С указания Комисията за финансов надзор (КФН) в разрез със закона е ограничила правото на наследяване на т. нар. втора пенсия. Това е установил Висшият адвокатски съвет (ВАдС) и настоява регулаторът да отмени неправилните си указания, които действат от 2004 г. (пълния текст на писмото виж тук).

Те са за тълкуването и прилагането на чл. 170, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Разпоредбата предвижда: „При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството“.

На практика разпоредбата предвижда, че втората пенсия, която идва от вноски в частен фонд, се наследява, а натрупаните пари се изплащат еднократно или на части на наследниците така както ги определя Законът за наследството.

КФН обаче ограничава наследниците само до преживял съпруг и низходящи и възходящи по права линия. Ето какво заявява комисията в указанията си: „В чл. 170, ал. 1 от КСО законодателят е очертал кръга на наследниците и е изброил изчерпателно тези от тях, които имат право да получат съответен дял от натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице – това са преживелият съпруг, чиито права възникват по силата на брачната връзка с наследодателя и роднините по права низходяща и права възходяща линия. Това законово разрешение изключва определени кръгове от наследници – съребрените роднини и наследниците по завещание и предвижда средствата на починалото осигурено лице да преминат само в имуществената сфера на най-близките членове на семейството“.

Всъщност чл. 170, ал. 1 КСО препраща към реда по ЗН и посочва всички наследници, като не е ясно защо в разпоредбата отделно са изброени и някои от тях като преживелия съпруг например. „Вярно е, че текстът на разпоредбата не е изцяло прецизен, но основна задача на указанията е да разяснят всички неясноти в прилагането на законовата уредба. Това обаче не може да става чрез ограничаване на права на гражданите, каквито самото законодателство не предвижда“, заявяват от адвокатурата в писмото си до КФН, в което настояват указанията на комисията да бъдат отменени.

Адвокатите обясняват, че Законът за наследството определя кои са наследниците – по закон и по завещание, и в КСО законодателят не стеснил кръга им. С указанията си КФН обаче е ограничила основното право на човек да се разпореди с имуществото си, част от което са и натрупаните средства по индивидуалната му партида в пенсионния фонд. Комисията е ограничила и правото на наследниците да получат това имущество.

„Ограничаването на основни права на гражданите не може да става чрез указания на държавен орган, когато същите са гарантирани на законово и конституционно ниво“, заявява ВАдС.

Той специално обръща внимание на това, че с указанията си КФН е изключила братята и сестрите от кръга на тези, които могат да получат средствата по индивидуалната партида на починалия при липса на други наследници от по-преден ред или заедно с възходящите наследници от втора или по-горна степен. И заявява, че тълкуването на регулатора е неправилно, несправедливо и неоправдано.

От адвокатурата подчертават, че при допълнителното пенсионно осигуряване партидите във фонда са индивидуални, а средствата, които се трупат в тях, са собственост на конкретния осигуряващ се. „Това физическо лице притежава право на собственост върху тях и следователно може да се разпорежда, както намери за добре, тъй като правомощието на разпореждане е задължителен елемент от имуществените субективни права, каквото безспорно е правото на собственост. С оглед на това всяко лице е свободно да се разпорежда с имуществото си след смъртта си в полза на всяко лице, което прецени, че следва да получи наследство в качеството си на негов наследник“, заявява ВАдС. И припомня, че ЗН ограничава наследодателя само по отношение на запазената част на някои наследници по закон. „Т.е.осигуреното лице-наследодател е свободно да се разпорежда както намери за добре с паричните средства, които са натрупани по индивидуалната му партида, в полза на всяко лице, което избере за свой наследник, стига да не уврежда запазената част на посочените в чл. 28, ал. 1 от ЗН наследници чрез завещание. А ако не е оставило завещание, то тези средства влизат в наследствената маса и се разпределят по общите правила за наследяване по закон по Глава втора от ЗН“, посочват адвокатите до КФН.

Те изтъкват, че изключването от кръга на наследниците на парите от личната партида за втора пенсия на братята и сестрите, а и на възможността за завещаването им, погазва правото на собственост и правото на наследяване.

Затова ВАдС призовава КФН да отмени указанията си.

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Кики
Кики
03 юли 2020 11:34
Гост

С наредбата е допуснато ограничаването на основни права на гражданите.

Киро
Киро
03 юли 2020 11:31
Гост

Стига бе, цели 16 години да действа тази нелепа наредба.

Тодор
Тодор
03 юли 2020 11:24
Гост

Не мога да повярвам. Вместо да бранят правата ни, те ни ограбват и дори прескачат закона.

Мавродиева
Мавродиева
03 юли 2020 9:44
Гост

Твърдо не подкрепям практиката им

Nina
Nina
03 юли 2020 9:44
Гост

Поправете ме ако греша, но ако е в разрес със закона трябва и последици да има

без страх
без страх
03 юли 2020 11:18
Гост

Естествено е, че има последици.
Ноторно е, че правото на наследяване е имуществено право.

М. Кирилов
М. Кирилов
03 юли 2020 9:43
Гост

Да ги съдят тия дето заграбват човешките пари

Харизанов
Харизанов
03 юли 2020 9:43
Гост

Както и да го гледам няма шанс за оправия тая нашата страна

Аналог
Аналог
03 юли 2020 9:43
Гост

Абе да си гледат работата от това звено бе. КАк ще им режеш наследствените пари на хората. Само и само… ейй Българио земя пълна с бобова култура!

Сисидор
Сисидор
03 юли 2020 9:42
Гост

как се правят неща в разрез със закона ми е чудно и любопитствам!

Дуденхайм
Дуденхайм
03 юли 2020 9:42
Гост

Е вие луди ли сте. То па едни пенсии дето остават след това. С тая утепана пенсия от 200 лева

Olq
Olq
03 юли 2020 9:41
Гост

Ако зависи от тях няма пенсии да има и пенсионери също!

Велислава
Велислава
03 юли 2020 9:41
Гост

Е това е хипер тъпо дето са го направили !

Мунчо
Мунчо
03 юли 2020 9:41
Гост

И защо всичко все се прави тихомълком и се разбира чак като стигне до съдебен казус и стотици хора са изгорели.

Анонимен
Анонимен
03 юли 2020 9:39
Гост

КФН е мафия.

Капоне
Капоне
03 юли 2020 11:28
Гост

Държавата ни е управлявана от мафия.

Койчо
Койчо
03 юли 2020 9:35
Гост

Да не би това да е поредният опит партидите от частните фондове да се прехвърлят в НОИ, каквито опити държавата прави от години?

Анонимен
Анонимен
03 юли 2020 9:37
Гост

Какво лошо има в това, след като доходността в частните скоро ще се окаже отрицателна и ще получаваме по 40 лева от втория стълб. Поне НОИ обещава малко повече.

Тихомир
Тихомир
03 юли 2020 11:26
Гост

Нищо чудно.

далаверата е ясна
далаверата е ясна
03 юли 2020 9:31
Гост

Като няма наследници от този най-тесен кръг – парите си остават във фонда и далаверата е ясна 😉