Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов обжалва в съда отказа на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) Теодора Точкова да му предостави цялата документация от извършените спрямо него проверки.

Още през януари Панов поиска всички материали от проверките срещу него, след като Точкова му отказа информация за проверката след заснетия в Съдебната палата музикален клип, както и за извършената по негов сигнал ревизия в Апелативния специализиран наказателен съд във връзка с мерките за неотклонение на бившата кметица на столичния кв. „Младост“ Десислава Иванчева и заместничката ѝ Биляна Петрова.

Днес от ВКС съобщиха, че на 10 февруари Точкова е отказала да представи цялата документация от проверките, а е изпратила единствено извлечения от протоколите за прекратяването им. Той пък настояваше да получи както докладите на инспектора, който е извършвал проверките, така и протокола на ИВСС, от който да разбере мотивите, с които са прекратени.

Заради отказа председателят на ВКС вече е подал жалба до Административния съд София-град (АССГ).

Решението на главния инспектор да откаже достъп до материалите е било мотивирано с това, че проверките са свързани с оперативната подготовка на актовете и нямат самостоятелно значение, има изрично несъгласие на засегнати трети лица, а част от информацията била и служебна тайна.

В жалбата си пък Панов пише, че засягането на трети лица не е основание за отказ, тъй като в случая надделява общественият интерес, а освен това информацията конкретно за тях може да не бъде съобщавана, ако не са дали съгласие. Според Панов обаче част от засегнатите трети лица дори са дали съгласие да бъде предоставена информацията, а други не са изразили изрично несъгласие.

„Публичните институции не са свободни да преценят дали да предоставят, или не частичен достъп при наличието на обективна възможност за това. В случая дори не са изложени мотиви защо не може да бъде предоставен частичен достъп“, пише председателят на ВКС.

Според него твърдението за наличие на класифицирана информация е бланкетно и недоказано, а за наличието на служебна тайна в информацията няма доказателства.

В жалбата на председателя на ВКС се казва, че решението на инспектората е в противоречие с материалния закон, постановено е при съществено нарушение на административнопроцедурните правила и е в отклонение от целта на закона.

Панов напомня още, че правото на достъп до обществена информация е гарантирано от Конституцията, а при налагане на ограничения законът следва да се прилага стеснително и само с цел защитата на конкуриращо право или интерес (Решение № 7/1996 г. по к. д. № 1/1996 г.).

Той цитира и решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), в което е прието, че свободният достъп до съхранявана от държавните органи информация е защитен от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (ЕСПЧ), когато тази информация е свързана с обществения дебат (дело Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary).

В това решение ЕСПЧ казва, че неоснователният отказ да бъде предоставена такава информация представлява информационен монопол, а той пък се явява форма на цензура и е в нарушение на защитената от конвенцията свобода на изразяване и право на всеки да получава и разпространява информация.

Председателят на ВКС изтъква, че отказът на Теодора Точкова да му предостави информацията е в нарушение и на Общия регламент за защита на данните (GDPR), тъй като съгласно чл. 15 от регламента всеки има право на копия от обработваните негови лични данни.

„Съгласно Конвенция № 108/1981 г. на Съвета на Европа защитата на личните данни предполага и достъп до тези данни от страна на съответния човек“, напомня Панов.

Според него неправилно е прието, че не е налице и надделяващ обществен интерес. От ВКС напомнят, че съществуването на въпросните проверки срещу Панов е оповестено публично и заявяват, че това очевидно не е станало без участието на самия ИВСС. От съда подчертават, че от години председателят на ВКС поддържа последователна позиция за реформиране на съдебната система и отстояване на нейната независимост, „поради което е атакуван по всевъзможни начини, включително чрез използване на законови процедури за иницииране на действия по репресия (проверки, ревизии, административнонаказателни производства) от страна на различни органи на власт“ и допълват, че следователно е налице обществен интерес да се знае какви данни са били събрани, евентуално уличаващи го в извършване на нарушения.

„Твърди се, че такива са съществували и впоследствие са били опровергани, след като проверките са прекратени. Този интерес е надделяващ над интереса от защитата на тази информация с оглед и приложение на принципа за пълнота на получената обществена информация, заложен в чл. 6, т. 1 от ЗДОИ“, категоричен е председателят на ВКС.

В жалбата му се казва още, че достъпът до информацията е от значение и за реализиране на правото на всеки да знае каква информация е събирана за него.

„Това основно човешко право (а не личен частен интерес, както е окачествено в решението на ИВСС) е винаги от обществен интерес да бъде упражнено ефективно (Решение № 1456/2018 г. по адм. д. № 9586/2016 г. на ВАС)“, заявява още Панов.

В заключение той казва, че в решението на ИВСС въобще не е отчетена съдебната практика за достъп до информация при надделяващ обществен интерес (решения № 4827/2018 г. по адм. д. № 2521/2018 г. и № 3941/2020 г. по адм. д. № 12933/ 2019 г. на АССГ).

„Това тълкуване нито е обсъдено в мотивите на главния инспектор, нито е прието и следвано“, посочва Панов.

