Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов поиска от Инспектората към Висшия съдебен съвет да получи доклада от проверката срещу него.

На 2 април ИВСС съобщи, че не са открити данни за нарушения, извършени от шефа на ВКС при възложената от него проверка на Апелативния специализиран наказателен съд по повод делата за мерките за неотклонение на отстранената кметица на „Младост“ Десислава Иванчева и бившата ѝ заместничка Биляна Петрова.

В писмо до ИВСС Панов казва, че съгласно Закона за съдебната власт проверяваното лице се уведомява за резултатите от ревизията и за решението на ИВСС по доклада.

Като проверявано лице бих искал да се запозная и с акта, в който са отразени резултатите от цитираната проверка, както и с изготвения доклад по нея. Освен това трябва да подчертая, че поради характера на производството пред ИВСС, засягащо правомощията на председателя на по-горестоящия съд да извършва проверки на организацията на дейността на съдиите от по-долната инстанция, изводите от доклада са изключително важни“, сочи още Лозан Панов.

В края на миналата година 11 съдии от АСНС се обърнаха към Висшия съдебен съвет по повод възложената от Панов проверка като поставиха два въпроса на кадровия орган. Първият беше: „Правомерно и допустимо ли е да се нарежда проверка включваща и неприключило производство по чл. 270 от НПК, в срока на произнасяне на компетентния съд, без никакви данни и посочване на каквито и да е фактически основания за отклонения в разписаните правила за организацията на дейността на съдебния орган, и съставлява ли това опит за оказване на влияние върху вътрешното убеждение на съдиите, на които предстои да се произнесат по спорния предмет?“. А вторият – дали това „съставлява проява на тенденциозно отношение към специализираните съдилища и в частност към АСНС, предвид обстоятелството, че спрямо никой друг съдебен орган в страната, не са били предприемани проверки при идентични условия?“.

Това накара колегията да поиска от апелативните спецсъдии да кажат нарушена ли е била всъщност независимостта им с тази проверка. А отговора, който получиха, беше: „Не твърдим и в становището си не сме твърдели, че е нарушена независимостта ни (изводима от понятието „проверка за независимост“ по чл. 175к, ал. 3 ЗСВ)“.

Така, при обсъждането на казуса с проверката, разпоредена от Панов, писмото на апелативните спецсъдии и отговорът им, че независимостта им не е накърнена, се стигна до предложение шефът на ВКС да бъде проверен от ИВСС. Решението си Съдийската колегия взе със 7 на 6 гласа.

Проверката на инспектората е по два текста от ЗСВ (чл. 175к, ал. 3 и ал. 4). Те регламентират два вида проверки – за независимост на магистрат и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт.

На 2 април от ИВСС съобщиха лаконично, че на 20 март 2019 г. дейността им по случая е приключила с „доклад, съдържащ становище за липса на достатъчно данни за извършени нарушения по чл. 175к, ал. 3 и чл. 175к, ал. 4 от ЗСВ“.

А въз основа на доклада и на събраните доказателства, ИВСС е приел решение за прекратяване на проверката на Лозан Панов. Той самият е бил уведомен за резултата на 3 април с писмо от инспектор Мария Нейкова, която извърши проверката.

Още при огласяването на решението на ИВСС от там отговориха на исканията на медиите да им бъде предоставен докладът, че той е служебна тайна.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Елементарна логика
Елементарна логика
11 април 2019 12:20
Гост

Щом подлогите на Цацаратурата от ВСС, които почти ежедневно, организирано и координирано атакуват с всевъзможни (от превратно правни до махленски) прийоми Лозан Панов, не са намерили основание да го накажат – значи трябва да е по-чист от сълза.

Елисавета
Елисавета
10 април 2019 17:17
Гост

Лозане, къде с тая книжка под мишка? Да не се засили към Страсбург да ни съдиш за глобата?

Подготвен
Подготвен
10 април 2019 17:19
Гост

Може да си носи ЗСВ за по- сигурно.

Мария
Мария
10 април 2019 17:15
Гост

Хляб и зрелища! Ако няма хляб ще ядем пасти.

Анонимен
Анонимен
10 април 2019 17:13
Гост

Този не спря да си търси правата, докато си занемарява отговорностите. ВКС се е превърнал в разграден двор.