Малките и средни предприятия няма да подават заедно с годишния си финансов отчет (ГФО) покани за общо събрание или протоколи за провеждането му, с които сега се изисква да докажат, че той действително е приет. Вместо това, ще попълват проста декларация, с която да удостоверят това обстоятелство.

Тази промяна в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, предлага Министерството на правосъдието (пълния текст на проекта виж тук ). Като предложението е тя да се прилага и за кампанията за подаване на ГФО през тази година.

От това облекчение ще се възползват микро, малките и средните фирми. Такива според Закона за счетоводство са всички предприятия, които към 31 декември на отчетния период не надвишават най-малко два от следните показателя:

  1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
  2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
  3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

Големите фирми обаче, както и досега ще трябва да подават заедно с годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и документите, които доказват, че са приети на общо събрание на дружеството.

От доклада, съпровождащ измененията в наредбата, става ясно, че идеята е от тях да се възползват и юридическите лица с нестопанска цел.

В момента Агенцията по вписванията е длъжна да ги верифицира, въпреки че по същество те нямат отношение към финансовата информация в ГФО.

„Това на практика затруднява ненужно бизнеса, особено микро, малките и средните предприятия, като същевременно увеличава и обема на работа на Агенцията по вписванията с проверката и публикуването на документите, което води до забавяне на обработването на документите като цяло“, обясняват от Министерството на правосъдието.

От там посочват, че Директива 2013/34/ЕС от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия изисква да се публикуват ГФО и доклада за дейността, приети от общото събрание на предприятието или от друг негов орган с аналогични функции, а не да бъде публикуван самият документ на приемане – протокол, решение или др. Затова именно се предвижда да отпадане изискването заедно с ГФО да се изпращат многобройни допълнителни документи, които доказват свикването и провеждането на общо събрание за микро, малките и средните фирми.

Вместо тях, ще се подава декларация (виж образеца ѝ в проекта за промени в наредбата по-горе). Тя се попълва от законния представител на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел.

Основната цел на промените, освен да облекчи масовия бизнес в България, е и да се разтовари Агенцията по вписванията и да се ускори вписването на финансовите отчети, което от години изостава. Освен това така ще се намали и броят на отказите в за вписването им заради пропуск да бъде приложен някой от много документи, с които се доказва, че ГФО е бил приет.

Промените обаче имат и друга важна цел. Те са стъпка към въвеждането най-после на т. нар. единна входна точка. Т.е. да спре подаването на ГФО и в Агенцията по вписванията, и в Националния статистически институт. Това се очаква да стане най-рано в началото на 2022 г., но преди да се случи, трябва да бъдат обработени всички подадени финансови отчети.

По информация на „Лекс“ предстои и промяна в Закона за търговския регистър, която да уреди отпадането на това двойно подаване на отчетите, но тъй като се цели облекчаване на малките фирми още от тази година, е даден приоритет на измененията в наредбата.

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 11:44
Гост

Не, че нещо, но всички тези промени и опростяване на процедурите ядат от хляба на адвокатите най-вече. Което не е лошо. За счетоводителите нещата не се променят особено.

браво
браво
05 февруари 2020 12:10
Гост

Преживява се 😉 Тази статия ме разведри и ми напомни за вица за един, дето пиел сам в бара и като го попитали какво прави той отговорил, че е на фирмено парти. А като го питали защо е сам, отговори: ЕТ съм 🙂

малка фирма ;)
малка фирма ;)
05 февруари 2020 13:57
Гост

Срещат се двама стари приятели, отдавна не са се виждали и започват да се разпитват как я карат. – Как върви при теб живота? – попитал първият. – Ами какво да ти кажа, ожених се, завъртяха се жена-деца-семейство, от работа глава не мога да вдигна! А При тебе как е? – А добре. И аз така. Ама неотдавна напуснах и започнах собствен бизнес. – Браво! И в кой бранш? – Ами отворих публичен дом.. – И как е, върви ли? – Слаба работа … Още сме малка фирма .. – Ами да взема да го рекламирам.. Ще ти пратя приятели..… Покажи целия коментар »

Пич
Пич
05 февруари 2020 11:36
Гост

А кой ще проверява истинността на тези декларации и кога въобще ще се наложи да бъдат изискани документи за проведено общо събрание? Кой може да ги изиска и защо? Въобще – много малка стъпка е тази промяна.

