Мария Попова беше избрана за председател на Административен съд София-област (АССО) за втори мандат. Тя беше предложена за поста от общото събрание на съда и единодушно подкрепена от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

По време на изслушването ѝ един от акцентите бяха промените в Административнопроцесуалния кодекс, с делата на ключив регулатори бяха възложени на АССО. Става дума за производства по решения на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобщенията и др.

В тази връзка Мария Попова представи и данни за увеличение на делата в АССО, където в момента работят 11 съдии.

За периода от 1 януари до 15 май 2019 г. висящите дела в АССО са 456, което е двойно повече спрямо същия период на миналата година, когато са били 282.

Образуваните дела тази година са 765, а през 2018 г. са били 467. Свършените са 786 срещу 522 за 2018 г., а натовареността по щат тази година е 27.75, при 21.40 за миналата година.

По думите на Попова е необходим цялостен анализ на ефекта от промените в АПК и по отношение на местната, и по отношение на родовата подсъдност. След него ще последват и предложения за кадрова обезпеченост на съда.

Един от начините за справяне е процедурата по чл. 194 от Закона за съдебната власт – за преместване на съдии с щата от един орган в друг. Мария Попова заяви, че това ефективен начин за разрешаване на кадровите проблеми при необходимост и когато няма обявен конкурс.

В отговор на въпрос на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, тя заяви, че с колегите си обсъждат редовно противоречивата практика, на която се натъкват в хода на работата. Но уточни, че най-голям проблем всъщност има по приложението на Закона за административните нарушения и наказания. Даде и следния пример – в някои случаи касационната инстанция променя квалификацията на обвинението, а в други просто връща делата. Мария Попова уточни, че предстоят промени в ЗАНН и много от спорните въпроси ще бъдат решени като например с приложението на института на маловажност.

„Ние трябва да четем и обсъждаме, за да сме на ниво и да се справим и да оправдаем доверието, което ни е гласувано“, посочи Мария Попова. В тази връзка тя отбеляза, че съдебните помощници биха били много полезни. В АССО в момента има двама, но по думите ѝ, те са крайно недостатъчни, а биха помагали за търсене и анализиране на съдебна практика, например. В този ред на мисли тя сподели, че е апелирала членове на ВСС за съдействие за осигуряване на бройки за съдебни помощници и е получила уверение, че въпросът ще бъде решен.

Олга Керелска я попита дали би напуснала предсрочно поста на председател, ако ѝ се отвори възможност да бъде командирована във ВАС, на което Мария Попова отговори: „Няма да предам доверието на колегите и служителите. Ако исках да работя във ВАС, щях да участвам в конкурса, който беше обявен неотдавна“.

При дебата председателят на ВАС Георги Чолаков, Цветинка Пашкунова, Вероника Имова и Атанаска Дишева се изказаха в подкрепа на кандидатката като изтъкнаха отличните ѝ професионални качества и отбелязаха факта, че тя е издигната от общото събрание на АССО. Това е най-обективната оценка за нейните качества, заключи Цветинка Пашкунова.

Главният инспектор Теодора Точкова също призова членовете на СК на ВСС да подкрепят Мария Попова като обясни, че показателите за организацията на работа в АССО са отлични.

Така с 12 гласа „за“ Мария Попова беше избрана за председател на Административен съд София-област.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Колега
Колега
22 май 2019 14:10
Гост

Радвам се, че е заявила лоялност към съда, че няма да го напусне, ако ѝ се отвори възможност преди края на мандата ѝ. Това говори много не само за професионалните ѝ качества, но и за личността ѝ.

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 11:44
Гост

Пожелавам на Попова безспорен успех през новия мандат!

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 11:42
Гост

Пожелавам й безспорен успех през новия мандат!

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 11:33
Гост

Законът за административните нарушения и наказания има нужда от промяна с оглед противоречивата практика на съда.

Анонимен
Анонимен
21 май 2019 11:32
Гост

Много добър подход относно решаването на кадровия проблем