Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов е поискал от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) докладите от проверките срещу него.

В писмо до главния инспектор Теодора Точкова шефът на ВКС отбелязва, че вече е искал от ИВСС докладите му за проверката срещу него във връзка със заснетия в Съдебната палата музикален клип, както и извършената по негов сигнал ревизия в Апелативния специализиран наказателен съд във връзка с мерките за неотклонение на бившата кметица на столичния кв. „Младост“ Десислава Иванчева и заместничката ѝ Биляна Петрова.

Получих отказ да ми бъдат предоставени поисканите документи, без да бъда информиран какви са съображенията за това. Намирам, че липсва всякакво основание достъпът на проверяваните лица до информацията, съдържаща се в протокола от заседанието и в доклада на ИВСС, да бъде ограничаван по какъвто и да е начин“, пише Лозан Панов.

Той напомня, че е поискал Висшият съдебен съвет да изслуша главния инспектор във връзка с друга проверка – тази по „ЦУМ гейт“, след като Върховният административен съд определи като злоупотреба с право процесуалното поведение на ИВСС по дела по ЗДОИ, по които се искат резултатите от проверката по този случай. ВСС отказа да изслуша Точкова, защото междувременно тя беше изпратила писмен отговор до съвета. В него главният инспектор каза, че винаги се е стремяла ИВСС да работи обективно, съобразно законовите си правомощия, при незасягане на независимостта и правата на проверяваните магистрати, като отделя и специално внимание на публичността на резултатите от извършените проверки.

От друга страна следва да се има предвид, че същността на извършваните от Инспектората проверки по реда на глава девета, раздел 16 ЗСВ е специфична и с информацията от тях следва да се борави изключително внимателно, защото сама по себе си може да дискредитира и да накърни правата и репутацията на проверявания магистрат“, написа още Точкова до ВСС.

Лозан Панов цитира тези нейни думи като напомня и други моменти от писмото ѝ: „Пишете още, че бюлетинът, който имате намерение да публикувате, няма да съдържа информация за извършените проверки, по които ИВСС е взел решение за прекратяването им, поради липса на достатъчно данни за извършено нарушение, тъй като трябва да се пази независимостта, репутацията и престижът както на проверяваните магистрати, така и на съдебната власт. Изнасянето на данни по извършваните от ИВСС проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт и проверки, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, по които не е установено извършено нарушение, не биха допринесли за повишаване на доверието на обществото към съдебната власт, но биха могли да бъдат използвани като средство за оказване на натиск и дискредитиране на проверявания магистрат, твърдите още“.

В тази връзка председателят на ВКС отбелязва, че за започването на проверките от ИВСС срещу него обществото е било информирано изключително подробно, с много детайли и с лични предварително оценки, включително и от самата Теодора Точкова на заседания на ВСС по някои от казусите.

Това категорично опровергава тезата Ви за загриженост по отношение на доверието на обществото към съдебната власт и относно правата и репутацията на проверявания магистрат. Така че логичната и адекватна реакция при приключването на тези проверки е обществото да бъде запознато с финалния акт на ИВСС по всяка от тях, с извършените действия от страна на Инспектората, с доклада и с протокола от заседанието, на което е обсъждан. Начинът, по който Инспекторатът запазва пълно мълчание при финализирането на тези проверки, противоречи на твърдението Ви, че го правите, за да не се дискредитира проверяваният магистрат и да не се накърняват правата му. Те вече са засегнати, когато сте запознали обществеността със стартирането на проверката и дължите на този магистрат да изчистите репутацията му, когато проверката е прекратена поради липса на данни за извършено нарушение“, посочва Лозан Панов.

И заключава: „Затова настоявам по отношение на всички прекратени проверки срещу мен да не се грижите да опазите от самия мен информацията, която според Вас би ме дискредитирала и би накърнила правата ми и репутацията ми. Заявявам, че искам да ми бъдат предоставени протоколите и докладите на ИВСС по извършените срещу мен проверки“.

Писмото на председателя на ВКС е вследствие на получено искане по ЗДОИ от гражданина Николай Неделчев за предоставяне на резултатите от проверките срещу Панов пред последните години. Инспекторатът е поискал и е получил съгласието на шефа на ВКС за предоставяне на цялата информация.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Респект
Респект
13 януари 2021 17:00
Гост

Един от малкото на висок пост, опълчили се открито на задкулисието в съдебната ни система, управлявано от Доган сарай.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 11:27
Гост

Реклама ли му правиш?

Анонимен
Анонимен
13 януари 2021 14:21
Гост

А, значи Николай Неделчев може да получи резултатите, а Панов не!

Анонимен
Анонимен
13 януари 2021 14:21
Гост

Пълен парадокс.

Memo
Memo
13 януари 2021 13:00
Гост

Министър ще става ли ?

Осморката
Осморката
13 януари 2021 13:00
Гост

ХАхаха време му е, да.

waistermajn
waistermajn
13 януари 2021 13:00
Гост

Свеж пичага е Лозан бе.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2021 14:18
Гост

Защото не си във ВКС и не тие шеф 🙂

Анонимен
Анонимен
13 януари 2021 12:59
Гост

Както писаха долу – ще се кандидатира някъде.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2021 14:19
Гост

Е, хайде да се маха от палатата, че колко безумия сътвори до сега…

Анонимен
Анонимен
13 януари 2021 12:59
Гост

Да му ги дават

Шоковити
Шоковити
13 януари 2021 12:59
Гост

Изложи се много здраво със снимането на клиповете в палатата. Излагация!

Йосиф
Йосиф
13 януари 2021 12:58
Гост

Това със скандала със Съдебната палата го бях забравил. Добре, че напомнихте

Spiro
Spiro
13 януари 2021 12:57
Гост

Че защо да му ги дават?

Анонимен
Анонимен
13 януари 2021 14:19
Гост

Защото е в правото си.

Запетуйка
Запетуйка
13 януари 2021 12:56
Гост

Много ербаб бе

Анонимен
Анонимен
13 януари 2021 12:35
Гост

Напомня за себе си. Ще се кандидатира някъде!

Запетуйка
Запетуйка
13 януари 2021 12:57
Гост

Вероятно