Конституционният съд (КС) единодушно не допусна за разглеждане искането на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) да бъдат „отменени“ промените в Закона за хазарта, с които през февруари на практика лотарийните игри бяха обявени за държавен монопол.

В заседанието на съда днес са участвали всички съдии без Георги Ангелов.

След измененията лицензите на действащите оператори бяха отнети, а те бяха задължени да изплатят печалбите, въпреки че продажбата на билетчета беше преустановена. Хората обаче още не си получили обещаните награди, тъй като свързаната с разследвания от прокуратурата бизнесмен Васил Божков „Ню геймс“, която организираше Национална лотария, поиска да бъде обявена в несъстоятелност.

Така през май адвокатурата оспори в КС разпоредбите, с които беше въведена забрана друг освен Българският спортен тотализатор да организира лотарийни игри.

Днес обаче КС обяви, че няма да разгледа искането ѝ и прекрати делото. Мотивът за това е ограничената от самата Конституция компетентност на ВАдС да сезира КС. Той може да го прави само за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

В случая според КС обаче са засегнати само права на юридически лица.

И искането си ВАдС изложи серия от аргументи защо с него се защитават права на гражданите. Той посочи, че в случая „гражданите са напълно изключени от стопанския оборот в един конкретен сегмент от сферата на хазарта“, освен това са засегнати и интересите на физическите лица, които разпространяват лотарийни билети, както и на хората с неизплатени печалби.

„Тъй като конституционният законодател е определил компетентността на омбудсмана и на Висшия адвокатски съвет по чл. 150, ал. 3 и 4 от Конституцията в съответствие с ролята им в защита на правата на гражданите, същата компетентност не следва да се разпростира по тълкувателен път до защитата на интереси, за които тези органи не са призвани да се застъпват. Противното би довело до приравняването им със субектите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията, които имат възможност да сезират Конституционния съд във всички хипотези на чл. 149, ал. 1. Въпреки че правото на омбудсмана и на Висшия адвокатски съвет по чл. 150, ал. 3 и 4, е важен коректив на липсата на индивидуална конституционна жалба и осигурява своеобразен достъп на гражданите до конституционно правосъдие, то не може да се разширява по пътя на тълкуването извън неговото естество и да се превръща във възможност за отстояване на конкретни частни интереси“, заявява КС в определението си (пълния му текст виж тук).

Той посочва, че хазартните игри, с изключение на благотворителните томболи, са услуги, които могат да бъдат предоставяни само от търговци или от държавата чрез спортния тотализатор. И затова стига до извода, че оспорените пред него разпоредби „имат регулативно въздействие изцяло по отношение на търговски отношения в сферата на хазарта и не се отнасят до правата и свободите на гражданите“.

КС заявява в определението си: „Уредбата на социалните и икономическите права предполага по-широка свобода на преценка с оглед на разполагаемия ресурс на държавата, както и на необходимостта от засилен контрол над някои стопански дейности, носещи икономически, социални, здравни и други рискове, каквато е например хазартът. В тази сфера следва да се държи сметка за връзката на регулацията на социалните и икономическите права с провежданата държавна политика, определена от законодателя и да се зачита законодателната дискреция при разпределянето на публичния ресурс. В противен случай конституционният контрол би бил използван по недопустим начин за преразпределение на публични средства и в крайна сметка за пренаписване на политическия дневен ред“.

Според КС адвокатурата и омбудсманът не могат със сезирането му активно да се намесват в материалното съдържание на социалните и икономическите политики, провеждани от държавата. „Тези съображения се отнасят в още по-голяма степен до лотариите, чиито икономически, социални и морални специфики налагат упражняването на стриктен контрол от страна на държавата и въвеждането на строги правила за провеждането им. За разлика от класическите услуги, лотариите представляват игри, базирани на късмета, които дават възможност на участниците в тях да спечелят определена парична или предметна награда“, се изтъква в определението.

Що се отнася до аргумента на ВАдС, че забраната за организиране на лотарийни игри от частни лица накърнява правото на собственост на гражданите, тъй като се затруднява удовлетворяването на вземанията на спечелилите, КС заявява, че „въпросът за изплащането на печалбите не е пряко относим към оспорваната уредба и следователно е без значение за предмета на настоящото конституционно производство“.

„Въвеждането на забрана за организиране на лотарийни игри от частни лица няма отношение към дължимостта и изискуемостта на вземанията на спечелилите, възникнали преди влизането в сила на оспорените разпоредби, като по отношение на тях продължават да важат всички правни механизми за доброволно и принудително изпълнение“, пише в определението.

А КС подчертава, че нито ВАдС, нито омбудсманът могат да оспорват закон, с който се нарушават права на граждани, произтичащи от сключени от тях договори за услуги.

30
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
минувач
минувач
30 септември 2020 12:12
Гост

Това произнасяне най- малкото доказва, че е крайно време да се разшири кръга от лица, които могат да сезират Конституционния съд. Мотиви от рода – засягат се интереси на юридически лица, но не и на физически и поради ВАдвС няма права, са недостойни!

Medical Research Paper Services
Medical Research Paper Services
30 септември 2020 9:45
Гост

Medical coursework writing service seekers have been on the rise lately since most learners need Medical Research Paper Services, nursing research writing services and medical essay writing services.

