Задължителното отстраняване от длъжност на полицаите при обвинение и дисциплинарно производство, противоречи на Конституцията. Това реши единодушно Конституционният съд (КС) и отмени чл. 214, ал. 2 от Закона за МВР.

Разпоредбата, която днес беше обявена за противоконституционна, гласи: „При привличане на държавен служител като обвиняем за престъпление, извършено от него в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „а“ от Наказателния кодекс и е образувано дисциплинарно производство по чл. 207, ал. 1, съответният орган по чл. 158 и 159 го отстранява временно от длъжност“.

Т.е. тя предвижда задължително отстраняване от длъжност, при което нито министърът на вътрешните работи, нито шефовете на дирекции в МВР имат право на преценка. Условието е полицаят да е привлечен като обвиняем за престъпление, извършено от него в длъжностно качество и да е извършил тежко нарушение на служебната дисциплина, за което може да бъде наказан с уволнение и за него е образувано дисциплинарно производство.

Какви са мотивите на КС да обяви за противоконституционен чл. 214, ал. 2 от ЗМВР ще стане ясно при публикуването на решението. По неофициална информация конституционните съдии са установили противоречие с няколко разпоредби на основния закон – чл. 16, който гарантира правото на труд, чл. 31, ал. 4, който не допуска ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието и с чл. 32, ал. 1, който гарантира право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния  живот и срещу посегателства върху честта, достойнството и доброто име.

КС беше сезиран преди година от тричленен състав на Върховния административен съд – Йовка Дражева, Диана Добрева и Емануил Митев. Повод те да се обърнат към Конституционния съд е жалба на полицай от Пещера. Той е отстранен от длъжност през 2016 г. Тогава е обвинен за измама на трима граждани и две фирми, защото им искал пари, като казвал, че са за ремонт на служебните коли на МВР. Измъкнал общо 3750 лв.

В искането си до КС върховните съдии изтъкнаха, че предишните Закони за МВР са предвиждали възможност за отстраняване от длъжност по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. То е било задължително, само когато служителят е задържан под стража или е под домашен арест, а при по-лека мярка за неотклонение е било по преценка на съда.

Тезата на състава на ВАС е, че чл. 214, ал. 2 от ЗМВР погазва гарантираното от Конституцията право на труд. В искането си върховните съдии излагат серия от аргументи за това – отстраняването от длъжност не е ограничено във времето и зависи от продължителността и изхода на наказателното или дисциплинарното производство. Освен това през това време служебното правоотношение на полицая е висящо и той не може да работи друго. Законът не е предвидил периодичен контрол на тази принудителна административна мярка и възможност за преразглеждането ѝ.

В искането им до КС се изтъква, че временното отстраняване от длъжност накърнява и осигурителните права. Докато то продължава, полицаят не работи и съответно не му се внасят осигуровки. Освен това според състава на ВАС разпоредбата на чл. 214, ал. 2 ЗМВР не съответства и на принципите на пропорционалност и правна сигурност. Върховните съдии посочват, че липсва законова възможност вътрешният министър и шефовете на дирекции в МВР да преценяват дали в конкретния случай временното отстраняване от длъжност съответства на целта на закона за всестранно, пълно и обективно разследване. В тази връзка се позовават и на актове на Европейския съд по правата на човека.

Решението на КС следва предишната му практика. Преди две години за противоконституционна беше обявена втората алинея на чл. 100 от Закона за държавния служител. Тя предвиждаше, че във всички случаи, когато е образувано наказателно производство срещу държавен служител за престъпления, извършени от него в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „а“ от Наказателния кодекс, органът по назначаването го отстранява временно от работа.

Тогава КС заяви в решението си: „…отстраняване от длъжност без индивидуална и диференцирана преценка създава възможност правото на труд на държавните служители да бъде ограничено без да е достигната границата, след която защитата му би трябвало да отстъпи пред защитата на „волята и интересите на нацията“, чийто изпълнител се явява държавният служител. Фактът, че отстраняването не подлежи на съдържателен съдебен контрол прави невъзможно да се реализира правото на защита на държавния служител“.

Решението на КС за временното отстраняване от длъжност на полицаите може да се приеме за показателно и за предстоящото му произнасяне за разпоредбата, която определя реда за съдиите, прокурорите и следователите – чл. 230 от Закона за съдебната власт. Тя беше атакувана от Върховния касационен съд. Редът за временното отстраняване от длъжност на магистратите не е еднакъв с този на полицаите, но в основата си аргументите, които върховните съдии изтъкват за отмяната ѝ, са същите, с които ВАС сезира КС за Закона за МВР. Сред тях са: несъразмерно накърняване на трудовите права на временно отстранения от длъжност съдия, прокурор или следовател; липса на самостоятелна преценка на основателността на искането за отстраняване от страна на съответната колегия на ВСС и на съда при обжалване на решението за отстраняване с оглед на доказателствената обезпеченост на обвинението срещу привлечения като обвиняем съдия, прокурор или следовател; отсъствие на процесуален механизъм за ефективен периодичен съдебен контрол и т.н.

