Конституционният съд (КС) зачеркна от правния мир петте месеца и половина, през които Станислав Тодоров (издигнат от „Продължаваме промяната“) беше председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съдът обяви за противоконституционно решението на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избора му (пълния текст на решението виж тук), но това не означава просто, че той за в бъдеще няма да е председател на КЕВР, а че никога не е бил.

Причината за това е във възприетото преди две години от самия КС ново тълкуване, според което обявените за противоконституционни решения на Народното събрание са невалидни от момента на влизането им в сила (повече за тълкувателно решение №3/2020 г. на КС виж тук). Т.е. през 2020 г. конституционните съдии придадоха обратна сила на някои свои актове и решението, с което обявиха за противоконституционен избора на председател на КЕВР, е един от тях.

Така последицата от днешното им произнасяне е, че Станислав Тодоров никога не е бил начело на регулатора. Той встъпи в длъжност на 10 февруари 2022 г.

Решението на КС „отваря вратата“ и за оспорване на решения на КЕВР, приети след встъпването на Тодоров на поста. Комисията се състои от председател и четирима членове, а решенията ѝ се вземат с обикновено мнозинство. Освен това тя заседава и в два състава –  „Енергетика“ и „Водоснабдяване и канализация“. Всеки от тях включва председателя и съответно двамата членове със стаж в областта на енергетиката или на водоснабдяването и канализацията. Обявяването на избора на Тодоров за противоконституционен обаче не означава, че всички решения на КЕВР може да бъдат поставяни под въпрос, а евентуално единствено тези, при които неговият глас е бил решаващ за формиране на мнозинство – членовете са се разделили 3 на 2 и той е бил третият.

„Както знаете, в сектор електроенергетика комисията прие цени, минимално увеличение от 3%. По отношение на газа много мерки бяха предприети, по отношение на търговията – също. Сертифицирана е и втората тръба от Гърция, затова съм оптимист по отношение на газа за бъдеще. По отношение на топлинната енергия – реалното увеличение, което е справедливо, е 120%, но намерихме ресурс. Всички тези решения са взети единодушно, в този смисъл гласът ми не е имал решаващо решение, те са валидни“, каза днес самият Тодоров.

В искането за отмяната на решението за избор на Тодоров обаче от ГЕРБ посочиха, че с него са погазени принципите на правовата държава, политическият плурализъм и равнопоставеността. Причината за това са направените след откриването на процедурата за избор на председател на КЕВР изменения в Закона за енергетиката, с които беше променено определението за това какво е „стаж в областта на енергетиката“ (повече за аргументите в искането виж тук). ГЕРБ твърдят, че, освен че е недопустимо да се променят правилата в хода на вече започнала процедура, случилото се им е попречило да издигнат свой кандидат. Аргументът им е, че промените са приети един ден след края на срока за номинации за шеф на КЕВР.

В искането си ГЕРБ застъпиха тезата, че промяната в изискванията за стаж влиза в сила след края на номинациите, но преди окончателния избор, представлява хипотеза на същинско обратно действие на закон (ретроактивност).

Самият Станислав Тодоров беше конституиран като заинтересована страна по делото в КС и представи доказателства за стажа си, както и разви виждането, че няма проблем с промените на изискванията (повече за позицията му виж тук).

Мнозинството от конституционните съдии намират, че решението на парламента за избора на Тодоров е противоконституционно, защото засяга съществено правната сигурност, като основен компонент на правовата държава и в противоречие с принципа на политическия плурализъм.

В мотивите си КС не приема твърдението на ГЕРБ за същинско обратно действие на закон, но казва, че е налице „несъщинска ретроактивност“ или „незабавно прилагане на закона“.

„Конституционният съд приема, че е налице хипотеза на несъщинско обратно действие, защото „нововъведеният правен режим преурежда за в бъдеще заварени правоотношения, които не са приключили“, което правната теория и практиката на Съда определят като „несъщинска ретроактивност“ или „незабавно прилагане на закона“, се казва в решението.

Според КС неяснота в правоприлагането е въведена с промяната на изискванията за стаж на председателя в хода на започнала вече, но неприключила, процедура за избор, без да е предвидена изрична правна норма, която да укаже кой е приложимият материален закон при развитието на тази процедура. Съдиите посочват, че това е попречило на депутатите да формират ясна представа за нормативните рамки, в които могат да реализират правомощията си. В решението се казва, че принципът за правна сигурност не може да се идентифицира с абсолютно недопускане на промяна в действащата законодателна рамка, но правната уредба трябва да е ясна, точна и непротиворечива.

