Конституционният съд (КС) обяви, че ще се произнесе дали е спазен основният закон при част от многобройните промени в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) заради фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) и при създаването на временна комисия в парламента за обсъждане на проекта на ГЕРБ за нова Конституция. С определения от днес двете дела бяха допуснати за разглеждане.

Искането за „отмяна“ на 9 разпоредби от ЗБН е на Висшия адвокатски съвет (ВАдС). За допускането му са гласували 11 конституционни съдии, а против е бил Гроздан Илиев.

Оспорените разпоредби са § 5 – 8 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на ЗБН (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп., ДВ, бр. 33 от 2019 г.), чл. 60а, ал. 1 от ЗБН, §1, т.7 от допълнителните разпоредби на ЗИД на ЗБН (обн., ДВ, бр. 22 от 2015 г.), § 16 от ЗИД на ЗБН (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.), чл. 60б, ал. 1 – 3 от ЗБН и § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗБН.

За част от тези норми самият закон заявява, че се отнасят само за казуса с Корпоративна търговска банка, други въвеждат общи правила.

Днес КС допусна искането по отношение на 7 от тях, а за две – §1, т.7 и § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗБН, го отклони (пълния текст на определението виж тук).

В искането си адвокатурата изрежда множество нарушения на основния закон при оспорените разпоредби – недопустимо обратно действие, противоречивост, неяснота, нарушение на принципа за равенство пред закона и други.

За един от текстовете от ЗБН, по чието конституционосъобразност предстои да се произнесе КС, това е втори опит да бъде поставен на вниманието на членовете му. Става дума за §8 от преходните и заключителни разпоредби на ЗБН. С него се придаде обратно действие от 20 юни 2014 г. на преформулираните през 2018 г. основания (чл. 59 ЗБН) за относителна недействителност на извършени от кредитори на банката или от самата нея прихващания. Същевременно с друга разпоредба срокът за предявяването на исковете беше променен от 2 на 5 години.

През 2018 г. Търговската колегия на Върховния касационен съд го атакува пред КС. Година по-късно обаче той трябваше да прекрати делото, тъй като §8 беше допълнен, а това означава, че е налице нова разпоредба, която не е оспорена пред КС. След промените §8 все така придава обратно действие на чл. 59, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗБН, но вече предвижда, че в тази хипотеза кредиторите служебно се вписват в списъка с приетите вземания.

В искането си до КС, направено тази година, адвокатурата заявява за тази разпоредба следното:  „Налице е т.нар. „същинско“ обратно действие по терминологията на Конституционния съд (Решение № 4 от 11 март 2014 г. по конституционно дело № 12 от 2013 г.), тъй като алинеи 5 – 7 на чл.59 действат върху правоотношения, които са възникнали и са се погасили (те не са висящи, както е при „несъщинското“ обратно действие) преди влизане в сила на закона. Нормите на чл.59, ал.5 и 6 ЗБН, на които е придадено обратно действие, са материалноправни, защото уреждат отношенията по отмяна на изявления за едностранни сделки – изявления за прихващане, извършени от кредитор или от длъжника“, обяснява ВАдС ефектът от тази разпоредба (повече за искането на ВАдС виж тук).

Като заинтересовани институции по дело становища ще могат да дадат Народното събрание, Министерският съвет, министърът на финансите, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, главният прокурор, Българската народна банка, омбудсманът и Фондът за гарантиране на влоговете в банките. Тази възможност ще бъде дадена и на Съюза на юристите, Асоциацията на банките, Националния съюз на синдиците и Асоциацията на синдиците.

За правно мнение са поканени проф. Георги Близнашки, проф. Даниел Вълчев, проф. Екатерина Михайлова, проф. Пенчо Пенев, проф. Пламен Киров, проф. Снежана Начева, проф. Тенчо Колев, проф. Янаки Стоилов, доц. Атанас Славов, доц. Зорница Йорданова, доц. Мартин Белов, доц. Наталия Киселова и доц. Христо Паунов.

КС единодушно обяви, че ще разгледа и искането на президента Румен Радев за обявяване за противоконституционна на временната комисия, която мнозинството в парламента създаде за обсъждане на проекта за нова Конституция. Една от основните причини, поради които държавният глава се обърна към КС е, че в решението за сформирането ѝ, депутатите записаха, че тя ще прави промени във внесения проект за нов основен закон, а това е правомощие само на Велико Народно събрание.

Съдът покани становища по делото да дадат Съюзът на юристите и Института за модерна политика.

А за правно мнение се обърна към проф. Георги Близнашки, проф. Даниел Вълчев, проф. Екатерина Михайлова, проф. Пенчо Пенев, проф. Пламен Киров, проф. Снежана Начева, проф. Янаки Стоилов, доц. Атанас Славов, доц. Мартин Белов, доц. Наталия Киселова и доц. Христо Паунов (пълния текст на определението виж тук).

 

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
20 октомври 2020 11:12
Гост

Стига, бе! Това е основен закон. НЕ може да се парви така отгоре отгоре.

Анонимен
Анонимен
20 октомври 2020 11:10
Гост

E, този път КС допусна за разглеждане по същество искането на Радев.

Анонимен
Анонимен
20 октомври 2020 11:06
Гост

Факт е, че са допуснати нарушения на основния закон при тези разпоредби.

Каменов
Каменов
20 октомври 2020 11:06
Гост

Политическата клика си ползват темата за нова конституция както си иска

Englishman
Englishman
20 октомври 2020 11:06
Гост

Като знам на запад как се сформират и как цялата държава се събира за да правят нова конституция. Ще видите в един БЕларус как ще се случат нещата, като падне Лукашенко

колегия
колегия
20 октомври 2020 11:05
Гост

Да си събират партакешите драгите господа депутати и да напускат!

Bezsockin
Bezsockin
20 октомври 2020 11:05
Гост

В българския парламент им дай кумисии да сформират и допълнителни пари да вземат за това

Емил
Емил
20 октомври 2020 11:04
Гост

Дано им резнат крилцата с тия глупави кумисии…

Ристевски
Ристевски
20 октомври 2020 11:04
Гост

Излагация пълна. Ма не то не може ти едвам едвам да си изкалсил и да седнеш конституция да пишеш по някое време през живота си

Анонимен
Анонимен
20 октомври 2020 11:04
Гост

Проектът на ГЕРБ за нова Конституция е пълна пародия.

Анонимен
Анонимен
20 октомври 2020 11:02
Гост

Така се пише конститюшън да. С някакви хора, кото хабер си нямат.

Анонимен
Анонимен
20 октомври 2020 11:04
Гост

Нима по този начин не са и конкурсите за лога в България? УЧастват хора, коит не могат да си напишат името правилно, а специалистите биват отритнати и никой не ги пита. Основни правила не се вземат в предвид, като сечения, композиция, логотип и марка… обаче правят ли равят лога. Така е логото на туристическите ни градове, така е логото на Лудогорец, на Пирин…та на същия принцип и конститюшън пишат

Анонимен
Анонимен
20 октомври 2020 11:02
Гост

Абе каква кумисия за конституция ви гони бе хора? Гледайте, че си е таковало таковата

Анонимен
Анонимен
20 октомври 2020 11:01
Гост

Егати зора

мъкаа, мъка
мъкаа, мъка
20 октомври 2020 10:58
Гост

Очевидно пускат това за комисията по бързата писта и логично. Сега да си ги нас..рат едно хубаво за неграмотността и да се свършва тази мъка с борисовата конституция

Филип
Филип
20 октомври 2020 11:05
Гост

Такива са ни нормотворците за съжаление.