Магистратите и служителите, които искат помощи от фонда „Социално-битово и комунално обслужване“ (СБКО) на съдебната власт, ще трябва задължително да представят информация дали съответното лечение или процедура се поема от Националната здравно-осигурителна каса. Те ще се обръщат към ВСС за помощи след направено такова за изплащане на обезщетение от застрахователя, с който съветът има сключен договор. Това условие записа Висшият съдебен съвет (ВСС) в правилата за отпускане на помощи от централизирания фонд.

До момента нямаше такова изискване, като ВСС изрично регламентира, че то няма да важи за спешните случаи.

Проектът за правила е бил изпратен за становища до всички органи на съдебната власт. Само административните съдилища в Перник и Силистра, окръжният съд в Русе, както и РП-Мездра са казали, че не го одобряват, като на заседанието на Пленума на ВСС днес не стана ясно какви точно са техните възражения. Останалите са го подкрепили.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев уточни, че само четири съдилища и една прокуратура са отказали да участват в тазгодишния фонд. Това са Върховният касационен съд, Окръжен съд-Русе, районните съдилища в Свищов и Крумовград, както и районната прокуратура в Мездра.

За тази година централизираният фонд разполага с 220 076 лева.

Спор предизвика разпоредбата в правилата, според която в края на календарната година ВСС обявява информацията за изразходваните през 12-те месеца средства от СБКО. Драгомир Кояджиков попита дали не трябва този текст да се редактира или направо да отпадне от правилата, при положение, че ВСС разглежда въпросите за отпускане на средства на закрито заседание.

След многократни опити да се изясни какво точно представлява информацията, която се публикува, че тя не обхваща конкретните казуси, а само отпуснатите суми, накрая беше решено изрично да се запише, че обявяването на тези данни става при спазване на Закона за защита на личните данни.

„Най-обикновено кльопане на пари“

В дневния ред днес фигурираше информация за всички проекти – приключили, в изпълнение и предстоящи, които се отнасят до дейността на съдебната система, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за периода 2016-2020 г. На 24 януари т.г. ВСС реши да изиска такава информация от ОПДУ.

Идеята беше членовете на съвета да се информират какви проекти, свързани със съдебната реформа, са осъществени или се реализират през тези години и да приемат справката за сведение.

Тя показва, че проектите са малко над 50, като 23 от тях се осъществяват от съдебни органи и от Министерството на правосъдието или в партньорство с тях.

Боряна Димитрова обаче попита колегите си дали данните не ги притесняват. Оказа се, че в справката има проекти, които се реализират от неправителствени организации, но без партньорството на орган на съдебната власт. В тази връзка Димитрова каза още: „Като са изпълнени тези проекти, какъв е резултатът от тях. Нали се следи за някаква устойчивост, за да има резултат. Осъществяват се проекти на гърба на съдебната система. Не трябва ли ние да чертаем пътя за реформата“.

Главният прокурор Сотир Цацаров я подкрепи. Той заяви, че няма как дори за сведение да гласува за проекти, които са осъществени от неправителствени организации. „Това е най-обикновено кльопане на пари. Всичко представлява изразходване на едни средства. Това е паразитиране на гърба на съдебната реформа“, каза Цацаров.

Атанаска Дишева не видя нищо лошо в това ВСС да се информира за проектите. Тя отбеляза, че съветът не участва с финансиране, а парите идват от оперативните програми, които си имат управителен орган.

Главният прокурор предложи ВСС да приеме за сведение само онези проекти, в които участват съдебни органи или са партньори, а не целия списък. Мнозинството подкрепи идеята му с 14 на 6 гласа.

Нови униформи за военните магистрати

До 29 март военните съдии и прокурори трябва да съгласуват предложение за образец на нова униформа и отличителни знаци. Срокът беше поставен днес от Пленума на ВСС след предложение от главния прокурор. До него се е стигнало заради мълчанието на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, стана ясно от думите на Сотир Цацаров.

