Магистрати и служители, които са получили пари за облекло, но излязат в отпуск по майчинство или по болест за над 3 месеца, ще трябва да връщат част от средствата. Това решиха членовете на Висшия съдебен съвет, които приеха промени в Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати и служители.

Според Закона за съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите всяка година трябва да получават пари за тоги или облекло в размер на две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера. За съдебните служители в закона се казва, че получават до две средномесечни заплати.

В правилата са описани условията за получаването на тези средства. Досега обаче не се предвиждаше връщане на вече получени пари, а само че магистрати и служители получават сума за облекло, пропорционална на отработеното време при завръщане на работа след продължителен платен отпуск заради временна нетрудоспособност или отпуск по майчинство. Въпреки липсата на такива текстове в правилата, от магистратите се искаше да възстановят сумите, които са получили за дрехи.

Сега се въвежда изискването магистратите и служителите, които са взели пари за облекло, но „излязат в продължителен непрекъснат платен отпуск над три месеца, съгласно чл. 162 от Кодекса на труда, дължат възстановяване на сумата за остатъка над три месеца, пропорционално на времето, през което те не са били на работа.“

Същото условие се въвежда и за бременните и в отпуск по майчинство. В чл.2, ал. 10 се създава точка втора, която гласи: „Когато лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 ползват отпуск по чл. 163 или чл. 164 от КТ, след като са получили сумите за облекло в пълен размер, дължат възстановяване на средствата пропорционално на неотработеното време.

Същевременно в правилата се уточнява, че при прекратяване на трудовото правоотношение „при отсъствие от работа, поради тежко заболяване със степен на трайна инвалидност над 75%, установена по надлежния ред с решение на ТЕЛК” не се дължи връщане на вече взети пари за облекло. Досега това важеше само при прекратяване на договора поради смърт или пенсиониране.

Другата промяна в правилата е изричното посочване, че младшите следователи също ще получават средства за дрехи.

Същевременно бюджетната комисия на съвета реши от 6 март да започне превеждането на парите за облекло за 2018 г. на органите на съдебната власт. Магистратите ще получат по две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера по данни на НСИ за четвъртото тримесечие на миналата година, т.е. по 2 176 лева. Служителите обаче засега няма да получат максималния размер, а по-малко – 1 925 лева. По закон те получават до две заплати. В решението на бюджетната комисия се казва следното: „След анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт към шестмесечието на 2018 г. при наличие на финансова възможност от реализирани икономии и след решение на Пленума на ВСС на съдебните служители да се изплати разликата до максимално полагащия се размер, съгласно чл. 352 от ЗСВ„.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
27 февруари 2018 10:20
Гост

Еййй, съдиите така и непреглътнаха факта че служител взима за дрехи колкото тях.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2018 15:42
Гост

Само парите за дрехи да бяха проблем

районен съдия
районен съдия
23 февруари 2018 16:45
Гост

Колеги и досега бяха карани да връщат. Сега това безобразие се вкарва в правила

адвокат
адвокат
23 февруари 2018 13:41
Гост

Ей, да не се разболее човек. Всички пари ще му вземат. Не стига, че му удържат голям процент от заплатата при болничен, ами сега и парите за дрехи ще се връщат. Пълно безобразие. Не че не вземат големи заплати.