Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов е отказал да се яви в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) поради липсата на правно основание да бъде канен ръководител на съдебна институция. Това обявиха днес от ВКС.

Повод за съобщението е получено на 7 ноември писмо от зам.-шефа на КПКОНПИ Антон Славчев, в което той казва на Панов, че трябва да се яви на 12 ноември в 10 ч. по повод извършваща се проверка от комисията. Славчев се позовава на чл. 41, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и нейната администрация във вр. с чл. 104, ал. 1, т. 5 от закона. Въпросните текстове регламентират, че служители на комисията могат да призовават граждани за изпълнение на определените им функции и правомощия, като писмено уведомяват гражданите за призоваването.

Писмо от КПКОНПИ

Трима агенти на антикорупционния орган са отишли във ВКС, за да връчат писмото. Те са били приети от зам.-председателя на ВКС Павлина Панова, която към онзи момент е замествала Лозан Панов, който е бил в командировка.

Устно на съдия Панова изрично е обяснено, че писмото е адресирано до съдия Лозан Панов в качеството му на председател на Върховния касационен съд“, става ясно от отговора на Панов до шефа на КПКОНПИ Пламен Георгиев по повод „поканата“.

Нататък шефът на ВКС пише, че посочените в писмото от комисията разпоредби „не предвиждат хипотеза за призоваване на председател на съдебна институция“.

И още: „С оглед на това е недопустимо един председател на съд да бъде призоваван по този ред от държавен орган, чиито актове подлежат на  съдебен контрол. Подобен подход грубо нарушава конституционния принцип на разделение на властите и същността на правовата държава. Намирам, че няма правно основание за явяването ми в сградата на КПКОНПИ на посочената дата.“

Отговор до КПКОНПИ

Антикорупционната комисия започна проверка срещу Лозан Панов по сигнал на Националната агенция за приходите, която установила разминаване в декларираните от шефа на ВКС приходи и разходи. Ревизията пък беше извършена по сигнал на Сметната палата. Тя е вследствие на това, че в началото на миналата година Лозан Панов подаде имуществена декларация само пред Инспектората на ВСС. От Сметната палата пък обявиха, че е трябвало и при тях да бъде депозирана такава и заради това сезира данъчните и наложи глоба на председателя на ВКС, който на свой ред я обжалва.

В позиция, разпространена малко по-късно днес, от КПКОНПИ определят като „неприемливо самоидентифицирането на Панов с цялата съдебна власт и използването на институцията, която представлява като основание да се постави извън закона“. От там уточняват, че разделението на властите означава ненамеса от една власт в работата на друга, а не недосегаемост на представител на една от властите.

По отношение на конкретния казус от комисията обясняват, че Лозан Панов е поканен в лично качество да даде обяснения във връзка с ревизионен акт на НАП, а правомощие на КПКОНПИ е да извършва проверки за потенциални корупционни действия на лица, заемащи висши държавни длъжности.

При осъществяване на тези правомощия на комисията, законът не прави разграничение в служебното качество на гражданите. Нещо повече, законът изрично посочва, че КПКОНПИ е органът, който разследва потенциално корупционно поведение на лицата, заемащи висши държавни длъжности, изредени в чл. 6, ал.1 и председателят на ВКС е упоменат на първо място в т.7 на посочената алинея“, изтъкват още от антикорупционната комисия.

Нататък посочват, че по отношение на магистратите законът прави разграничение на органа, пред когото те подават декларации за имущество и който прави проверки за конфликт на интереси, но не и по отношение на проверките за корупционно поведение. И на база на тези разпоредби до момента комисията е взимала обяснения от магистрати, става ясно от позицията.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
12 ноември 2018 12:23
Гост

„С оглед на това е недопустимо един председател на съд да бъде призоваван по този ред от държавен орган, чиито актове подлежат на съдебен контрол. “
Панов, нима искаш да кажеш, че един председател на съд разполага с лостове за въздействие върху правораздавателната дейност на неговите членове. Как се вписва това с принципите на правовата държава, за която говориш. А г-н Панов?

Цацко
Цацко
12 ноември 2018 11:02
Гост

Не може да няма начин да накарат „върховния“ да даде обяснение. Те свалят имунитети на политици, та той ли…

Мистър Джингълс
Мистър Джингълс
12 ноември 2018 11:05
Гост

Кои те свалят имунитети? Не ми е известно друг орган, освен Народното събрание, да може да сваля имунитети. На теб, Цацко, известно ли ти е?

Математик
Математик
12 ноември 2018 11:00
Гост

Господин Панов, в името на правовата ни държава, не е ли редно да се явите и да обясните за разминаването в цифрите?

Анчо
Анчо
12 ноември 2018 10:21
Гост

Панов пак започва с неговите циркове.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2018 10:24
Гост

Чувства се независим, въпреки че не е така. И се държи като богопомазан.