Конституционният съд (КС) отмени новото изискване към митничарите да не са обвиняеми или подсъдими за умишлено престъпление от общ характер. Той единодушно обяви за противоконституционна влязлата в сила от началото на годината разпоредба на чл. 10, ал. 1, изр. второ от Закона за митниците (пълния текст на решението виж тук).

Тя беше атакувана от Висшия адвокатски съвет (ВАдС). От адвокатурата твърдят, че погазва правото на труд и презумпцията за невиновност.

Обявеният днес за противоконституционен текст гласи: „Митническите служители, които са митнически органи по смисъла на закона, могат да бъдат само лица, които не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер“.

Аргументите на адвокатурата да атакува разпоредбата бяха, че с нея противоконституционно български граждани се лишават от право на труд, тъй като забраната да бъдат митнически служители е за хора, за чиято вина наказателният съд не се е произнесъл с влязла в сила присъда.

Позовавайки се на принципа на правовата държава, ВАдС изтъкна, че той поставя и изискването за съразмерност на въведеното със закон ограничение т.е. то трябва да бъде подходящото, възможно най-мекото и същевременно достатъчно ефективно средство за постигане на конституционно оправданата цел.

„Лишаването от правото на труд на лица, за които не е доказано по несъмнен начин с влязла в сила присъда за извършено престъпление, което е пряко свързано с възможността им да осигурят издръжка на семействата си, не кореспондира с изискването за пропорционалност на държавната намеса в индивидуалното им право на труд и противоречи на правото на защита и на справедлив съдебен процес“, аргументираха искането си от адвокатурата.

В него се сочеше, че подобна мярка се явява несъразмерна, защото общественият интерес би могъл да бъде защитен чрез друга разпоредба на Закона за митниците (чл. 69, ал. 1), която регламентира отстраняването от длъжност на обвиняеми митничари, привлечени за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата им.

В решението си КС до голяма степен споделя изложените от адвокатурата аргументи. Като констатира, че атакуваната пред него разпоредба на практика съдържа „неясна формула за нелоялност, която законодателят свързва с процесуалното качество на обвиняем или подсъдим за умишлено престъпление от общ характер“. „Възприетото автоматично отстраняване от заемане на държавна служба в митническата администрация не оставя пространство за преценка кога пълноценната реализация на правото на труд следва да отстъпи пред защитата на специфичния авторитет на държавната служба. Отсъствието на нюансиран подход не позволява да се отчетат степента на обществена опасност на твърдяното престъпление, връзката му с функциите на митническия служител, както и други индивидуални особености на конкретния случай“, пишат конституционните съдии.

И заявяват: „Оспорената разпоредба създава предпоставки за ограничаване на правото на труд, без да е достигнат конституционно търпимият предел, отвъд който заемането на държавна служба в митническата администрация би било морално неприемливо. Възприетият от законодателя автоматизъм, водещ до прекратяване на правоотношението, лишава уредбата от присъщата на повелята за пропорционалност гъвкавост, чрез която да се установи по несъмнен начин неспособността на лицето да се ръководи от „волята и интересите на нацията“.

КС подчертава, че не оспорва възможността авторитетът на службата да бъде защитен чрез ограничаване на правото на труд на обвиняем, но с изключването на възможността такива митничари да останат на работа законодателят е игнорирал друга възможност, която съществува в Закона за митниците – те да бъдат временно отстранени от длъжност.

Освен това КС констатира, че ако уволнен заради обвинение или висящо наказателно дело митнически служител оспори освобождаването си, делото ще е с предизвестен край. Нещо повече, ако той впоследствие бъде оправдан, няма възможност за преразглеждане на случая. Затова стига до извода, че „ограничението е непропорционално, защото целите на закона могат да бъдат успешно и ефективно постигнати и без него“.

13
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Г. Цончев
Г. Цончев
18 септември 2019 10:09
Гост

Бойко се опитва да въведе ред в държавата, а червените пенсионери от КС отново го спират! С помощта на разни адвокатчета – соросоиди.

Несъгласен
Несъгласен
18 септември 2019 10:10
Гост

Господине, едно е да се въведе законен ред, друго е да се потъпкват основни права, като правото на труд, или принципи като този за невиновност. Мислете малко преди да пишете.

Излишни усилия
Излишни усилия
18 септември 2019 10:11
Гост

Изобщо не се опитвайте да вливате акъл в промитите мозъци на избирателите на Бойко. Отдавна е causa perduta там.

Съгласен
Съгласен
18 септември 2019 10:06
Гост

Колкото и да ми се иска да се въведе строг контрол на митничарите, то в случая адвокатурата е права. Свидетелството за съдимост може да отразява само влезли в сили присъди, съответно за нереабилитирани впоследствие лица. Тъй че всичко останало са само правни абсурди.

Правилно
Правилно
18 септември 2019 10:07
Гост

Прав сте, колега. Та нали на всеки неудобен ще може да се повдига обвинение. И после като се докаже, че няма нищо, назначението отдавна ще е минало.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 15:25
Гост

Всеки е невинен до доказване на противното.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 15:23
Гост

Нвмаше начин решението да е друго. Иначе после пак ще плащаме глоби като сезират ЕСПЧ.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 15:24
Гост

Изчакай мотивите преди да философстваш. Не е редно да се потъпкват конституционните права.

Лъжливото овчарче
Лъжливото овчарче
17 септември 2019 15:19
Гост

Така е, защото митничарите са нарочени, че са пидкупни. Не, че не е вярно за някои. Обаче защо всички трябва да го отнасят.

озадачена
озадачена
17 септември 2019 14:52
Гост

адвокатите пък какво са се загрижили за митничарите, доста странно сезиране, макар наистина да има противоконституционност

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 15:09
Гост

казусът е важен, защото може да сложат подобно ограничение и за други длъжности. нека законодателните гении да знаят, че подобни ограничения на правото на труд са противоконституционни

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 15:20
Гост

Може би са пристрастни.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 14:42
Гост

Измислено е – временно отстраняване от длъжност, какво има да се мисли и да се пишат безумни законови изисквания, за да се съсипе нечия кариера.