Братиньовци
Братиньовци
29 септември 2020 16:43
Гост

Позор.

Анонимен
Анонимен
29 септември 2020 21:35
Гост

Позорът не е за КС, а за този “висш” Адвокатски съвет, който се е превърнал в очеваден и нагъл лобист на мутри, колектори и всякакви други добре плащащи обирджии

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 10:59
Гост

Какво общо има адвокатският съвет с фактът, че КС отказва да упражнява контрол върху закони, които нарушават основни правни принципи?

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 11:01
Гост

Какво общо имат колектори със скандалното одържавяване на бизнес, който в продължение на десетилетия е бил целенасочено нерегулиран от същата държава?

Анонимен
Анонимен
30 септември 2020 11:03
Гост

Разбирам, че ви дават списък с ключови думи, които да спамите навсякъде, но не може ли поне малко да се опитате да ги навържете в кохерентни изречения?

Анонимен
Анонимен
29 септември 2020 15:32
Гост

Така е при „братиньовския“ КС! Не само допускат, но и надълго и нашироко отговарят на олигофренските питания на олигофрена с каскета, а когато е налице правен абсурд, изразяващ се в практическа национализация, досущ като след 9 септември 1944 – от 9 кладенеца вода ще донесат само и само да се измъкнат по терлички, за да не разглеждат искането по същество, защото тогава срамът щеше да е още по-голям! Покойният проф. Живко Сталев сигурно се върти в гроба! Срам, срам, срам, безочливост и наглост! Щом и КС го докара дотам, смятайте за какво падение на правото и законността в България иде… Покажи целия коментар »

сърдитко петко
сърдитко петко
29 септември 2020 14:02
Гост

„В случая според КС обаче са засегнати само права на юридически лица, а не и на граждани.“

Сякаш юридическите лица не са организации на гражданите, ами са спуснати свише. Срамна, срамна правна обосновка!

Гери
Гери
29 септември 2020 13:13
Гост

Висшият адвокатски съвет удари на камък този път.

Кулинар
Кулинар
29 септември 2020 13:14
Гост

Като са на всяка манджа мерудия, така ще е.

Лили
Лили
29 септември 2020 13:11
Гост

Хората още не си получили обещаните награди, а и надали това ще се случи.

Анонимен
Анонимен
29 септември 2020 12:56
Гост

Истинските мотиви на КС да не разглежда този закон са ясни на всички. Правната им обосновка обаче е истински позорна и срамна. Нямат капка самоуважение нашите конституционни съдии…

Анонимен
Анонимен
29 септември 2020 12:53
Гост

Въобще не беше работа на ВАдС да се забърква в тази помия и добре, че КС няма да се занимава с такова лобистко питане, което само излага питащия.

Анонимен
Анонимен
29 септември 2020 13:01
Гост

Поздравления за позицията на КС!

алибаба
алибаба
29 септември 2020 12:52
Гост

Хазартът и търкането на билетчета – основно човешко право на гражданина!

Анионимен
Анионимен
29 септември 2020 13:01
Гост

Пълен фарс. Абсурдно е просто.

Белоу
Белоу
29 септември 2020 12:31
Гост

Истинска афера с тая лотария.

Анонимен
Анонимен
29 септември 2020 12:31
Гост

Поради това решение от началото на годината, днес има масови протести. Критичната маса от протестиращи бе платена. После се насъбраха и мнозинство честни хора

Анонимен
Анонимен
29 септември 2020 12:30
Гост

Да и понеже Божков чака нещо да се случи от тия съдии, а те не му дават надежди с неразглеждането на решенията, той ще си направи партия. Което е по-лошото

Димо
Димо
29 септември 2020 13:02
Гост

Божков си е добре в чужбина. Даже от там дърпа конците.

Саливерстров
Саливерстров
29 септември 2020 12:29
Гост

Вярвате ли, че Бойко Борисов един ден се събудил и решил, че ще става честен и държавата ще спира мафията и решил да погне Божков?

Киро
Киро
29 септември 2020 13:04
Гост

Надали. По-скоро сега Черепа започна да вади кирливите ризи.

Иванова
Иванова
29 септември 2020 12:29
Гост

И на децата е ясно, че Влади Горанов и Борисов са разпънали чадър над Божков и затова той не е плащал пари в хазната. Резко се оказа, че им пречи обаче и се захванаха с него по този параграф

Ники
Ники
29 септември 2020 13:10
Гост

Просто старите дружки се разритаха. Заедно бяха в кюпа преди.

Lalov
Lalov
29 септември 2020 12:28
Гост

Не съм фен нито на Божков, нито на търкането на билетчета в отчаян опит за нормален живот, но опредленео това беше заграбване на едни пари от държавата

Анонимен
Анонимен
29 септември 2020 12:28
Гост

Аз не съм очаквал нещо друго да се случи и да почнат да разглеждат тези идеи на Валери Симеонов.

Димитриева
Димитриева
29 септември 2020 12:27
Гост

Не им изнася. Просто не им изнася. НЕ смеят.

адв. Маринков
адв. Маринков
29 септември 2020 12:27
Гост

Ами защото вероятно те самите не са убедени дали това одържавяване с полъх на отминали дни от преди 1989 година, е законно или не е.

Todorina
Todorina
29 септември 2020 12:26
Гост

Е как ще смеят