Заместник-председателят на Специализирания наказателен съд Мариета Райкова беше избрана за ръководител на съда. Решението на Съдийската колегия беше взето с 11 гласа „за“. Другият кандидат – Мария Карагьозова от СРС, не получи нито един глас в своя подкрепа. А председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов гласува и срещу двете кандидатки.

Въпросите към Мариета Райкова бяха основно в две насоки – за броя на делата, в това число и разрешенията за прилагане на специални разузнавателни средства, както и за реакцията по отношение на некоректните медийни публикации.

Тъй като данните за 2018 г. още не са окончателно готови, бяха коментирали тези за 2017 г. Стана ясно, че тогава са дадени 3044 разрешения за СРС. Райкова обясни, че 25% от СРС се преобразуват във веществени доказателствени средства. Каза, че се забелязва ръст на исканията през 2018 г. с около 300, но реално, по думите ѝ, нещата стоят по малко по-различен начин. И даде следния пример – знае се, че едно лице използва два телефона и се иска разрешение за подслушването им. В първите десет дни след прилагането на СРС се разбира, че то има още два телефона. Тогава се отправя допълнитено искане и за тях. Освен това, добави Райкова, при едно корупционно престъпление, когато разговорите вървят между двама души, е трудно да се намери свидетел на договорките и заради това се прилагат СРС.

Тя обясни, че се използват не само подслушване и проследяване, но и служители под прикрие, доверителна сделка и контролирана доставка. В тази връзка отбеляза, че натоварването в съда е справедливо разпределено като за това се използва системата, внедрена от предходния състав на съвета. Самата тя не видя някакви аномалии в показателите.

Що се отнася до медиите, представляващият ВСС Боян Магдалинчев и Вероника Имова поискаха да знаят как според Райкова трябва да реагира председателят на СНС при некоректни медийни публикации и изяви на неправителствени организации с неясно финансиране, които имали претенции към съда. Магдалинчев заяви, че съставът на журналистите се подменил и новопопълненията не разбирали езика на съдията.

Райкова заяви, че задължително трябва да има служител, който да осъществява връзката с медиите. Наред с това предлага кратки резюмета на мотивите към присъдите, които да се публикуват на сайта на СНС, защото никой няма да прочете 50 страници решение, а хората все пак се информират за наказателните дела от медиите.

„Не винаги обществото разбира справедливостта като справедливост, а като отмъщение. Медиите не винаги спазват етичните си кодекси. При некоректни публикации задължително трябва да има бърза и остра реакция от председателя“, коментира Райкова. И добави, че съдията, който работи в СНС, трябва да има гръбнак.

В отговор на въпрос тя заяви, че при създаването на специализираните съдилища не е имало много желаещи да работят там, поради опасения, че се създава орган, който да изпълнява някакви поръчки. Самата тя няма данни някое дело да се е развило по този начин.

Иначе поясни, че в СНС има практика между откритите заседанията да се провеждат закрити, на които да се обсъждат организационни въпроси, да се преценява дали делото ще тръгне или на разпоредителното заседание ще има искания за връщане и т.н.

В отговор на въпрос каза, че за миналата година имат три потвърдени присъди, три променени и 10 изменени.

Председателят на ВКС Лозан Панов я попита дали приема за нормално ръководител на по-горен съд да ходи при съдия от по-долен, за да настоява по-бързо да администрира дело, което да се качи на въззивната инстанция. Той има предвид шефа на АСНС Георги Ушев, който беше отишъл на крака при съдията от спецсъда Иво Хинов, за да му каже по-бързо да изготви материалите по делото за мярката за неотклонение на Десислава Иванчева, за да може апелативният спецсъд бързо да се произнесе. Мариета Райкова отговори, че не е запозната с този случай.

Беше ѝ зададен и друг въпрос – как намира практиката съдии да упълномощават свои колеги да гласуват вместо тях и тази практика намира ли опора в закона. Става дума за проведеното общо събрание по изслушването на кандидатите за шеф на спецсъда, когато магистрати, които не могат да присъстват, са упълномощили свои колеги да дадат гласа си и за тях. Райкова заяви, че това се случва за първи път и че ще направи забележка на колегите си след днешния избор.