„Правовата държава означава еднакво подчиняване на всички правни субекти на правото. Следователно законът трябва да е в състояние да ръководи поведението на всеки“, пише КС и посочва, че в случая с Тодоров, парламентът е проявил „недопустима непоследователност“, като е въвел в хода на процедурата изисквания, които е нямало как да бъдат изпълнени към момента на предлагане на кандидати. Така, според КС, е създадена неяснота за депутатите по кои изисквания се провежда процедурата, тъй като първо са прилагали старите, а при оценката и финалния избор на Тодоров, са приложени новите критерии.

Съдиите обясняват, че правилното в случая действие на парламента е било или да бъде предвидена норма в преходните и заключително разпоредби на закона, с която процедурата да бъде довършена по старите изисквания, или тя да бъде прекратена и да започне нова, която да се развие изцяло по новите правила.

Пренебрегвайки това свое задължение, законодателят е засегнал по конституционно недопустим начин правните очаквания на субектите процедурата по избор да протече предвидимо и законосъобразно“, се казва в решението. В него КС посочва още, че никое производство пред държавен орган не може да се провежда самоцелно, без да се спазват конституционните принципи.

„Производството не може да се развива на всяка цена, особено ако цената за това е пренебрегване на принципа на правовата държава. В този контекст производството по избор на председател на независим държавен орган се нуждае от ефективна гаранция за спазването на правната сигурност, прозрачност, предвидимост и надеждност на процеса. В конкретния случай приемането на атакуваното решение е в нарушение на тези изисквания“, пише в заключение КС.

Съдът приема, че решението на парламента е било противоконституционно и заради нарушение на принципа на политическия плурализъм, тъй като е било нарушено правото на всички депутати да внасят предложения за кандидатури за КЕВР. В решението си конституционните съдии пишат, че за депутатите от опозицията е съществувала правна несигурност, тъй като не са знаели какви промени ще бъдат приети от мнозинството и кога новите изисквания ще влязат в сила.

„В конкретния случай вследствие на промяната на правилата на процедурата, приета по волята на мнозинството в парламента, без отдаване на дължимото на доводите на политическото малцинство в него, се нарушава принципа на политическия плурализъм по начин, който поставя под съмнение демократичния процес в парламента, което е конституционно нетърпимо. Следователно оспорваното решение на Народното събрание е прието в противоречие с принципа на политическия плурализъм“, пише още КС.

Решението е взето с 9 гласа, а Соня Янкулова го е подписала с особено мнение.

84
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Юрист
Юрист
22 юли 2022 10:29
Гост

Не че неглижирам това решение на КС, но практическата му стойност не е особено голяма предвид това, че същия този човек може отново да бъде избран без нарушение на процедурата. Далеч по-важните решения на КС са тези за закриването на специализираното правосъдие и всички останали въпроси, по които Гешев се оплакваше, но КС го остави с пръст в уста.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 юли 2022 11:38
Гост

Гешев защитаваше и съдиите, работещи в СНС и АСНС в интерес на истината.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 22:32
Гост

Ееее, задържане се отменя, назначаване се отменя, Правителството се свали, по какъв начин още трябва да се каже и кой още трябва да го обяви, за да се проумее от простия и зъл, гладен и беден народ, че трябва да се гледат делата, а не да се слушат обещанията. Няма да се научи електората и това си е. Значи това заслужава. Световно неизвестни, май завършили престижни университети, май с успешна кариера дошли от незнам къде, да ни оправят. Не ща вече такива управници. Хора, мислете повече преди да гласувате и си спомнете: “ По делата ще ги познаете“!

#КОЙ искате тогава?
#КОЙ искате тогава?
22 юли 2022 10:32
Гост

#КОЙ мислите, че иска българския народ? Един индивид, представляващ модерна версия на класическия бай Ганьо, без образование, без чужди езици, с мутренско излъчване и обноски, обаче селски тарикат и хитрец, който с едната ръка се здрависва с чужденците, а с другата им прибира парите и си пълни джоба и чекмеджето?

