Магистратите да се пенсионират от първо число на месеца, следващ този, в който навършват 65 години. Това принципно становище ще предложи Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на заседанието на 13 март.

До него се стигна, след като през януари т.г. членовете на колегията за малко да откажат пенсионирането на съдия, защото не можеха да се разберат от коя дата да става това, особено когато има и неизписани дела. Тогава бе възложено на КАК да изготви ново принципно становище по въпроса.

Предходният състав на ВСС беше решил това да става „в едномесечен срок след навършване на установената в ЗСВ пенсионна възраст“, която и по Конституция, и по закон е 65 години.

В мотивите си КАК е записала, че целта на новото решение е да се внесе яснота на точния момент на освобождаването от магистратска длъжност. От комисията изтъкват, че идеята не е да се отложи с месец пенсионирането на съдиите, за да им се даде възможност да продължат да работят, въпреки че нямат вече това право и моментът за освобождаването им е настъпил.

Целта за довършване на календарния месец, през който се навършва пенсионната възраст, е да се направи един реверанс към магистрати с оглед техните осигурителни и пенсионни права и данъчни задължения. Така например в Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че доходът, от който се изчислява пенсията, се определя като средноаритметичният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица пък е предвидено авансовият данък за доходи от трудови правоотношения да се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа. Освобождаването на магистратите от съдийски длъжности на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ след завършване на календарния месец, в който те навършват пенсионна възраст, ще улесни както последващото оформяне на всички книжа, касаещи пенсионните им права, така и ще доведе до предвидимост по отношение авансовото изпълнение на данъчните им задължения“, са мотивите на КАК за предложението.

А дали то ще се възприеме от всички членове на Съдийската колегия ще стане ясно във вторник.

1
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
12 март 2018 7:44
Гост

Крайно време е и да има и задължителна пенсионна възраст и за нотариуси и ЧСИ-та, след което те да излизат в заслужен отдих, а мястото да се пуска незабавно на конкурс, а не да държат доживотно мястото, или да си определят роднина по заместване. Или нотариуси и
СИ-та са над съдиите, и те не подлежат на задължително пенсиониране?