Магистратите с висящи дисциплинарки ще могат да получат бонуси, ако производството срещу тях приключи без наказание. Най-общо такава промяна в Правилата за определяне на допълнителните трудови възнаграждения прие Висшият съдебен съвет.

В правилата беше създадена нова ал. 3 към чл. 5, която предвижда, че след приключване на дисциплинарката с окончателен акт, с който не е наложено наказание на съответния магистрат, му се изплащат допълнителните трудови възнаграждения от образуването до приключването на производството. Средствата ще се начисляват в рамките на бюджета, одобрен за календарната година, в която е приключила дисциплинарката.

Както „Лекс“ многократно е писал, на 21 ноември 2019 г. ВСС промени Правилата за определяне на допълнителните трудови възнаграждения като в чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от тях записа следното: „Лице с влязло в сила дисциплинарно наказание няма право на допълнително възнаграждение. При наличие на висящо дисциплинарно производство изплащането на допълнително възнаграждение е по преценка на административния ръководител при отчитане на индивидуалния принос на лицето“.

Година по-късно в първия си доклад за върховенството на правото в страните от ЕС в частта за България Европейската комисия отправи серия от препоръки. Една от тях беше свързана с критериите за допълнително заплащане на съдиите и прокурорите, за които ЕК установи, че са проблемни, защото създават риск от нежелано влияние върху магистратите. Препоръката беше за по-ясни и обективни критерии за определяне на премиите, като и да се ограничи ролята на административните ръководители в този процес.

ВСС сформира работна група, която трябваше да подготви промени в правилата като бъдат ограничени правомощията на административните ръководители при определянето на допълнителни трудови възнаграждения на магистрати и се разпишат ясни, обективни и прозрачни критерии за отпускане на премии.

Дълго време обаче работната група не излизаше с конкретни предложения, а междувременно редица съдии бяха лишавани от бонуси само поради факта, че имат висящи дисциплинарки.

В повечето случаи административните съдилища отменяха заповедите на съответните председатели, с които магистрати сбяха лишени от ДТВ. В мотивите към решенията си съдилищата посочваха, че до влизането в сила на решение за налагане на наказание, магистратът се счита за невиновен и той не е в идентично положение този, на когото е наложено дисциплинарно наказание. Някои административни съдии изтъкваха, че въпросната разпоредба в правилата на ВСС противоречи на Конституцията и Закона за съдебната власт (виж повече тук и тук).

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
наглярщина
наглярщина
13 май 2022 0:05
Гост

Какви премии, алооооу?!

Значи към фантастагористимичните , напълно незаслужени заплати, има привилегии-например за неплащане на осигуровки, или за до
20 заплати при напускане на бандитската съдебна система(справка-осемте джуджета), имало и премии.

Тази съдебна система е пранга в развитието на цяла държава. Назначаването е с подлост-справка продадения прокурорски конкурс през 2006г, повишаването е с лобизъм-справка случилото се с Краси черния, заплатите са огромни-при неносене на отговорност иза незнание(справка-състав на САпС написа,че договорът за наем учредява право на ползване), а имало и …премии.
Сигурно защото 3000 лв безотчетни пари за дрехи, добавка към заплатата са малко.

за протокола
за протокола
12 май 2022 21:04
Гост

Много … умно

да здраствует
да здраствует
12 май 2022 16:40
Гост

Да не се заблуждаваме – ако не беше ЕК, нищо нямаше да стане и от делата не им пука и от нищо. Та, да живей Европейският съюз!

Re:
Re:
12 май 2022 21:06
Гост

Саше – ти ли си?

Еврогейският съюз е жив!

4567
4567
12 май 2022 16:40
Гост

Е, сега се надявам Александър Ангелов да престане с тормоза над колегите си

Ники
Ники
12 май 2022 16:36
Гост

Наълно съм съгласен, че който е с влязло в сила дисциплинарно наказание няма право на допълнително възнаграждение.

Симо
Симо
12 май 2022 16:37
Гост

Естествено! Иначе отново ще се мери с двойният аршин.

Кики
Кики
12 май 2022 21:07
Гост

Демек … никой.

Заза
Заза
12 май 2022 22:07
Гост

Защото са техни хора. Класика в жанра.

pfu
pfu
12 май 2022 16:36
Гост

Крайно време беше. Много съдии бяха лишавани от премиите и заради ВСС, който с години бавеше дисциплинарните производства

444
444
12 май 2022 16:36
Гост

Пак трябва някой да им начуква канчето, за да впишат нещо смислено или да поправят нещо безумно.

Красен
Красен
12 май 2022 16:39
Гост

Старата песен на нов глас.

ти да видиш
ти да видиш
12 май 2022 16:35
Гост

ВСС най-сетне приложи презумпцията за невиновност спрямо съдиите 🙂 Ти да видиш!

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 16:34
Гост

Много положителна промяна в Правилата за определяне на допълнителните трудови възнаграждения.

Хари
Хари
12 май 2022 16:35
Гост

Не мисля. Производството може да продължава дълго, а в крайна сметка да се окаже, че няма наказание.

Анонимен
Анонимен
12 май 2022 16:36
Гост

Е ще вземат много кинти накуп