Анонимен
Анонимен
22 юли 2022 10:40
Гост

Защо изборът е само между тези двамата, доказали се като некомптентни и корумпирани? Или защо изобщо изборът е само между познати лица, които се занимават с тази помия от години и отвращават всеки нормален човек? Няма други хора ли?

адвокат от САК
адвокат от САК
21 юли 2022 21:42
Гост

“…„Правовата държава означава еднакво подчиняване на всички правни субекти на правото….“ А така, смотани, неграмотни и неуки политици от всички български политически партии в НС- КС ви плесна с този вербален шамар през лицето, за да НЕ пропагандирате, дори и в този ЮРИДИЧЕСКИ сайт скверната ви теза, че политиката била над правото…Правото е НАД политиката- набийте си го в кухите политически тикви…

Величка
Величка
22 юли 2022 10:38
Гост

Абсолютно е вярно това! Трябва да му се прочете на Гешев и като ходи следващия път в НС и му задават въпроси – да отговаря по юридическата им същност, а не да прави политически изявления! И да спре да се излага с перманентните си жалби до КС, всички от които остават изцяло или частично без уважение.

обективно
обективно
21 юли 2022 19:00
Гост

В това решение има ли правни аргументи. Нито съм от ПП, нито от други партии. Просто КС си казва- не е честно, но с по-дълги изречения

съвет
съвет
21 юли 2022 15:06
Гост

НС с изменение на Конституцията да заличи КС. Върховния съд да стане и КС по съвместителство.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 15:45
Гост

нe могат да се съберат толкова гласове, бре! Едвам ще имат 121, а за 160 – абсурд.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 14:51
Гост

Христо Иванов заявил, че бил доволен, че мандатът бил колективен! Леле-мале! Какво е туй чудо колективен мандат? И този човек ще реформира съдебната система. Я да върви на проверовъчен изпит по Конституционно право! И да даде съвети на Кирчо по важни въпроси на Конституцията. Двамата са си лика – прилика, само дето единият уж бил завършил право.

Наблюдател
Наблюдател
21 юли 2022 17:43
Гост

Оставете Конституционното, пратете го на един конкурс да кажем за прокурори ще видите там пък по наказателно право какъв е корифей, за съдийски няма изобщо да говорим там с гражданското това е една далечна планета за него и хората покрай него и те не са на кой знае какво ниво, експертността на МП и кръгът около тях за съжаление е на ниво около 2-3 процента и надолу. Простата причина е, че просто тези хора не са работили това, което искат да реформират, никога не са виждали накзателно дело, не са анализирали доказателства, не са градили тези, не са виждали следствено… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 14:45
Гост

Тези хора не четат ли Конституцията?

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 13:40
Гост

След 12 години погром върху правото, започва нов период на погром от боклуците пп и тяхната йористка лена гуглена

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 14:27
Гост

От страна ПП има опит за възстановяване на нормалния правов ред и справедливостта, за съжаление бойкотиран от мафията.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 14:44
Гост

„Нормалният правов ред“ включва ли отмяна от КС на актове за назначаване на министри и ръководители на ведомства на всеки 2 месеца?

адвокат от САК
адвокат от САК
21 юли 2022 13:23
Гост

Ахахахаха- имаме новина- Главният прокурор е подготвил изненада за народните представители, стана известно преди минути. Той ще занесе 120 тома юридическа литература на правната комисия, която ще го изслушва днес;D
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12085104

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 12:45
Гост

Обезценяването на правото в нашата държавица се засилва с по-големи темпове, отколкото инфлацията. Всекидневните доказателства, че нямаме дори и лошо подобие на правова държава, унищожават занаята ни и обезсмислят всичките ни кариерни постижения. Всички нещастници, които сме избрали да се занимаваме с право, всеки ден ставаме все по-смешни за това, че търпим тази гавра…

Оптимист
Оптимист
21 юли 2022 12:51
Гост

12 години търпяхме гаврата, която за щастие приключи. Остава само да бъдат сменени калинките, които саботират промяната към по-добро.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 13:09
Гост

