Съдиите ще бъдат пенсионирани от деня, в който навършват 65 години. Това реши днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Комисията по атестирането и конкурсите беше предложила магистратите да бъдат освобождавани от длъжност от първо число на месеца, следващ този, в който навършват 65 години. Но при дебатите на днешното заседание беше решено все пак това става от деня, в който съдиите навършат пенсионна възраст.

До гласуването на принципното становище се стигна, след като през януари членовете на колегията за малко да откажат пенсионирането на съдия, защото не можеха да се разберат от коя дата да става това, особено когато има и неизписани дела. Тогава бе възложено на КАК да изготви ново принципно становище по въпроса.

Предходният състав на ВСС беше решил това да става „в едномесечен срок след навършване на установената в ЗСВ пенсионна възраст“, която и по Конституция, и по закон е 65 години.

На днешното заседание Съдийската колегия повиши в ранг „съдия във ВКС и ВАС“ бившия член на ВСС Димитър Узунов. След приключване на мандата му като кадровик, той се върна на работа в районния съд в Сандански.

Зам.-председателят на КАК Красимир Шекерджиев обясни, че Узунов отговаря на законовите изисквания, освен това срещу него няма дисциплинарни производства, не е наказван и няма висящи дела. Етичната комисия в Сандански е дала положително становище за притежаваните от него качества, стана ясно още на заседанието.

Същевременно днес кадровиците оставиха без разглеждане възражението на Ивайло Родопски от РС-Костинброд срещу отказа на СК на ВСС да го повиши в ранг.

Името на Ивайло Родопски нашумя преди няколко години, когато Инспекторатът на Министерството на правосъдието извърши проверка на дейността на всички синдици в страната във връзка със сигнали срещу синдика Панайот Велков, който пък работеше с Румяна Ченалова по различни дела. Тогавашният правосъден министър Христо Иванов внесе предложение във ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Родопски за нарушения на Етичния кодекс на магистратите и за действия и бездействия, накърняващи престижа на съдебната власт във връзка с работата му по делото за фалита на „Балкан Българска телевизия“ (ББТ). По време на проверката на инспектората на МП станало ясно, че Панайот Велков, като временен синдик, назначен от Родопски по искане на кредитора „Ноу Фрейм Медия България“, сключил договори за охрана с фирмата „Делта гард“ за 25 000 лв. месечно. Стигнало се до там, че за пазенето на едни и също помещения имало два договора, т.е. сумата набъбнала до 50 000 лв. на месец, с което увредил имуществото на ответната страна.

След проверката Велков беше изключен от списъка на синдиците, а тогавашният правосъден министър предложи съдия Родопски да бъде наказан.

Дисциплинарният състав по казуса с Ивайло Родопски (който по това време беше командирован в СГС, но през 2015 г. се върна в РС-Костинброд) предложи той да бъде уволнен, но ВСС му наложи наказание намаляване на заплатата с 10% за една година.

Тричленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на съвета с мотива, че съдия Ивайло Родопски е превишил и превратно е упражнил правораздавателната власт като умишлено е игнорирал принципите за независимост, законност и безпристрастност при изпълнение на служебните си задължения.

Петчленен състав на ВАС обаче отмени наказанието. Основният мотив беше, че Родопски е извършил нарушения, но те попадат в обхвата на функционалния му имунитет.

От дебатите днес стана ясно, че Родопски иска отвод на Атанаска Дишева, защото тя е била член на състава във ВАС, който потвърди наложеното от съвета наказание и като такава е предубедена.

Дишева обаче днес заяви, че не се чувства предубедена, не познава Родопски – нито лично, нито професионално. Впечатления от неговата работа има само от делото във ВАС и по повод искането му да бъде повишен в ранг. Тя напомни, че петчленният състав на ВАС не е приел различна фактическа обстановка по жалбата на Родопски срещу наказанието, напротив, възприел е описаната от тричленния състав, но е отменил решението, защото е приел, че нарушенията попадат в обхвата на функционалния му имунитет. Знанието относно фактите не ме прави предубедена, посочи Дишева.

Тя заяви още, че е недопустимо правото на отзив в процедура пред административен орган и обясни, че актовете на КАК не подлежат на обжалване пред колегията.

Накрая СК на ВСС реши да остави без разглеждане възражението на Родопски, а самият той е поискал, ако това бъде изходът от днешния дебат, възражението му да се счита за жалба до ВАС срещу отказа на колегията да го повиши в ранг.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви