Празнота в правилата, по които се изчислява заплащането на нощния труд в МВР, е предизвикала лавина от дела. Първи сигнал за това дойде на днешното заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС), който се наложи да отпусне 28 125 лв. на районния съд в Петрич за заплащане на вещи лица заради огромния брой искове на гранични полицаи.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев поясни, че става дума за 260 дела на служители на гранична полиция и на полицейското управление в Петрич, които претендират за обезщетения за положен нощен труд. „Като ги разделих, излиза, че на едно дело се плаща по 108 лева за вещо лице. Други районни съдилища плащат по 200-250 лева, а задачата е еднотипна, само цифри се заменят“, подчерта Магдалинчев и допълни, че съдиите в Петрич вече са разгледали голямата част от делата и остават 56, които ще приключат до 18 март.

В отговор на запитване на „Лекс“, председателят на РС-Петрич Атанас Кобуров обясни, че става дума за трудово-правни спорове между служители на МВР и министерството за заплащане на нощния труд. Той посочи, че докато през 2018 г. в съда е имало само едно такова дело, броят им изведнъж е нараснал през юни, юли и август 2019 г.

По думите на Атанас Кобуров подобно струпване на дела има и в други съдилища – в Кюстендил, Свиленград и Бургас, но в Петрич има концентрация на служители на МВР заради двата гранични контролно-пропускателни пункта – „Кулата“ и „Златарево“. Първият е много натоварен, а вторият е на външна граница на Европейския съюз. Освен това искове за заплащане на нощен труд подават и служителите от полицейското управление в Петрич.

По думите на председателя на РС-Петрич лавината от дела на полицаи се дължи на празноти в нормативната уредба за заплащането на нощния труд.

Какъв е проблемът

Проблемът се корени в Наредбата за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР. През последните години министерството е приело четири такива, но след тази от 2014 г, действала до 2 август 2016 г., в тях липсва една разпоредба, чието отсъствие провокира стотиците дела на полицаи.

В наредбата от 2014 г. е предвидено, че общият брой часове положен труд между 22 и 6 ч. се умножава по 0,143, а полученото число се сумира с общия брой отработени часове за отчетния период. Т.е. това е коефициент, с който се увеличава заплащането на нощния труд.

В следващите три наредби за работното време в МВР обаче такава разпоредба липсва. Това кара много полицаи да заведат дела срещу министерството, тъй като твърдят, че са ощетени и са получили много по-малко за нощен труд, отколкото им се полага.

Те се позовават на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), която важи за всички трудещи се в България. Тя (в чл. 9, ал. 2) предвижда, че „при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място“. Целта на тази разпоредба е възнаграждението на всеки на 8-часов работен ден, положил 7 часа нощен труд, да е като за 8 часа.

Така се получава, че часовете за нощен труд трябва да се умножат с коефициент 1,143. Такъв коефициент в наредбата за работното време в МВР обаче липсва и неговите служителите се налага да водят дела, за да получат заплащане за работата си през нощта, като всички останали работещи.

Съдилищата масово уважават исковете, като прилагат НСОРЗ за полицаите и осъждат МВР не само да плати допълнително за нощен труд, но и разноски по делата – за експертизи и адвокати.

Защо делата няма да спрат

Коефициент за нощния труд не е предвиден и в последната наредба за работното време в МВР, която е в сила от 7 януари 2020 г. Това накара Синдикалната федерация на служителите в МВР да предупреди, че броят на исковете за две години е нараснал от десетки на хиляди и са на път да станат десетки хиляди.

Тя, както и Синдикатът на служителите в МВР, настояваха най-сетне коефициентът да бъде въведен, но от министерството отказаха. В становищата при общественото обсъждане на действащата наредба от ведомството аргументират отказа си по следния начин: „Посоченият коефициент 1,143 е получен при прилагането на чл. 9, ал. 2 от НСОРЗ, при спазване на максимално допустимите продължителност на дневния и на нощния труд по КТ. Предвид разпоредбата на чл. 187, ал. 1 и ал. 3, изр. 4 от ЗМВР, същите са неприложими за държавните служители по ЗМВР“.

„Противно на това твърдение е трайната и масова съдебна практика през последните години, при която съдебни състави от различни съдилища в страната признават това право на служителите в МВР и присъждат категорично в тяхна полза заплащане на това приравняване“, завяват от синдикатите и предупреждават, че делата тепърва ще се увеличават.

29
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Истината
Истината
22 февруари 2020 17:54
Гост

Нощният труд в МВР е 8 часа и се плащат 8 часа. По кодекса на труда е 7 часа и коефициента се използва за да се заплащат като 8 часа. Объркването на двете ситуации е ощетяване на данъкоплатеца следствие на некомпетентни съдии!

юрист
юрист
21 февруари 2020 12:12
Гост

Само не ми е ясно какво налага назначаване на експертизи по тези дела. Толкова ли не могат съдиите да сметнат сами коефициента.. Като цяло впечатлението ми е че съдиите ги мързи и масово назначават за щяло и нещяло експертизи без да необходими някакви специални знания, сакън да не си мръднат пръста

запознат
запознат
20 февруари 2020 21:27
Гост

Делата по новата наредба ще спрат – към тази наредба върви една заповед на министъра на МВР , в която той определя цената на нощния труд ,времето на разположение и заплащането за научна степен в МВР .В заповедта за 2020 г към цената на един час нощен труд се прибави един лев , а до сега беше 25 стотинки – това отново е недостатъчно , но горе-долу синдикатите и полицаите са удовлетворени . Тук обаче стои още една бомба със закъснител – цената на времето на разположение – това е времето ,през което служители стоят в къщи , не употребяват… Покажи целия коментар »

