Конституционният съд (КС) отхвърли искането на омбудсмана Мая Манолова за противоречащи на основния закон да бъдат обявени седем разпоредби на Изборния кодекс.

Всички те бяха въведени при последните изменения в кодекса.

Една от оспорените от Манолова разпоредби – чл. 58, ал. 1, регламентира, че от общо 49 вида решения, които издава Централната избирателна комисия (ЦИК), пред съда може да се обжалват 18. За това дали тя противоречи или не на Конституцията КС не е успял да събере мнозинство за вземане на решение. Изискването е поне 7 от общо 12 конституционни съдии да гласуват „за“ дадена теза, за да има решение. При липса на такова, атакуваната разпоредба продължава да се прилага.

Позицията, че разпоредбата противоречи на Конституцията са застъпили съдиите Гроздан Илиев, Георги Ангелов и Атанас Семов. Обратната теза застъпват Борис Велчев, Константин Пенчев, Анастас Анастасов, Павлина Панова, Надежда Джелепова и Филип Димитров.

За останалите шест норми от Изборния кодекс, които бяха оспорени от Мая Манолова, КС е категоричен, че не нарушават Конституцията. Решението му е взето с единодушие от 9-имата съдии, участвали в днешното заседание.

С тези промени в кодекса беше регламентирано, че ЦИК, както и  общинските, и районните избирателни комисии вземат решенията си с обикновено мнозинство. Преди измененията законът изискваше квалифицирано мнозинство. В това омбудсманът видя заплаха за политическия плурализъм.

Други, оспорени от Манолова, нови разпоредби в Изборния кодекс, предвиждат, че решенията на РИК и ОИК се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК, а след потвърждаването им пред тричленен състав на местния административен съд. Преди компетентен да се произнася по тях беше Върховният административен съд.

Мотивите за решението още не са известни, тъй като Конституционният съд ще го обяви по-късно.

Очаквайте подробности

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Тъжно
Тъжно
19 юли 2019 9:38
Гост

Много жалко и за Мая, и за нас. Изборите идват, а победителите са предизвестени. Щото само те имат лостове за нагласяване на вота. И като добавим премахването на машинното гласуване…

Анонимен
Анонимен
18 юли 2019 15:05
Гост

За мен искането на Манолова е неоснователно, тъй като приемането на възражението й би нарушило баланса във взаимоотношенията между висшите държавни органи при осъществяването на съдебен контрол.

Анонимен
Анонимен
18 юли 2019 15:14
Гост

И все пак чл. 58, ал. 1 от Изборния кодекс е в пълно противоречие с чл. 45, 56 и 57, ал. 1 от Конституцията.

Анонимен
Анонимен
18 юли 2019 14:55
Гост

Жалко. С промените в изборния кодекс се създават предпоставки за заплаха за политическия плурализъм

Анонимен
Анонимен
18 юли 2019 14:56
Гост

Ще видим мотивите на конституционните съдии.