Мислите ли наистина, че използването на някакви празни ключови думи като „промяна“, „задкулисие“ и т.н. имат някакъв психологически ефект върху публиката ви? Средният българин няма нито капацитета, нито културата да разбере какво значи това решение на КС. Той си има вярванията и гледа на политиката като на избор на любим футболен отбор. Няма спор, облъчвайте го, колкото си искате. Въпросът ми е дали наистина вярвате, че упражнявате какъвто и да било ефект върху образованите и мислещите юристи (където и колкото ги има)? Мислите ли наистина, че в очите на някой интелигентен човек всяка брутална издънка, всяка очевидна корупция може да… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
21 юли 2022 13:04
Гост

Oбезценяването на правото идва чрез субектите, които го извършват. Само прочетете коментар “По-добър адвокат
21 юли 2022 12:23“ и ще ви стане ясно, че за политиците- юристи няма такъв институт като нищожност на правен акт, те си искат “валидирането“- т.е. санирането на един ИЗНАЧАЛНО НИЩОЖЕН правен акт, но не с юридически основания, тъй като такива не съществуват, а с ПОЛИТИЧЕСКИ основания- което е ирелевантно на правото…

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 12:35
Гост

Пълен смях и забавление е как неолибералите, джендърите и умнокрасивитета, продължават да си поддържат ПП и ДБ, въпреки очеизваждащата им некадърност и дебилитет! Но пък какво друто да очакваме от тях?

Пълен смях
Пълен смях
21 юли 2022 12:39
Гост

Пълен дебилитет за един юрист е да се радва на Тиквата, Каскета, Барни Ръбъл и всички останали производни калинки, симонки и прочие некадърници, внедрени в цялата държава по време на престъпното управление на ББ.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 12:45
Гост

Още по голям дебилитет е юрист да се радва на Лена парапета дето носи доклади написани от „Гугъл така показа“

Симеон
Симеон
21 юли 2022 13:59
Гост

А платените поддръжници на Боко, какви бяха?

Мале, мале...
Мале, мале...
21 юли 2022 12:35
Гост

Малоумните тролове на ГЕРБ и ДПС колко бяха тихички всеки път, когато КС показваше среден пръст на Гешев при всяка него жалба до КС, а сега се радват все едно Каскета е кацнал с дизелова ракета на луната.

faustin
faustin
21 юли 2022 12:47
Гост

Че само по себе си закриването на съд или прокуратура не е противоконституционно, а проблемите, произтичащи от това са политически въпрос? Или че викането на главния прокурор в НС на всеки 3 месеца не е противоконституционно, тъй като така или иначе няма задължителен характер?
Големи средни пръсти, няма що, белким Надето успее да върже още някой страница до ВСС, че да ни позабавлява в оставащите седмици.

По-добър адвокат
По-добър адвокат
21 юли 2022 12:23
Гост

Да видим мотивите. Ако са единствено стъпили върху това, че са променени законови условия в ход на текуща процедура, след като вече тези промени са влезли в сила, да го изберат отново с ново решение в НС.

А КЕВР да валидира взетите решения в този период с нарочно решение,просто в случай, че някой има намерение да ги оспорва.

Стига са занимавали обществото с напъните на правния кръжок от пуц-герб.

адвокат от САК
адвокат от САК
21 юли 2022 12:34
Гост

Какво значение имат тук мотивите, след като НЯМАТЕ друг съд, пред който да жалите;0 Ако пък променистите са ви промили мозъка, ми прочуйте се в България и ЕС с обжалване на РКС пред СЕС и ЕСПЧ- нали го давате “велик юрист“- щом можете, направете го;0 Ако щете, жалете и в международния арбитраж в Стокхолм- тъкмо дружеството на гугински и сие, чийто членпве бяха и бориславова, и минчев, ще ви помогне;0

Смях
Смях
21 юли 2022 12:41
Гост

Йористите с каскети ще жалят в международния арбитраж в Стокхолм отнемането на Бюрото за мутренски акции на Каскета и Съда за специализирани поръчки на мафията;)))))))))))

По-добър адвокат
По-добър адвокат
21 юли 2022 12:46
Гост

Мисля, че съм написал достатъчно ясно защо мотивите имат значение, като всяко решение на КС.

Това, че коментирате „обжалване“ на актове на КС, означава, че нямате понятие какво е конституционен контрол.

Както съм написал, не е толкова трудно Тодоров да бъде повторно избран от НС за председател на КЕВР и актовете на КЕВР валидирани, за да не се занимаваме повече с напъните на посредствените пуцаджии от герб. Или поне конкретно с този.

