Доскорошният председател на Апелативен съд-Пловдив Магдалина Иванова все пак реши да се кандидатира за втори мандат като шеф на съда. Срокът за участие в процедурата изтече вчера – 15 юли, в края на работния ден, а Магдалина Иванова е депозирала необходимите документи в последния възможен момент.

Магдалина Иванова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“  през 1986 г. Работила е като юрисконсулт, от 1998 г. е съдия първоначално в районния съд в Пловдив, след това в – окръжния, а от 2005 г. до 2014 г. – негов заместник-председател. През 2014 г. беше избрана за председател на Апелативния съд в Пловдив.

Преди няколко месеца, при първата обявена процедура за избор на шеф на съда тя не подаде документи. Съдийската колегия обяви нова процедура като срокът за подаване на документи започна да тече на 14 юни 2019 г. И в последния възможен момент Магдалина Иванова е решила да участва в нея.

Същевременно днес Съдийската колегия не избра шефа на районния съд в Пловдив Иван Калибацев за ръководител на окръжния съд в града. За него гласуваха седем от кадровиците, а шестима бяха против. Това са председателят на ВКС Лозан Панов, Красимир Шекерджиев, Боряна Димитрова, Олга Керелска, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова. На заседанието не присъства Атанаска Дишева.

Дискусиите в колегията бяха в две посоки – дали кадровиците са изправени пред хипотезата на чл. 169, ал. 1 от Закона за съдебната власт, според която само по изключение за ръководител може да бъде назначен магистрат от по-ниско ниво, и редно ли е само седем месеца, след като на Калибацев му беше гласувано доверие да оглави Районния съд в Пловдив за втори мандат, да бъде избран за ръководител на окръжния съд.

Изясняването на втория въпрос започна още по време на изслушването на самия Калибацев. Олга Керелска го попита за личната му мотивация да се кандидатира за поста само седем месеца, след като е избран за шеф на районния съд в Пловдив. Поиска да знае и дали това не е разочароващо за екипа там и демотивиращо за окръжните съдии.

Калибацев заяви, че в Пловдив има криза. А тя се състои в това, че при първата процедура за избор на шеф на АС-Пловдив не е имало кандидати, а Веселин Хаджиев пък се оттегли от надпреварата за ръководител на ОС-Пловдив. Така липсата на титуляри създава криза.

„В окръжния съд в Пловдив има изпълняващ функциите, на който е възложена дейност, за която не е подготвен, липсва практически опит. Има занижаване на изпълнение на задълженията, неглижиране на някои от тях, бързината намалява. И.ф. председателят не може да управлява правилно бюджета и изпитва затруднения при управлението на човешките ресурси. Внимателно подхожда към всеки проблем, за да не сгреши. Аз съм отговорен човек и съм полагал усилия да подобря обстановката и средата и да ходя с удоволствие на работа. Заместник-председателите на окръжния съд ме викат да коментираме технически въпроси, те разчитат на моите административни качества, които съм натрупал през годините“, отговори Калибацев. По думите му оценка за добрите му качества усетил и при представянето си пред общото събрание на ОС-Пловдив, където получил голяма подкрепа. По думите му целта е да се излезе от кризата, защото тя действа демотивиращо и може да се пренесе и в други органи.

„Работата на един ръководител е 80% администриране и създаване на организация и 20% за обща съдийска дейност. На съдиите от окръжния съд им трябва добра среда и организация на работа за преодоляване на всички битови и административни проблеми, за които не са подготвени и са извън нормалната правораздавателна работа. Много специфична е административната дейност, за нея са необходими добри мениджърски умения, добра организация на човешкия ресурс, преодоляване на ежедневните проблеми – работа, за която редовите съдии не са подготвени, те трябва да излязат от зоната си на комфорт, за да я вършат“, каза още Калибацев.

В отговор на въпрос как си обяснява, че няма кандидати за поста на окръжни съдии, той каза, че на и.ф. председателката на съда Антония Роглева е възложена дейност, която тя не умее, сблъсква се с трудности, от които внимателно излиза, отделя повече време, за да ги реши и все повече намалява възможността хората да се стремят да влязат в зони, които не познават. „Когато липсва опит, това ги прави неподготвени, административният капацитет все повече се губи, изисква все повече усилия и опит и може би това е една от причините да не искат да се занимават и да разчитат на уменията на други административни ръководители да управляват администрацията и бюджетни средства“, посочи Калибацев.

