Към 2023 г. в България трябва да има поне 250 000 електронно обработени дела. Това стана ясно след среща на членове на Висшия съдебен съвет с представителите на експертната мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка.

По време на срещата напредъка в областта на електронното правосъдие е представила Гергана Мутафова, която ръководи проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“. Тя е съобщила на представителите на ЕК, че вече е избран изпълнител за изработване на Единната информационна система на съдилищата, която ще замени петте действащи деловодни системи и ще сложи началото на електронното правосъдие и електронно обработване на делата. Системата ще бъде обвързана с Единния електронен портал на съдебната власт и заедно с Единната централизирана система на административните съдилища и Унифицираната електронна система на прокуратурата ще даде възможност да се въведе електронно правосъдие.

В началото на 2020 г. се очаква да бъде предоставен системният продукт, за да започне поетапното му тестване и внедряване. Като от ВСС са посочили, че то ще започне в района на две апелативни съдилища.

На срещата представителите на ВСС са запознали евроекспертите с всички мерки, които са предприети за преодоляване на неравномерната натовареност на съдилищата. Като шефката на комисията по натовареността към Съдийската колегия Даниела Марчева е обяснила, че се прилага комплексен подход, който включва няколко насоки. Първо се предлагат законодателни промени за правилата за местна и родова подсъдност на определени категории дела, освен това се преместват съдии от ниско натоварени в по-високо натоварени съдилища като столичните районен, градски и апелативен съд. Част мерките срещу неравномерната натовареност е и идеята за централизирано електронно разпределение на заповедните производства. А друго предложение е да се прекрои районът на Софийския районен съд и така част от делата му да отидат в Елин Пелин, Костинброд, Перник и Самоков.

По време на срещата с евроекспертите е коментирано и решението на Конституционния съд, с което той заяви, че магистрат не може автоматично да бъде отстраняван от длъжност заради повдигнато обвинение. Представителите на Еврокомисията са се интересували и от изискването в Закона за съдебната власт магистратите да декларират всички свои дейности и членства в организации (пълния отчет за темите, обсъдени с мисията от Брюксел, можете да прочетете тук).

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Гейтс
Гейтс
13 март 2019 16:12
Гост

Като сдобием електронно правителство, тогава и електронни дела. Тоест – няма да е скоро.

Анонимен
Анонимен
13 март 2019 14:58
Гост

Допада ми идеята да се прекрои районът на Софийския районен съд. Така съществено ще се намали натовареността на колегите.

Анонимен
Анонимен
13 март 2019 14:54
Гост

Единната информационна система на съдилищата би била много полезна за електронното правосъдие, тъй като между деловодните системи в отделните съдилища има съществени разлики.

Анонимен
Анонимен
13 март 2019 15:50
Гост

Особено в СГС справките са под всякаква критика.