Конституционният съд (КС) отхвърли искането на омбудсмана Мая Манолова да бъде отменена разпоредба от Закона за енергетиката, която препятства възможността на всеки гражданин да оспорва в съда цените на тока, парното и газа.

Става въпрос за чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ, който регламентира, че решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с които се определят пределни цени на тока, парното и газа по искане на енергийните предприятия, са индивидуални административни актове. Така потребителите не се явяват техни адресати и следователно нямат право да ги оспорят пред съда.

Решението на КС е взетo с 10 на 2 гласа. Като в малцинство са останали докладчикът по делото Филип Димитров и Георги Ангелов.

Предстои решението и мотивите към него да бъдат публикувани, но „Лекс“ научи, че в основата на позицията на КС стои фактът, че по Конституция омбудсманът има ограничени правомощия да го сезира. Той може да иска обявяването за притивоконституционни само на закони, с които се нарушават права и законни интереси на гражданите. В случая КС не е установил прякото им засягане.

Възможно е обаче да се приеме, че разпоредбата от Закона за енергетиката нарушава конституционния принцип за разделение на властите – тъй като лишава съда от правото на самостоятелна преценка за характера на решението на КЕВР, т.е. дали то е индивидуален административен акт. Това на практика би означавало, че ако друга от институциите, които имат право да сезират КС – например върховните съдилища или главният прокурор, се обърне към него със същото питане, може и да получи друг отговор.

Според Мая Манолова решенията на КЕВР за определяне на пределни цени засягат пряко и непосредствено права и законни интереси на гражданите. Тезата ѝ е, че определянето на решенията на КЕВР по чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ като индивидуални административни актове игнорира основни техни характеристики. „Тъкмо обстоятелството, че административният акт непосредствено засяга права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, дава основание съгласно чл. 65 от АПК същият да бъде причислен към категорията на общите административни актове“, обясни омбудсманът в искането си до конституционните съдии.

Друг неин аргумент е, че в резултат от възприетото законодателно решение на практика гражданите се лишават от право на защита, когато са нарушени или застрашени техни права и законни интереси, както повелява чл. 56 от Конституцията. Освен това, според нея, чл. 36а, ал. 2 от ЗЕ противоречи и на принципа на правовата държава.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
04 юли 2018 16:05
Регистриран

Бага ми, ВЕЧЕ ОНЕМЯВАМ/губя дар слово/, от невежеството на всички Юристи в РБ-ами научете се, че вече на КС не му принадлежи да се произнася по каквото и да било, свързано с ъс висящи дела и прилагането на националното право, НАД КОЕТО се прилага правото на ЕС.А омбудсманът следва да се запише в магистърската програма в СУ по право на ЕС-не се пита КС.Трябва да се сезира съда чрез отрицателен установителен иск, по което дело се прави искане съдията по реда на чл.628 и сл.ГПК ДА НАПРАВИ ИСКАНЕ ЗА преюдициално заключение за относим акт на ЕС, за тълкуване на норма… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
03 юли 2018 17:31
Гост

Шизофрения – Ф. Димитров, който е Докладчик, гласувал против, това което е написал 🙂

Колега
Колега
03 юли 2018 13:16
Гост

Колеги, четете внимателно. КС казва, че отказва на Мая Манолова, т.е. казва „НЕ“ на популизма, но може да даде друго тълкуване, ако бъде сезиран от юридически правилна институция.

Петров
Петров
03 юли 2018 12:59
Гост

Адмирации за КС. Интересно ми е да видя особените мнения на Филип Димитров и Георги Ангелов.

Надежда
Надежда
03 юли 2018 12:58
Гост

Цацаров, в теб ни е надеждата. Защо не попиташ ти КС? Пък може и тогава да се вземе правилното решение.

Анонимен
Анонимен
03 юли 2018 12:53
Гост

Много жалко. Мая Манолова прави всичко възможно за благоденствието на хората, но за жалост нещата не винаги зависят от нея.

Петя
Петя
03 юли 2018 12:56
Гост

Е как да не се нарушават правата и законните интереси на гражданите? Нали ние плащаме. Напълно съм разочарована от това решение на КС.