След изслушването му темата за изискването на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ беше въведена от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Той беше категоричен, че няма да подкрепи Иван Калибацев и посочи защо: „През 2015-2016 г., когато се говореше за съдебна реформа, беше сменена разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ. Проблемите възникнаха, когато Съдийската колегия започна да прилага посочената норма и се стигна до това, че изключенията започнаха да се превръщат в правило. Тези стари порочни практики доведоха до това определени магистрати бързо да израстват в йерархията и така се утвърди понятието „съдебна номенклатура“, което понятие беше използвано от членове на ВСС сега. Няма да го подкрепя, защото се създава предпоставка един магистрат от по-ниско да отива на по-високо без конкурс, а конкурсът е нормалният способ за израстване в йерархията. Трудно е да приема аргументите, че съдиите от окръжния съд, бягайки или запазвайки зоната си на комфорт, не са развили своите качества. Обезпокоително е, че от толкова много съдии не се намери поне един магистрат, който да се кандидатира за поста. Има достойни колеги, които биха могли да ръководят тази съдебна институция“.

Боян Новански му отговори, че по принцип споделя аргументите му и те биха били актуални, ако кандидатите бяха двама. Но в случая е само един, който е подкрепен от общото събрание. „Нямам съмнения в мотивацията на Калибацев, той притежава качества за това предизвикателство, самоуверен и амбициозен и аз ще го подкрепя“, каза Новански.

Думата „амбициозен“ се промъкна в почти всички изказвания.

Даниела Марчева също определи Калибацев като амбициозен, иновативен, креативен и макар в началото да имала своите колебания дали да го подкрепи заради „авторитарния му стил на управление“, сега размислила и ще го направи, защото след промените в ЗСВ от 2016 г. е въведен принципът на съдийско самоуправление, но той бил деликатно нещо и заради това е необходим ръководител, който да има сили да носи отговорност. А Калибацев бил именно такъв.

След нея в подкрепа на кандидата се изказаха Боян Магдалинчев и Вероника Имова, според която Калибацев има талант за председател. А Магдалинчев добави, че младостта не е порок и изрази надежда да има повече млади и амбициозни хора.

Боряна Димитрова обаче не сподели тези мнения. Тя обяви, че няма да гласува за Калибацев, защото е избран за шеф на РС-Пловдив само преди седем месеца и Съдийската колегия му е дала шанс да продължи да надгражда. „Не ми харесва месианското отношение към един отлично организиран и добре работещ съд, какъвто е окръжният съд в Пловдив. Все пак става въпрос за чувство за мяра и морал“, каза Димитрова.

Според Олга Керелска СК на ВСС безспорно е изправена пред хипотезата с изключението. А до момента тя не е видяла никакви мотиви защо по изключение кадровиците трябва да назначават за председател на ОС-Пловдив съдия от по-ниско ниво.

„Става въпрос за окръжен съд с 55 работещи магистрати, които са с повече стаж и с безспорен професионализъм. Напълно съм солидарна с колегата Димитрова. Не може преди седем месеца да поемеш инициативи, да чертаеш перспективи и в един момент да тръгнеш към преследване на по-висок пост. До вчера сме били съдии, спомнете си как сме се чувствали в такива ситуации. Оценявам желанието да подобри битовата среда, но не това е най-важното. Не може да говорим за плочки, ремонти, за виртуални среди. Не, че не са важни, но съдиите… те са жив човешки материал, за тях са по-важни други понятия – справедливост и при кариерното израстване и при заемане на административни постове, което аз в случая не го виждам“, каза Керелска.

Цитирайки думите на Калибацев, че има криза, тя попита дали СК на ВСС се е поинтересувала каква е тази криза, за какво е, защо така се случва, че едни магистрати подават заявления за участие в процедура за избор на административен ръководител, а после ги оттеглят, за „голямото чудене в апелативния съд“ и въобще какво се случва в този район.