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
01 март 2021 21:50
Гост

От ИВСС са мръднали. Правилникът им е в противоречие със закона, който не предвижда подобни простотии. Да не даваш достъп на засегнатия до документите от проверката е тотална гавра. Те я практикуват. Подсъдимият има достъп до делото, страните по гражданските дела също, а тези умници от класа си въобразяват, че проверката трябва да е секретна спрямо проверявания. Не ме учудва, че толкова си могат. Учудва ме, че ги търпим

Позор
Позор
01 март 2021 19:45
Гост

Това е единственият председател на ВКС, които ползва ресурсите на институцията, която ръководи, за да пропаганда личните му битки….

Анонимен
Анонимен
01 март 2021 15:09
Гост

Давай Лозане! Йербааааа!!!

ала бала
ала бала
01 март 2021 14:53
Гост

хей, Лекс, странна система за точкуване имате – когато настина бутон за одобрение на написано тук мнение за Панов, незнайно защо освен положителен глас, веднага се отчита и отрицателен глас, т.е. и един знак (-). Нещо е дефектна системата за отчитане

Quo vadis
Quo vadis
01 март 2021 14:31
Гост

Значи човек няма право да се запознае с обвиненията срещу самия себе си и материалите по тях? Боже, какво доживяхме! Че никой не ги задължава да предоставят лична информация, тя може да бъде обезличена и да се предостави останалото. Защо се крие? Когато нещо се крие, винаги възникват съмнения за нечистотии. От страна на криещите го, разбира се.

Хаха
Хаха
01 март 2021 19:39
Гост

Лозан Панов има право, Председателя на ВКС не!

Анонимен
Анонимен
01 март 2021 13:37
Гост

Прав е-това е основно човешко право. Не бива да се допуска да се нарушава.

Анонимен
Анонимен
01 март 2021 13:35
Гост

Да й ймам мотивите на Теодора Точкова.

Анонимен
Анонимен
01 март 2021 13:35
Гост

Изсмукани от пръстите.

Анонимен
Анонимен
01 март 2021 13:33
Гост

Въобще нямат правото да му отказват. Тази информация го касае лично.

Чоков
Чоков
01 март 2021 12:54
Гост

Що за излагации бе?

Огнянов
Огнянов
01 март 2021 12:54
Гост

Панов има право!

Dineva
Dineva
01 март 2021 12:53
Гост

Според мен пак се излагат, като кифладжии.

Занев
Занев
01 март 2021 12:53
Гост

Пак разпри и какво ли още не. Не могат ли да се спрат?

Belski
Belski
01 март 2021 12:53
Гост

Ма тъе не са длъжни да му дават всички документи бе.

Veronik
Veronik
01 март 2021 12:52
Гост

Панов да си гледа работата

Анонимен
Анонимен
01 март 2021 12:42
Гост

Точкова си изкара вече мандат и половина, а НС нехае. Няма ли кой да се обърне към КС за мандата на инспекторите

63rer
63rer
01 март 2021 12:48
Гост

КС не могат да накарат НС да избере нов ИВСС. айде малко по-сериозно.

Анонимен
Анонимен
01 март 2021 12:03
Гост

Съдът трябва да се абстрахира от това, че жалбата е на Панов и принципно да каже, че ИВСС дължи отговор на проверяваното лице за резултатите от тази проверка. А не ИВСС да си трае и да се налага да ги искат със ЗДОИ. Това е абсурдно.

123
123
01 март 2021 12:07
Гост

Tо е лесно да се абстрахираш, стига после да няма преки последствия за абстрахирания.

Анонимен
Анонимен
01 март 2021 12:34
Гост

Ако се притесняваш да гледаш дело на един от тримата големи, защо въобще си там. Става дума за принципни въпроси и ако си убеден в правотата си, майната им на разни измислени медии и кафеви парцали. Ай стига вече, животът не може да се ръководи от тях.

Анонимен
Анонимен
01 март 2021 11:55
Гост

АССГ има трайна практика по ЗДОИ. Въпросите на Панов са логични, но понеже е той, кой знае как ще се изкриви съдебната практика. А пък това, че ИВСС отказва въобще да ти даде някакви документи от проверките срещу теб, е повече от скандално.

Спондж
Спондж
01 март 2021 11:51
Гост

Да не си съдия в АССГ в такива моменти – от една страна, законът е ясен, пък каот го приложиш, окото на Саурон ще се насочи към теб и не се знае какви ще са последствията.

Коко Роко
Коко Роко
01 март 2021 14:08
Гост

Никакви последствия, особено преди избори … след тях може и да забравят за теб, може пък и да не забравят. Топки си трябват обаче за тая работа, а не много хора ги имат!

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
01 март 2021 11:43
Гост

Точкова си е права за себе си, така се оправдава служба след мандат.

Анонимен
Анонимен
01 март 2021 11:55
Гост

Добре, че сегашните не успяха все пак да ѝ изберат наследник, защото може да е само по-зле.

Анонимен
Анонимен
01 март 2021 11:42
Гост

И като започне едно трескаво дописване…