Не знам дали сте адвокат и дали сте от САК, но ако е така, по-добре се ориентирайте навреме да смените професията. Тази не е за вас.

адвокат от САК
адвокат от САК
21 юли 2022 13:00
Гост

До “По-добър адвокат 21 юли 2022 12:46“ А. ясно= Вие не разбирате от сарказъм. Защо, толкова ли сложно рагадаем е той за един правоспособен български юрист или казвате- Вие не сте юрист, а политически застъъпник на определена партия и затова аполитичните юристи нямаме право да проявяваме сарказъм в коментарите си, когато чрез него засягаме въпроса за професионалните знания на вашите “юристи“;0 Впрочем- това не беше дори сарказъм, а гавра с неграмотните ви политици;0

По-добър адвокат
По-добър адвокат
21 юли 2022 18:59
Гост

Сарказмът е неуместен, особено, когато се измества темата на дискусията и се претендира някаква компетентност.

Така като гледам, вие сте най-oбикновен трол, защо не казахте по-рано, за да не си губя времето?

faustin
faustin
21 юли 2022 12:13
Гост

Просто Киро буквално вчера: „наличието на такива съдебни решения все още показва, че промяната и съдебната реформа трябва да продължат“.
Сега Надето да се залавя да пише искане за отстраняване на конституционните съдии, които са си позволили да постановят такова „неправилно“ решение.

Просто Тиква
Просто Тиква
21 юли 2022 12:19
Гост

Почти всички решения на КС от тази година са потвърждавали изцяло или частично законодателните инициативи на новите управляващи.

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 12:49
Гост

Я дай статистика, че нещо май не е така. Тук противоконституционно, част от закона за спецовете противоконституционна. Това не е добър атестат. А и е тъпо да се оценява качеството на правните инициативи според това колко са отцеоени от КС и колко не. И ако обичаш не говори за инициативи на управляващите, че им видяхме капацитета. Онова курве Бориславова уж завършило су уж работи в най известната кантора ама я видяхме колко струва

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 12:08
Гост

Според мен това решение на Конституционния съд трябва да бъде обжалвано пред Върховния Конституционен съд!

адвокат от САК
адвокат от САК
21 юли 2022 12:15
Гост

Ъхъъъм- затова, с противоконституционно свое решение, настоящото НС да създаде “Върховен конституционен съд“ и лена бориславова да конституира НС като жалбоподател- нали е от “най-великото адвокатско дружество в България“ и има опит в такива казуси- хихихихихи;D

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 12:21
Гост

Тя има опит в други неща, защото е учила Парапетно право.

Балони
Балони
21 юли 2022 12:07
Гост

Великите юристи от ПП дали могат да свършат поне нещо, което да не е незаконно или противоконституционно? Или са само въздух под налягане!

Просто Тиква
Просто Тиква
21 юли 2022 12:20
Гост

Със сигурност не могат да напишат нова конституция за 7 дни като Барни Ръбъл!

По-добър адвокат
По-добър адвокат
21 юли 2022 12:22
Гост

Мисля, че Ръбъла я написа за 2 дена. По-точно един уикенд копи-пейст на дивана.

Подготовка нулева
Подготовка нулева
21 юли 2022 12:28
Гост

Ако първата ви асоциация за юристите на ПП е с Барни Ръбyла – да, адсолютно сте прав. Нивото им е еднакво и подсъзнанието ви ви го подсказва. 🙂

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 12:42
Гост

Ама са много добри в държането на парапета

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 12:04
Гост

Интересно е дали този период ще му се зачете да трудов стаж, ще го карат ли да връща заплатите.
Моето мнение е-лицето е добросъвестно, без съмнение.
Не е фредно да бъде поставен при по-неблагоприятен режим, отколкото са лицата с нищожен ТД по КТ-а там при нищожност и добросъвестност се приема,чм трудовия стаж съществува и се зачита, с последици невръщане на заплатите.

Ако го карат да връща заплатите и не му зачетат стажа това ще е основание за жалба до Страсбург.