Той обясни и какво има предвид. Според чл. 262, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили „Униформата и отличителните знаци на военнослужещите от военните съдилища и военните прокуратури се утвърждават от Висшия съдебен съвет по предложение на председателя на Върховния касационен съд и на главния прокурор на Република България съгласувано с министъра на отбраната“.

Цацаров каза, че през май 2018 г. военно-апелативният прокурор Веселин Стоев е предложил нов образец на униформата и отличителните знаци въз основа на заповед на министъра на отбраната. Към предложението Стоев приложил подробно описание и албум.

На 11 юни м.г. главният прокурор изпратил предложението до председателя на ВКС, за да може, както изисква законът, двамата да предложат на Пленума да одобри образците на униформа и отличителни знаци. Цацаров допълнил, че ако Панов не е съгласен с идеята, той е готов да влязат в диалог, ако се наложи дори да се формира работна група от военни магистрати, които да внесат корекции.

Тъй като не получил отговор, на 26 юли 2018 г. Цацаров изпратил второ писмо. Отново последвало мълчание от страна на шефа на ВКС.

На 8 януари 2019 г. последвало трето писмо, този път с копие до представляващия ВСС Боян Магдалинчев, председателя на Военно-апелативния съд и до военно-апелативния прокурор. Но отново нямало отговор.

Затова накрая Цацаров сам внесе предложението във ВСС. „От 11 юни 2018 г. до момента реакция няма. Показателно е, че г-н Панов напусна заседанието преди обсъждане на точката. Ще ви помоля информацията, която представих, да не бъде насочвана към това, че няма реакция на г-н Панов. Ние трябва да упражним законовите си правомощия независимо от вижданията на който и да е от нас за другия. Трябва да предприемем мерки, а не да се обсъжда това, че г-н Панов не благоволи да отговори и сега демонстративно напусна залата“, каза още Цацаров.

Той добави, че в момента военните магистрати носят униформи, които не са утвърдени по никакъв начин и не могат да се снабдят с друго униформено облекло.

И предложи два варианта за решение – или Пленумът на ВСС директно да отправи предложение до министъра на отбраната за утвърждаване на новите образци, или да се създаде работна група с военни съдии и прокурори, които да нанесат съответните корекции.

Севдалин Мавров и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков подкрепиха втория вариант, защото искаха да чуят и мнението на съдиите.

Така ВСС реши да изпрати предложението на Веселин Стоев до всички военни магистрати, а те на свой ред имат срок до 29 март да си кажат мнението.

На финала Боян Магдалинчев разведри обстановката като предложи манекенка да дефилира пред кадровиците с новото облекло. „Haĸpaя yнифopмитe щe дoйдaт тyĸ, щe пoĸaним eднa xyбaвa дaмa, дa видим ĸaĸ cтoят!“, каза Магдалинчев. След като в залата се чуха думи, че трябва и манекен, Магдалинчев добави: „Щe пoĸaним мaнeĸeни, двaмa – мъж и жeнa и гoтoвo, щe oбличaт тyĸ yнифopмитe!“

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
14 март 2019 13:42
Гост

„Това е най-обикновено кльопане на пари. Всичко представлява изразходване на едни средства. Това е паразитиране на гърба на съдебната реформа“, каза Цацаров.
Абсолютно прав е! Не може разни НПО та, дето надали знаят къде се намира Съдебната палата и никога не са имали досег до съдебната система, да ми правят проекти как същата да се реформира. То и аз съм гледал с телескоп Луната, ама не давам съвети на НАСА.

Анонимен
Анонимен
14 март 2019 13:11
Гост

А Панов за сетен път се прави на интересен. Ама не е. Или умишлено саботира.

Анонимен
Анонимен
14 март 2019 13:09
Гост

Боряна Димитрова e aбсолютно права по отношение на проектите.

Анонимен
Анонимен
14 март 2019 13:07
Гост

Не виждам защо някои се отказват да участват във фонда. Това е бягане от отговорност.