Що се отнася до битовите въпроси, тя заяви, че се надява СНС да остане в сградата на „Черковна“ №90. Очаква се в близките месеци ДКСИ да освободи помещения в нея и така за магистратите да има повече място.

Изслушването на втория кандидат – Мария Карагьозова от Софийския районен съд, беше доста по-кратко. Според нея в случая е налице изключение да се кандидатира за ръководител на по-висок орган, защото Специализираният наказателен съд е приравнен на окръжен, но бил много по-близо до районния, защото е първоинстанционен.

На въпрос дали смята, че има подкрепата от съдиите от СНС, след като на общото събрание нито един магистрат не я е подкрепил, Карагьозова заяви, че от компетентността на общите събрания е само да изслушват кандидатите и да им задават въпроси, а не да вземат становище за професионалните им качества, камо ли да гласуват за един или друг. Тя добави, че не знае друг орган, на когото да са предоставени правомощия да се самоуправлява. Това по-скоро се води конфликт на интереси, нещо нередно и не се толерира, каза Карагьозова.

А иначе заяви, че ще ръководи съда така, както гледа делата си – като осигурява равенство и състезателност.

При дебатите председателят на ВКС Лозан Панов заяви, че няма да подкрепи нито един от двамата кандидати. За Карагьозова заяви, че не отговаря на критериите по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ.

Що се отнася до Райкова поясни, че не е получил отговори на въпросите за отстояване на независимостта на съдиите, както и на питането си за упълномощаване на съдии да гласуват за други. Това е изкривяване, каза Панов. Изрази и неудовлетвореност от отговора за сградата за спецсъда. Поясни, че ВСС е осигурил сграда и тя е на бул. „Ал. Стамболийски“.

Драгомир Кояджиков от своя страна заяви, че ще подкрепи Райкова. „Тя познава съдиите и работата на СНС. Този съд е важен, от няколко месеца е без председател. Трябва да се даде шанс на Мариета Райкова“, заключи Кояджиков.

Цветинка Пашкунова също каза, че ще подкрепи Мариета Райкова. Изтъкна, че има дългогодишен стаж в съдебната система, а от пет години е в Специализирания наказателен съд. Според нея кандидатката има ясна визия за проблемите там, познава магистратите и има ясни цели по отношение на това какво предстои на административния ръководител на този съд.

Ако има желание от докладчиците да обясняват накратко актовете си, тя би ги насърчила и поощрила, каза Пашкунова. Добави, че е съгласна с Райкова, че в случаите, когато изнесена в медии информация почива на неверни факти и обстоятелства, председателят е този, който трябва да внесе яснота и да вземе отношение по въпроса.

Отбеляза и получената пълна подкрепа от целия състав на СНС. Като посочи, че намира това за обективна оценка и желание на съдиите да работят с Мариета Райкова.

Красимир Шекерджиев каза, че Райкова е много по-запозната с проблемите от другия кандидат. И според него тя е компетентна за поста, освен това е издигната и подкрепена от мнозинството от съдиите. И каза, че не е съгласен, че не трябва да бъде подкрепен за административен ръководител онзи кандидат, който не е съгласен с решенията на ВСС, визирайки предпочитанието на Райкова СНС да остане в сградата на ул. „Черковна“. „Напротив, много често ще се случва ние да взимаме непопулярни решения. А административният ръководител ще защитава интересите на съдиите и това не трябва да се приема за негов ущърб“, каза той.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
05 февруари 2019 13:29
Гост

Абсолютно подкрепям Карагьозова относно мнението й за конфликта на интереси.

Минко
Минко
05 февруари 2019 13:27
Гост

Ей, Панов пак се бори за отстояването на независимостта на съдиите.

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2019 13:25
Гост

Много добра концепция предлага. Дано този съд извади късмет с ръководител най-накрая.

5-ко
5-ко
05 февруари 2019 13:26
Гост

Голямо предимство й е, че познава съдиите и работата на СНС.