Личните данни, събрани в процедура по подбор на персонал, може да се пазят най-много 6 месеца, а след това работодателят е длъжен да ги изтрие. Това регламентира от месец Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД), когато бяха обнародвани мащабните изменения в него заради Общия регламент за защита на данните (GDPR). От кога обаче започва да тече срокът, за който всяка фирма трябва да следи?

Този въпрос е поставило длъжностното лице по защита на данните на Българска народна банка (БНБ) на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и е поискало становището ѝ за това как трябва да се прилага чл.25к от ЗЗДЛ, в който е регламентиран срокът за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал.

Освен него чл. 25к предвижда и че ако работодател, който е търсил служители, е изискал от кандидатите оригинали или нотариално заверени копия на „документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност“, трябва да ги върне на гражданина до 6 месеца след приключването на процедурата по подбор на персонала.

Преди да даде разяснения как трябва да се прилагат новите правила от работодателите, комисията прави кратък правен анализ.

„Съгласно принципите, свързани с обработването на лични данни, прогласени в Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните, и по-конкретно в съответствие с чл. 5, § 1, б. „д”, личните данни могат законосъобразно да се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данни за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни – принцип въвеждащ „ограничение на съхранението” на данните. Приложен спрямо настоящия случай, принципът трябва да бъде следван в светлината на инициирането, осъществяването и приключването на процедури по подбор на персонал, по начин, който няма да препятства реализирането на целта на обработване на данните“, обяснява КЗЛД.

И извършвайки систематично тълкуване на разпоредбите на българския закон и на регламента стига до следния извод: „Срокът започва да тече от момента на приключване на процедурата, респ. след изтичане на сроковете за обжалването ѝ, като е налице правна възможност за удължаване на 6-месечния срок със съгласието на кандидата, за срок, който в случая е определяем – до оттегляне на съгласието от страна на субекта на данни“.

Но подчертава, че при това положение субектът на данните, т.е. кандидатът за работа, има право по всяко време и без да излага причина да оттегли своето съгласие, а това означава, че съхранението на информация за него следва да бъде преустановено, като личните му данни бъдат изтрити или унищожени.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Жорката
Жорката
01 април 2019 16:02
Гост

Мисля, че GDPR-ът няма да изкара много дълго преди да приемат нов. Според мен този сега е експериментален, за да се види как работи новият режим!

DPO
DPO
01 април 2019 13:26
Гост

А сайтовете за обяви за работа как трябва да постъпват, ако кандидатът не намери работа дълго време? Според мен след максимум година тези данни трябва да се изтриват и ако човекът иска, да ги предостави отново на посредника.

Хмм
Хмм
01 април 2019 16:00
Гост

Може би съгласието е в по-различен режим, с цел намиране на работа. Постоянното заличаване на данните би възпрепятствало търсещите работа!

Кольо
Кольо
01 април 2019 13:20
Гост

Четете, четете HR-ки от кол и въже, които искате ЕГН само за да регистрирате кандидатите за работа в екселските ви таблици, без които не можете работа за 5 стотинки да свършите.

Анонимен
Анонимен
01 април 2019 11:49
Гост

Само усложняват нещата. Защо кандидатът за работа, ще има право по всяко време и без да излага причина да оттегли своето съгласие.

Анонимен
Анонимен
01 април 2019 11:51
Гост

За да не ни е скучно. Не виждам защо първо ще се съгласяваш за обработка на данните, а после ще се отказваш.

Анонимен
Анонимен
01 април 2019 11:43
Гост

Много дълъг ми се вижда този срок. За какво ще се пазят данните за всички кандидати въобще. Само на назначените на работа.