адвокат от САК
адвокат от САК
21 юли 2022 12:30
Гост

“… ще го карат ли да връща заплатите….“ ще го карат на правно основание чл.55 от ЗЗД- неоснователно обогатяване…ЗЗД 5. НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ Чл. 55. Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне. Не може да иска връщане онзи, който съзнателно е изпълнил един свой нравствен дълг. Та- четете повече ЗЗД и тогава коментирайте материя, която се намира в пряка причинноследствена връзка с чл.55 от ЗЗД…Американското право и правото на ЕС тук няма да ви помогне;0

wanderer
wanderer
21 юли 2022 12:53
Гост

И кой точно ще връща внесените осигуровки и данъци? НАП? Или Конституционния съд – взел е решение за „историческото минало“, а не е указал как се разпределят „благата“ за трети страни (НАП, НСИ, НЗОК, а що не и КВЕР)?

Ханс Хансов
Ханс Хансов
21 юли 2022 12:03
Гост

Както казваше акад. Ярослав Радев: “Иска ми се да не бях доживявал старост, че да видя подобно безобразие – Конституционен съд”

Милена
Милена
21 юли 2022 12:02
Гост

Любопитно Соня Янкулова какво мисли по въпроса

Христо Вълев
Христо Вълев
21 юли 2022 12:01
Гост

Продължаваме подмяната

Просто Тиква
Просто Тиква
21 юли 2022 12:21
Гост

…на бетонираните навсякъде калинки на старата власт

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 12:44
Гост

Иска ти се ама ни една не сте подменили. Гешев дори стана по силен и вече само ви се присмива кво сте оръфляци нещастни.

адвокат от САК
адвокат от САК
21 юли 2022 12:00
Гост

Мдаа-колкото и да се самовеличаят “променистите“, фактите са закрепени в РКС. И нали са мноооого велики- а сега бориславова да жали….Опс, то нямало висшестоящ съд, пред който да жали РКС, но… важното е дали ТЯ знаеш това;D Иначе- ПЪЛЕН ПОЗОР за това НС- КС ДА ОТМЕНИ РЕШЕНИЕ НА НС- ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ- това е най- високата степен на юридическо падение, което може да съществува в България.Това РКС е безспорно доказателство, че всеки юрист, който влезе в политиката, ПЛЮЕ на правото, за да си напълни банковата сметка с незаконно присвоени държавни пари и НИЩО ДРУГО не го вълнува.Затова е този… Покажи целия коментар »

По-добър адвокат
По-добър адвокат
21 юли 2022 12:15
Гост

Да видим мотивите. Ако са единствено стъпили върху това, че са променени законови условия в ход на текуща процедура, след като вече тези промени са влезли в сила, да го изберат отново с ново решение в НС.

А КЕВР да валидира взетите решения в този период с нарочно решение,просто в случай, че някой има намерение да ги оспорва.

Стига са занимавали обществото с напъните на правния кръжок от пуц-герб.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 12:24
Гост

Демек управление в стил замитане на следи и замазване на некадърност. Спрете да оправдавате очеизвадната им некомпетентност.

адвокат от САК
адвокат от САК
21 юли 2022 12:24
Гост

“…А КЕВР да валидира взетите решения в този период с нарочно решение,просто в случай, че някой има намерение да ги оспорва….“ Вие правоспособен български юрист ли сте и ако да- правите ли разлика между нищожен и унищожаем правен акт, м… Да сте чели “случайно“ чл.26 от ЗЗД за сделките, да знаете какъв вид нормативен акт е решението на НС и как се оспорва.м… Какво значение имат тук мотивите, след като НЯМАТЕ друг съд, пред който да жалите;0

По-добър адвокат
По-добър адвокат
21 юли 2022 19:08
Гост

Правя разлика. Решението на КС се отнася само за решението на НС за избиране на преседател, не се отнася за решенията на КЕВР като колективен орган. Тяхната действителност зависи от това, как се е формирало мнозинството при вземането им, за което има и съответна практика. Нормално е да не ги знаете тия неща, виждам че боравите основно със ЗЗД. Няма лошо, добре е да се познава този закон из основи. Какъв юрист съм, няма значение в случая. Така като гледам нивото ви, едва ли ще ни се пресекат пътищата някога, за да се тревожите дали имам правоспосбност. Мотивите имат значение,… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 12:22
Гост

Той и мораториумът за тока беше противоконституционен, но никой не го обжалва, щото е политически неизгодно.