10
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Тодор Василев
Тодор Василев
26 октомври 2019 6:16
Гост

всеки има право на гледна то(ка…Всеки може да наруши закона дори и полицай… Пиша като пострадал от полицейско насилие….Преди месец по време на съседски пререкания между моята съпруга и съсед полицай–ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСРЕКТОР… той я обиждаше С вулгарни изрази…!!!В ОПИТ ДА Я ЗАЩИТЯ СЪС ДУМИ … БЕЗПРИЧИННО ТОЙ МИ НАНЕСЕ УДАР ПО ДЕСНИЯ БЪБРЕК И РИТНИК ПО ДОЛНАТА ЧАСТ НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК…!!! СЛЕД МОЕТО ОБАЖДАНЕ НА 112 НЕГОВИТЕ КОЛЕГИ ТУШИРАХА НАПРЕЖЕНИЕТО. МОЯТА СЪПРУГА ПОДАДЕ ЖАЛБА А АЗ ПИСАХ ОБЯСНЕНИЯ В РПУ. СЕГА ЧАКАМ НЯКАКВО РАЗВИТИЕ НА НЕЩАТА НО СИЛНО СЕ СЪМНЯВАМ В БЕЗСПРИСТРАСТНОСТТА НА МВР…!!! ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ ВЪПРОСНИЯТ ПОЛИЦАЙ ПРОДЪЛЖАВА… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
13 август 2018 16:27
Гост

Докато КС продължава с безумните си решения в Държавата полицейския произвол ще расте. Но ми е интересно, какво биха били последствията за полицаите, ако някой полицай отупа по време на работа някой пиян конституционен съдия?….Дали пак наглото ченге няма да бъде отстранено от работа?…..след като е накърнило интереса на съдията….

Зoрина
Зoрина
09 юни 2018 11:07
Гост

Аз съм роднина на полицай, който е с повдигнати две обвинения, лежа в следствения арест няколко месеца и към момента е с променена мярка „домашен арест“. Обаче и дисциплинарната проверка, и досъдебното производство не са налице с явни резултати, които да клонят към уволнение на длъжностното лице. И тук питам аз- защо се ограничава правото на роднината ми към момента изобщо да полага труд, ако не в системата на МВР, то поне извън нея и се налага аз да издържам него и семейството му ?! Не могар ли да се допуснат подобни на законоустановените в КТ практики при уволнение на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 май 2018 22:14
Гост

Само може да се каже едно и то е:за един полицай може веднага да бъде изгонен , но такива като Цветанов осъден на две инстанции можеше да остане в парламента,но това е истината докато от чужбина подкрепят Б.Б и всички Глупаци на тоя хал ще сме.Защото закона и Конституцията я тълкува който и както му е удобно

Хер Флик от ГЕСТАПО
Хер Флик от ГЕСТАПО
29 май 2018 16:54
Гост

А ако служителя е някой началник и може да попречи на разследването или да укрие документи, улики или започне тормоз над подчинените си, тогава какво става? Обикновените служители ги оставете. Рибата се вмирисва откъм главата.

Anonimen
Anonimen
29 май 2018 13:14
Гост

С това решение въобще не защитават волята и интересите на нацията. Напротив,накърняват ги.

Анонимен
Анонимен
29 май 2018 14:34
Гост

Че кой съм аз и кои сте вие? Я по-кротко – аз и вие сме никои, не е ли време да свикнете вече със силните на деня – нали ние ги храним, а не те нас, какво толкова да мрънкаме, важна е единствено мисията на робите – хранете разните там БКП-та и си гладувайте на спокойствие.
Докато ние, комунистите, не измрем – мира и поминък няма да видите!
А ние така сме си постлали, че сме безсмъртни, и за инакомислещите спасение НЯМА!

Минувач
Минувач
29 май 2018 13:12
Гост

Нямам думи. Явно Конституцията пази само полицаите, съдиите, следователите и прокурорите.

Anonimen
Anonimen
29 май 2018 13:05
Гост

И ВАС защитават правата на полицаите. Обаче така и не се намери начин да се прекрати корупцията сред тях. Докато ги галят с перо, още ще има да ги снимат с пари в палките.

Възмутен
Възмутен
29 май 2018 13:01
Гост

КС пак се изложиха.Може ли да е образувано дисциплинарно производство срещу полицай и да не го отстранят от работа.