Марина Михайлова от Върховния административен съд бе избрана от Пленума на съда за член на Комисията за атестирането и конкурсите. След вчерашното гласуване съставът на КАК вече е изцяло попълнен.

Михайлова е доктор по административно право и административен процес с близо 30 години стаж като съдия.

Комисията за атестирането и конкурсите се състои от 18 членове. Петима от тях са членове на Съдийската колегия, а 13 са действащи съдии. Пленумът на Върховния касационен съд излъчва 10 от тях, а Пленумът на ВАС – трима.

Първоначално бе предвидено ВАС да посочва двама магистрати, но в началото на годината кадровиците промениха правилата поради необходимостта в състава на КАК да влязат повече специалисти по административно право.

Другите двама представители на Върховния административен съд в комисията са Захаринка Тодорова и Весела Павлова.

Мандатът на членовете от професионалната квота е една година с възможност за повторно избиране.

 

 

3
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Реторичен
Реторичен
07 май 2019 15:59
Гост

Защо ли вече обществото не вярва на никакви назначения, на никакви конкурси и все по-малко – на съдебната система?

Анонимен
Анонимен
25 април 2019 12:22
Гост

Не познавам колежката, но 30-те години стаж като съдия със сигурност ще са й от огромна полза за предстоящата й работа.

Анонимен
Анонимен
25 април 2019 12:01
Гост

Поздравления! Тя неминуемо ще допринесе в положителна насока за работата на комисията.