Конституционният съд (КС) допусна до разглеждане за втори път в историята си въпроса с необжалваемостта на общите устройствени планове (ОУП). Той се произнесе на първото от създаването му дистанционно заседание, като определението по допустимост е прието единодушно от всички 11 съдии, участвали в него. Не е „присъствал“ само Красимир Влахов.

Както „Лекс“ писа, КС въведе тази практиката заради извънредното положение и ще заседава чрез видеоконферентна връзка до края му, като обяви график на заседанията си за април, от който става ясно, че съдиите да се събират виртуално всяка седмица.

Искането необжалваемостта на ОУП да бъде прогласена за противоконституционна е на Висшия адвокатски съвет (ВАдС). Той атакува пред КС чл. 215, ал.6 от Закона за устройството на територията (ЗУТ). Тази разпоредба предвижда, че „не подлежат на обжалване общите устройствени планове, както и техните изменения“.

Това е втори опит необжалваемостта на ОУП да бъде отменена от Конституционния съд. През 2006 г. състав на Върховния административен съд я атакува, но с три особени мнения КС отказа да я обяви за противна на основния закон (пълния текст на решението от 2006 г. виж тук).

За да постави за втори път въпроса пред КС, адвокатурата се позова на неговото тълкуване от 2014 г. за това кога законодателят може да предвиди, че дадени актове не подлежат на съдебен контрол. Тогава той прие, че това става „по изключение при спазване на изискванията за съразмерност, включително задължителните за страната международни стандарти за достъп до съдебна защита и със закон …само когато това е необходимо за опазване на основите на конституционния ред или на други особено важни обществени интереси като осигуряването на отбраната и сигурността на страната, както и осъществяването на принципите и целите на нейната външна политика“.

Това дава основание на ВАдС да приеме, че има промяна в практиката на КС във връзка с обжалваемостта на административните актове по отношение на материята по устройство на територията.

Какви са мотивите на КС да допусне искането до разглеждане ще стане ясно, когато публикува определението си.

ВАдС атакува в КС и друга разпоредба от ЗУТ – чл. 208, ал. 1 в частта, с която регламентира, че срокът за започване на отчуждителни процедури по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост за имоти, предвидени за озеленени площи, е 15 години. В искането си адвокатурата посочва, че „законодателят очевидно не е отчел, че предвиденият срок от 15 години е твърде дълъг и по този начин той влиза в противоречие с формалния елемент на принципа за правовата държава, а именно правната предвидимост и сигурност, закрилата на правата и легитимните очаквания на гражданите“.

И заявява, че със срока от 15 години се посяга на неприкосновеността на частната собственост. В искането се излагат серия от аргументи в тази насока, като един от тях е, че в 15-годишния срок от влизането в сила на ПУП с отреждане за озеленяване, засегнатите собственици могат да ползват имота само по начина, по който са го правили към момента на одобряването на плана. Те могат да се разпореждат с имотите си при условията на чл. 199, ал. 2 от ЗУТ и могат да изграждат в тях временни строежи – ако имотите са дворни места. А ако става дума за земи или горски имоти, не могат да променят предназначението им и това ги поставя в неравностойно положение спрямо останалите собственици на поземлени имоти. А законът не предвижда обезщетяване на собствениците за периода, през който не могат да използват пълноценно имотите си, но не ги освобождава от данъци (повече за аргументите на ВАдС можете да прочетете тук).

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Capstone editing services
Capstone editing services
27 април 2020 18:31
Гост

Those scholars who are searching for capstone editing help should feel free to visit the following link: https://custompaperswritinghelp.com/expert-capstone-editing-firm/

Religion Research Paper Services
Religion Research Paper Services
09 април 2020 14:41
Гост

Are you in search for Religion Research Paper Services? Find a firm that offers Online Religion Research Paper Writing Services and Custom Religion Essay Writing Services.
https://topessaywriting.com/religion-research-writing-services/

Psychology Case Study Writing Services
Psychology Case Study Writing Services
09 април 2020 14:40
Гост

Are you encountering challenges searching for Psychology Research Paper Writing Services? Look no further; Custom Psychology Essay Writing Services has a solution to your Psychology College Research Paper.
https://researchpapers247.com/psychology-case-study-writing-services/

(Кавичката)
(Кавичката)
09 април 2020 11:56
Гост

Не смятам, че е нужно и това да може да се обжалва и да се влачи в съдъ с години

Хрисо Т
Хрисо Т
09 април 2020 11:56
Гост

ОУП трябва да може да се обжалва. Това е. Както всяко друго нещо.

Ivanov
Ivanov
09 април 2020 11:55
Гост

Тотално подкрепям да има възможност да се обжалва ОУП. Явно е, че има корупция в общинските съвети и големите инвеститори плащат няколко хиляди на няколко човека да им се разреши да си правят мастодонтите в центъра на София. Как мислите се появи това чудо на мястото на стария цирк в центъра на София.

Давидков
Давидков
09 април 2020 11:56
Гост

Е имай предвид и това, че веригата хотел, която ще бъде е Мариот, а те са американци. Ние на Американци даваме всичко. Има си хас да не са в центъра на София.

Four=
Four=
10 април 2020 9:48
Гост

Нещо като базата на специалните и не много специалните служби на Россия в устието на Камчия ли?

Анонимен
Анонимен
09 април 2020 11:55
Гост

Абсурдно е да не се предвиди обезщетяване на собствениците за периода, през който не могат да използват пълноценно имотите си.

Петров
Петров
09 април 2020 11:55
Гост

А и данъци да плащат на всичкото отгоре.

Анонимен
Анонимен
09 април 2020 11:52
Гост

Необжалваемостта на общите устройствени планове е противоконституционна от всякъде. Дано този път КС вземат правилното решение.

Ристев
Ристев
09 април 2020 11:52
Гост

Трябва да се избират хора в съветите, които ще гласуват неща от полза за масите. А не да гласуват каквото им скимне и после да ходят хората да жалят ОУП.

Трендафилов
Трендафилов
09 април 2020 11:53
Гост

За тази цел е добре да се измисли цялостна стратегия за всеки град как ще се развива. Говорим за големите. Ще има ли офис зона с небостъргачи, няма ли да има. Какво ще се случва. Ще има ли стадиони, ще има ли молове?

Оскар
Оскар
09 април 2020 11:54
Гост

Към момента най-вече новите квартали се правят без какъвто и да е било ОУП. Пример са Манастирски ливади и Хладилника. Всеки си строи каквото му дойде, без план за улици, без план за паркове…

Анонимен
Анонимен
09 април 2020 11:52
Гост

На това му се казва определение за развитие на правото 😉

Кирилов
Кирилов
09 април 2020 11:52
Гост

И ще стане рай за „Спаси София“…

Трифонов
Трифонов
09 април 2020 11:51
Гост

Хайде хайде, искат да си създадат работа. И сега има едни „опозиционери“ в Софийския парламент, които под масата вероятно си работят с управляващите, но за пред обществото създават шум, че много работа вършат и са против „глупостите“ приемани в СОС. За тях ще е чудесно да обжалват перманентно ОУП. По-скоро за техните лидери и кукловоди.

Анонимен
Анонимен
09 април 2020 11:51
Гост

Много добре направиха с тази видеовръзка. Така работата няма да се възпрепятства.

Пенова
Пенова
09 април 2020 11:50
Гост

Е те ако могат всичкид а обжалват ОУП, то ще стане манджа с грозде