Не е точно така
Не е точно така
21 февруари 2020 12:14
Гост

Нощният труд , който вече ще се заплаща по 1 лв., е РАЗЛИЧЕН от този, за който се водят масово дела от 2017 година насам. Различни допълнителни възнаграждения се дължат на различни основания!

azpesho
azpesho
26 февруари 2020 14:13
Гост

Повече от 100 часа на месец не може да бъде на разположение.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 17:51
Гост

Във всички градове служителите на МВР, които са завели такива искове ги печелят в тяхна полза, а само в гр.ПЕРНИК в Окръжен съд са на друго мнение и отхвърлят прилагането на коефициента и ощетяват държавните служители. Губят делата, което е необяснимо и даже ще ги накарат да платят разноските, вместо да им платят дължимото и изработеното. Те не искат нищо даром,а само това което им се полага!!!
Нямам думи !!!
Пак гр.Перник изпъкна пред всички градове в България.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2020 12:47
Гост

Окръжен съд гр. Хасково също като този в гр. Перник отхвърля прилагането на коефициента и ощетява държавните служители…

Лулиев
Лулиев
20 февруари 2020 16:13
Гост

Това е доста смущаваща новина. Може би МП би могло да реши проблемът, дори ако е нужно отпускането на допълнителни средства.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 15:42
Гост

Не стига че работят за жълти стотинки, а и не могат да си ги получат. Позор!

Енчев
Енчев
20 февруари 2020 17:09
Гост

Сит на гладен не вярва.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 15:21
Гост

И какво сега? Пак съдът ли ще го отнесе. Няма ли да е по-справедливо тогава да прехвърлят част от бюджета на МВР на съдебната система. След като съдиите ще бъдат затрупани заради министерството, поне да бъдат добре заплатени за това.

VVV
VVV
20 февруари 2020 15:19
Гост

Естествено, тези, които са свикнали на най-тлъсти странични пачки, да сетят да искат и това.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 15:18
Гост

Догодина сигурно МВР-то ще искат още по-голям бюджет, за да плащат обезщетения. Успокоителното е, че има много мъртви щатове и те не могат да съдят министерството.

Математик
Математик
20 февруари 2020 15:20
Гост

Ха, това е начин да се разбере колко точно полицаи работят и колко са незаетите щатове, също и колко е голяма администрацията – нещо, което е държавна тайна открай време.

Информатик
Информатик
20 февруари 2020 16:34
Гост

Щатното разпределение в МВР е публична информация от години, публикувана е на сайта на министерството и е на разположение на всеки, който благоволи да се осведоми.
Щатния състав на служителите с полицейски правомощия, по спомен е около 25 хиляди души ( в т.ч. Жандармерия и Гранична полиция).
Около 8000 души е щата на службите по пожарна и аварийна безопасност.
Колко точно от тези места са реално заети, това вече действиетлно е интересен въпрос.

Foft
Foft
20 февруари 2020 17:55
Гост

„Тайна от години“…?!?! Че на сайта на МВР има разбивка на щатовете по всички дирекции от години…..

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 15:17
Гост

Единственото хубаво е, че се намери работа за вещите лица.

юрист
юрист
21 февруари 2020 12:14
Гост

Кое му е хубавото? Някакви треторазрядни счетоводители, никому неизтрябвали и неуспели на свободния пазар да източват бюджетите. Ей затова ни е на тоя хал държавата

предложение
предложение
20 февруари 2020 15:16
Гост

Да заведат дело срещу министъра за неизпълнение на съдебни решения 🙂

подкрепям
подкрепям
20 февруари 2020 15:17
Гост

Викаш, Гешев вместо да обикаля с Младенов и малкото си подобие – главен секретар, да им спретне едно досъдебно… Няма лошо, няма лошо.

Васко
Васко
20 февруари 2020 17:12
Гост

Малко му трябва на главния. Пали от раз. Дигурно, ако се наложи ще привика и половинките на обвиняемите.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 15:15
Гост

Полицаите може да блокират всички съдилища в страната по този начин, защото едва ли има полицай, който да не иска да съди МВР в тази ситуация.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 15:14
Гост

Мале, мале, заради типичната ченгеджийска простотия, сега ще плащаме всички. Иначе полицаите са прави, шефовете им са криви.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 15:38
Гост

Да си оправят наредбите и да помислят за адекватно заплащане на колегите. Така ще се решат част от проблемите им.

анонимен
анонимен
20 февруари 2020 15:14
Гост

Колко пъти съдът трябва да отменя наредбата, за да бъде съобразена с изискванията и най-вече да бъде справедливо отчетен и заплатен нощният и извънреден труд на полицаите. Ръководството на МВР наглее години наред, не им пука, че така разходите им са още по-големи. Чантаджии

точно така
точно така
20 февруари 2020 15:15
Гост

Именно. Кой ще плати разноските? МВР, разбира се. А в крайна сметка парите идват от всички нас, данъкоплатците

плащай
плащай
20 февруари 2020 15:13
Гост

Плащай! Упорството на МВР е срам! С години им се говори едно и също. Призовавам масово да бъдат заведени дела, а синдикатът да осигури адвокати да пишат еднотипни жалби.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2020 15:19
Гост

Нали се сещаш върху кого ще се отрази бездействието на министъра? Върху съда, за съжаление. Полицаите ще водят дела, а ръководството на МВР ще плаща като поп и ич няма да му дреме.

юрист
юрист
21 февруари 2020 12:16
Гост

Ей начи бе горкия съд, да седнеш да го оплачеш. Сакън да не ви дадат дело, веднага почва рев и оплакване. Като не ви се работи това, търсете си нещо друго..