Всеки магистрат, който не членува в професионални организации, ще има право да подкрепи само един свой колега, който да го представлява в Съвета за партньорство. Това записа днес Висшият съдебен съвет в наредбата за Съвета за партньорство като прие изменения в нея.

Наредбата беше приета миналата година. Срокът за подаване на заявление на съсловни организации и на магистрати, които не членуват в такива, изтече на 27 декември. Оказа се, че желаещите да участват в съвета са пет професионални организации – Съюзът на съдиите, Асоциацията на българските административни съдии, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите.

Според Наредбата за организацията и дейността на съвета в него трябва да влязат и 11 магистрати, които да представляват онези свои колеги, нечленуващи в нито една съсловна организация. Местата са разпределени на квотен принцип – шест за съдии, четири за прокурори и едно за следовател.

Заявленията обаче бяха осем – на съдиите от Софийския градски съд Анелия Янева (подкрепена от 133 магистрати), Атанас Маджев (100), Анелия Щерева (117), Валерия Братоева-Дамгова (120) и Албена Ботева (118), както и Илиана Димитрова-Васева от Окръжен съд – Пазарджик (128), Ангелина Лазарова от Апелативен съд-Варна (203) и Елена Динева от следствения отдел на Софийската градска прокуратура (108). По-късно заявление подаде и районният прокурор на София Радослав Димов.

В началото на февруари ВСС трябваше да конституира състава на Съвета за партньорство. Но вместо това беше поставен въпросът за дублиране на гласовете на магистрати, подкрепили свои колеги за членове. И тъй като такова имаше, пленумът реши да промени наредбата.

Наред с изискването „един магистрат-един глас“ за кандидат, ВСС записа в преходните разпоредби, че в едномесечен срок от влизане в сила на наредбата се определят членовете на ВСС и на Съвета за партньорство и се подават заявления за участие в него. Заявления и придружаващи документи, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.

Съветът за партньорство се учредява в двумесечен срок от влизането в сила на наредбата.

Атанаска Дишева възрази срещу ограничението в гласовете. Тя каза, че ВСС не е предвидил изискване към членуващите в повече от една съсловна организация магистрати да посочат от името на коя излъчват свой представител в съвета. Същевременно се въвежда изискване към нечленуващите да гласуват само за един магистрат.

Бих могла да подкрепя подобно предложение за промяна в наредбата, ако бяхме предвидили несдружените магистрати да бъдат представлявани от членове, които имат право на гласове, съобразно подкрепилите го колеги. Едва тогава бихме имали правно основание да въведем подобно ограничение. Подкрепям виждането, че този текст поставя несдружените магистрати в неравноправно положение спрямо тези, които членуват в организации“, коментира Дишева.

Цветинка Пашкунова изрази същата позиция. И според нея предлаганата промяна в наредбата би била справедлива, ако гласуването на несдружените съдии е обвързано с броя на подкрепилите го магистрати.

Независимо от възраженията, мнозинството в съвета подкрепи промените в Съвета за партньортво.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Спомени
Спомени
20 април 2019 22:27
Гост

Навремето преди 89-та, ако не членуваш в съответна професионална/съсловна организация, значи си втора категория работещ. Сега с това изискване прецакването на нечленуващите магистрати с правото им на гласуване леко ме връща към онези години.

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 12:46
Гост

Изискването „един магистрат-един глас“ трябваше да бъде въведено отдавна. Все пак това е избор на най-заслужилия, лично мнение, а не вид класация.

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 12:43
Гост

Дишева е напълно права, че този текст поставя несдружените магистрати в неравноправно положение.

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 12:39
Гост

Дублирането на гласовете на магистрати е в разрез с коректното гласуване.