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 11:33
Гост

А ще отпаднат ли невероятно абсурдните декларации пред ДАНС за обученията срещу прането на пари, особено за ЕООД?

Анонимен
Анонимен
06 февруари 2020 10:37
Гост

Съобщения Съобщение за задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП Четвъртък, 09 Януари 2020г. 00:00ч. На 3.12.2019 г. влязоха в сила промените и допълненията на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), с които в националното законодателство са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (текст от значение за ЕИП) (Директива (ЕС) 2018/843). Промените в ЗМИП през 2019 г.… Покажи целия коментар »

Ж.ХР.
Ж.ХР.
13 март 2020 20:03
Гост

Мерси за линка, колега!

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 11:32
Гост

Все пак да не забравяме, че общите събрания не отпадат. Това означава, че пак ще трябва да пишем едни протоколи и глупости и да си губим времето за пълни формалности.

Жечев
Жечев
05 февруари 2020 11:29
Гост

Изключително полезна промяна както за масовия бизнес в България, така и за АВ.

Предприемач
Предприемач
05 февруари 2020 11:29
Гост

Най-големия абсурд е подаването на двойна информация и в НСИ, не мога да разбера какъв е смисълът. Колко години ще им трябват още да си свържат системите и тази единна точка най-после да заработи?

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 11:30
Гост

Че даже има и глоби, ако не изпратиш данните в НСИ и това се води голямо нарушение.

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 11:34
Гост

Извиване на ръце. Като че ли искат умишлено да смачкат малките фирми.

Отчетник
Отчетник
08 февруари 2020 15:58
Гост

Първо- това, което подавате в НСИ е годишен отчет за дейността, а не годишен финансов отчет и в него има много данни, които не бихте искали да са публични, като например какви заплати плащате, колко назначени имате, колко плащате за данъчни и юридически консултации и пр. Второ- в НСИ подава съставителя на отчетите Ви и подава едни счетоводни справки, подписани само от него, а не официалният отчет на предприятието, подписан и приет от общото събрание. Това, което подава счетоводителя Ви в НСИ не ангажира дружеството Ви с нищо. То може да не е вярно, дори. И това е основния проблем… Покажи целия коментар »

Георги
Георги
05 февруари 2020 11:27
Гост

Крайно време беше да се разграничат малките от големите фирми. Не е логично при драстични разлики в доходите на тези дружества да се изискват едни и същи документи.

ЕООД
ЕООД
05 февруари 2020 11:27
Гост

Всяка година заставам пред огледалото и провеждам общо събрание със себе си. По-често се хваля, но понякога се и критикувам и накрая драматично одобрявам ГФО.

сам съм си рекърдс
сам съм си рекърдс
05 февруари 2020 11:45
Гост

Така са 2/3 от фирмите в България. Не си сам 😉

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 11:26
Гост

Чудесна новина. Малко да ни облекчат най накрая. Това попълване на бумаги е просто нелепо.

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 11:25
Гост

Това с общото събрание на ЕООД-та е пълен нонсенс, за ООД разбирам, но при едноличен собственик е абсурд.

Ж.ХР.
Ж.ХР.
13 март 2020 20:10
Гост

Сефте, то нашите закони предимно с абсурди са пълни. От 20г. се опитвам да открия ЛОГИКА в бълг.закони и едва сега на 44г.проумях, че такава ПРОСТО НЯМА. Дали могат младото поколение юристи да запретнат ръкави и да изчистят Авгиевите обори, чрез непрекъснати предложения в Комисиите на НС за промени към по-добро за всички….

Анонимен
Анонимен
05 февруари 2020 11:24
Гост

Браво, разгеле!