заяви, че Мария Тодорова се е доказала като успешен ръководител, притежава необходимите качества и като съдия, и като председател. Създала е добра организация на работа, нормални колегиални отношения и резултатите на съда са много добри, каза още Чолаков.

Боян Магдалинчев, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева също заявиха, че категорично ще я подкрепят.

Административният съд в Добрич

Въпросите към Красимира Иванова също бяха съсредоточени в две насоки.

Председателят на ВАС Георги Чолаков я попита какво е постъплението на данъчни дела и дали съдиите се обучават след промяната на подсъдността. Поиска да знае и какво е мнението ѝ за системата за измерване на натовареността на съдиите (СИНС).

Красимира Иванова обясни, че за последните три месеца на миналата година са постъпили 24 данъчни дела, а от началото на тази – още 6,  т.е. общо 30. Има и много дела, свързани с мерки на публичните изпълнители и принудителни административни мерки по ЗДДС.

По Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове са постъпили три дела – става дума за актове на общини по оперативни програми.

Що се отнася за натовареността, тя заяви, че единственият проблем на СИНС е свързан с това, че имало дни, в които въпреки че няма постъпление на дела, нито издадени актове от съдиите, коефициентът се увеличава. Тя отдаде това на грешка при програмирането. Иначе няма против СИНС.

На уточняващ въпрос, че тя е била един от председатели на съдилища, които преди време атакуваха правилата за СИНС във Върховния административен съд, Иванова обясни, че това е било заради коефициентите. По думите ѝ в първоначалните правила те били занижени, но впоследствие били коригирани и съдиите в Добрич активно участвали в това. Към момента не мисля, че коефициентите са незаконосъобразни, каза още Красимира Иванова. И добави, че тя и колегите ѝ са взели активно участие при попълване на анкетните карти, с които съдиите трябваше да определят времето, което им отнема разглеждането на дадено административно дело. Поясни, че може би първоначалните грешки в коефициентите са се дължали на факта, че магистратите не винаги са отбелязвали колко време са работили по дадено дело.

Севдалин Мавров започна въпроса си с констатацията, че събираемостта на приходите на съдебната власт е ниска и я попита какво би направила, за да се подобри.

„Не сме имали проблеми в нашия съд. Събираемостта е на 100%“, каза съдия Иванова.

В нейна подкрепа се изказаха шефът на ВАС Георги Чолаков, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева.

Тя беше избрана за втори мандат с 13 гласа „за“.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
19 февруари 2019 10:54
Гост

Поздравления за Мария Тодорова! Тя категорично се доказа като добър колега и професионалист, но най-вече като ръководител.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2019 10:51
Гост

Групирането на сходни дела е добър подход да се измери натовареността. Броят им в случая не е от съществено значение.

Анонимен
Анонимен
19 февруари 2019 10:49
Гост

Съвсем съгласен съм с Чолаков. При работещ екип, нещата вървят и няма смисъл това да се променя.

stan
stan
19 февруари 2019 10:49
Гост

не може да му се отрече на чолаков, че знае как се работи с хора, знае как да поддържа добрата работа и в малките съдилища. този път дори и лозан не е казал нищо лошо.