„Сега вдигаме рамене и казваме – има един кандидат. А дали ние не сме виновни? Не е въпросът да се съберем на едно заседание и да гласуваме. Да отидем на място и да се срещнем с колегите. Аз също няма да подкрепя тази кандидатура. Вижте биографията – по линия на административното ръководство, щях да кажа – по началническа линия, но не е много прецизно – бил е председател на РС-Асеновград, после РС-Пловдив, сега за окръжен съд. Хич не е здравословно за съдиите. Ако искаме да направим нещо, първо да си прочетем концепциите и да променим този подход, защото преполовихме мандата. Ако така продължаваме, накрая може да няма въобще кандидати, или само такива, които са намерили начин за предварително проучване какъв ще бъде резултатът за избора, ако това е нашата кадрова политика, аз не бих желала да участвам в нея“, заключи Керелска.

Даниела Марчева ѝ отговори, че в случая действително става дума за изключение, защото няма друг кандидат. По думите ѝ СК на ВСС в преобладаващата част от случаите избира измежду един кандидат, но проблемът е в ЗСВ, защото е превърнал ръководителите в домоуправители.

„Не е редно да очакваме един председател да се намесва в правораздавателната дейност на съдиите. Важно е да се обяснява, че ръководителите не се намесват в конкретната правораздавателна дейност на съдиите, а се грижат да има комфорт в условията им на работа. Да радикализираме или политизираме нечий избор…  Добрият ръководител не означава да е и добър съдия – блестящите съдии са интроверти. Трудно е да се работи с хора и да ги управляваш, необходимо е да има някакъв талант“, посочи Марчева и добави, че ако Калибацев е самонадеян, самоуверен и авторитарен не е задължително лошо качество.

Красимир Шекерджиев обяви, че за първи път ще гласува по различен начин от този на общото събрание. Поясни, че не се съмнява в качествата на Калибацев и че законът му позволява да се кандидатира. Но лично е присъствал на заседанието през декември, когато той се представил „по забележителен начин“ и Шекерджиев убедено гласувал в негова подкрепа.

„И сега смятам, че не съм сбъркал. Тогава той пое ангажимент, който да продължи пет години. Беше подкрепен от районния съд. Намирам ангажимента за задължителен и за двете страни и той трябва да се изпълни. Той е като договор, който може да бъде прекратен при форсмажорни обстоятелства. Не виждам форсмажор в случая. И това, че длъжността на председател на ОС-Пловдив е била вакантна не е достатъчно основание той да отстъпи от ангажиментите си. Затова няма да го подкрепя“, каза Шекерджиев.

После напомни, че Калибацев е говорил пред общото събрание на РС-Пловдив за генерал и армия. „Очевидно ръководителят е генералът, а армията са съдиите. Той е бил генерал на армия, която на 100% е застанала зад него. Няма да подкрепя желанието на генерала да смени армията само защото другата е в по-висок съд. По тези аргументи няма да се съобразя и с решението на общото събрание“, заключи Шекерджиев.

Драгомир Кояджиков се възмути, че колегите му доскоро са въздигали съдийското самоуправление на пиедестал, а сега говорят друго. В речника това се определяло като лицемерие, каза той. И заяви, че ще подкрепи Калибацев.

Олга Керелска го призова да си смени речника и да не използва такива силни думи.

Така със 7 на 6 гласа СК на ВСС не подкрепи Калибацев за шеф на ОС-Пловдив.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Конграчулейшънс
Конграчулейшънс
16 юли 2019 16:47
Гост

Ами какво да кажа… честито на новия стар председател на АС – Пловдив.

Анонимен
Анонимен
16 юли 2019 13:29
Гост

Дано е направила осмислена жертва, е не услуга някому.

Анонимен
Анонимен
16 юли 2019 12:03
Гост

Много се радвам, че промени мнението си. Тя е прекрасен ръководител и колега.

Анонимен
Анонимен
16 юли 2019 11:30
Гост

Явно са я кандърдисали…. че нали не искаше, ама ей на!

Анонимен
Анонимен
16 юли 2019 12:11
Гост

Или са я помолили любезно. В противен случай съдът отново оставаше без ръководител.