Конституционният съд (КС) отхвърли искането на предишния омбудсман Мая Манолова за отмяна на единната цена на водата.

Тя искаше да бъде отменена разпоредбата (чл. 14 ал. 2) от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), която въвежда принципа на единна цена водата на обособена територия. Според Манолова тя е противоконституционна, защото влиза в противоречие с правната сигурност, която е основен принцип в правовата държава.

Манолова внесе искането в началото на миналата година, като посоченият от нея проблем в единната цена е, че не отчита реално разходите на ВиК дружествата в отделните райони, обхванати от обособената територия, които са различни при гравитачната, помпената и смесената водна система.

Конституционните съдии обаче са отхвърлили искането ѝ с 11 гласа, като на особено мнение е застанал съдия Гроздан Илиев, който е и докладчик по делото. Предстои да бъде публикувано решението и да станат известни мотивите на КС.

Манолова беше мотивирала искането си и с това, че разпоредбата от закона влиза в противоречие с друга – чл. 13, ал.1, т.4, в която е предвидено, че при изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на ВиК услугите, Комисията за енергийно и водно регулиране се ръководи и от съответствието между цените за населените места и действителните разходи за предоставяне на услугите.

„Инвестициите на ВиК операторите в отделните райони също са различни и с въвеждането на единна цена на практика населените места с гравитачно доставяне на вода и без вложени инвестиции, заплащат същата цена като населените места с помпажна доставка на вода и с направени инвестиции„, написа в искането си Манолова и заключи, че така се нарушава правото на потребителите на справедливо заплащане за услуга.

Единната цена на водата беше въведена през 2015 г. с поправките в ЗРВКУ. Текстът, който беше въведен наложи В и К операторите да прилагат принципа на единна цена за услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други В и К оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“.

Законът предвижда обаче и диференцирана цена за услугата „отвеждане на отпадъчни води и пречистване“ за групи потребители в зависимост от степента на замърсеност.

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Бисер
Бисер
02 юни 2020 13:18
Гост

Изключително много съм разочарован от това решение на КС.

Христов
Христов
02 юни 2020 13:15
Гост

Манолова е напълно права, че инвестициите на ВиК операторите в отделните райони са различни. Защо тогава цената да е една и съща?

Дидо
Дидо
02 юни 2020 13:16
Гост

Много ми е интересно какви са мотивите на КС?

Ананиев
Ананиев
02 юни 2020 13:03
Гост

Манолова е политически труп съживяван от парите на черепа

Kalisperov
Kalisperov
02 юни 2020 13:02
Гост

Успех на жената.

Занев
Занев
02 юни 2020 13:02
Гост

Подкрепям МАя Манолова в тази каша в България

Хари
Хари
02 юни 2020 13:19
Гост

Лошото е, че не можа да се пребори за кметица.

Хамонски
Хамонски
02 юни 2020 13:01
Гост

Да ви кажа за мен е досадно да има такива, като Мая Манолова, която я видяхме как си прави реклама на гърба на сградата в Лозенец, но не каза и дума за сградата, която е идентична в центъра на София

Demirev
Demirev
02 юни 2020 13:00
Гост

Щом и подобна партия ще се появи. Мерси просто. НЕ измислят нещо адкватно депутати и политици, а създават нови партии. Тази на Цветанов, тази на Цветанов и тази на Манолова

Темелков
Темелков
02 юни 2020 13:00
Гост

Как ще и намалят цената на водата бре. Луда ли е. Картел има и там

Мандраджиев
Мандраджиев
02 юни 2020 12:59
Гост

Хайде хайде. Видяхме я, че е малко подлога на Васил Божков. Не харесвам ГЕРБ и Борисов, но и да имаме партия на мутра…мерси

Билиана
Билиана
02 юни 2020 13:10
Гост

Да, но безспорно беше много добър омбудсман. Още повече се грижеше за хората.

Даниела
Даниела
02 юни 2020 12:58
Гост

Е зора на Мая е да се вдига шум около нея за да я изберат после и да влезе в парламента. Те БСП се сцепиха на 5 партии

Santa
Santa
02 юни 2020 12:58
Гост

Аз мисля, че Манолова си прави реклама.

Кирилов
Кирилов
02 юни 2020 13:12
Гост

Че кой не го прави? Б.Б. -ежедневно. Божков, въпреки, че сега се кара с бившите си ортаци.