валери
валери
21 юли 2022 12:00
Гост

Няма такава държава

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 12:00
Гост

Другарки и другари,
ако прочетете книгата Нормативно сила на фактическото ще се окаже,че това правоотношение, макар и нищожно, не може да се приеме,че е правно нищо, и все едно невъзникнало.

Нормативна сила на фактическото значи(между многото други последици), и че беззаконие има правни последици, често легитимиращо беззаконието(например САЩ са основани чрез беззаконие ,чрез преврат, но фактическото положение-създаване на незаконна държава без съмнение има нормативна сила, и беззаконието е легитимирано). Примери множество-от книгата, ще си я купите, няма да пестите 30 лева!

адвокат от САК
адвокат от САК
21 юли 2022 12:05
Гост

“… и че беззаконие има правни последици, …“ Да, ве, има- има в кухите празни тикви на онези, които искат да наложат насилствено американската правна система в България, с цел изтриването на нашата система, не за друго, а за да им е по-лесно на тях и от последни на юридическия трудов пазар, да се окажат първи, но…. няма да ги огрее.

въпрос
въпрос
21 юли 2022 12:10
Гост

А ти прочете ли книгата Нормативна сила на фактическото? И ако да-разбра ли я?

хаха
хаха
21 юли 2022 12:23
Гост

Тоя е путлерастки трол, къде си тръгнал да го караш да чете за американската правна система!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 12:28
Гост

Точно превратът ли дадохте за пример. Всички знаем как е (не) е уреден той в НК. Ленчето и ПП добре са се обучили да си налагат решенията по американски и после да искат да се съобразяваме с тях но тук удариха на камък. Почвам да се чудя дали не се консултират с посолството на САЩ за подобни тъпи актове.

Клементина Новакова
Клементина Новакова
21 юли 2022 11:58
Гост

А за Станислав Трифонов нещо няма ли да кажат….

Не били калинки, а МОЛци
Не били калинки, а МОЛци
21 юли 2022 11:57
Гост

Пореден чутовен юридически успех за ПП. Пълна каша в енергетиката. Само и само, за да си инсталират калинките по министерства и агенции.

Калинки, симонки и други чеда на Тиквата
Калинки, симонки и други чеда на Тиквата
21 юли 2022 12:24
Гост

Калинките бяха инсталирани от ГЕРБ и ДПС. Сега се правят опити за смяната им и разследване на престъпленията им.

Мастъра
Мастъра
21 юли 2022 11:54
Гост

Ще е любопитно да видим мотивите към решението

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 11:59
Гост

С 9 гласа за противоконституционност на Решението на НС за избора му?! Този гони решението на КС за Киро с неговата декларация. Ще е интересно от юридическа гледна точка, но очевидно фактите и изводите не са толкова спорни.

Гроздев
Гроздев
21 юли 2022 11:53
Гост

Пълен цирк!

А така, значи можело!
А така, значи можело!
21 юли 2022 11:53
Гост

Предлагам и същия подход да се използва и по отношение на инсталираните във ВАдмС-закриване на този съд, а периодът в този съд да не се зачита за трудов и осигурителен стаж, а заплатите да бъдат върнати, до суми не в давност.

Един аршин за всички
Един аршин за всички
21 юли 2022 11:54
Гост

А Киро върна ли заплатите, получавани докато е бил противоконституционен министър? А?

Нарциси
Нарциси
21 юли 2022 11:53
Гост

Още като го избираха напук и набързо за предедател на КЕВР ПП бяха предупредени. Но не – летоброенето започвало от тях.

Венелин
Венелин
21 юли 2022 11:52
Гост

С това решение на КС се отваря кутията на Пандора

Анонимен
Анонимен
21 юли 2022 11:56
Гост

Даq всеки орган на власт, назначаван от НС може да бъде така оспорван, с последици, крайно нелицеприятни за правото. Ами ако такова оспорване бъде направено след години? А какво става с назначени лица в дадената администрация-отиваме към нищожност на трудовоправоотношение(което обече ще се зачита за трудов стаж, според мен-поради добросъвестност на страната-вж КТ).

Мария
Мария
21 юли 2022 11:50
Гост

КС да не заличи и кабинета „Петков“

Димитър
Димитър
21 юли 2022 17:11
Гост

Ох де тоя късмет

Маскарпоне с ягоди
Маскарпоне с ягоди
21 юли 2022 11:49
Гост

хаххаа, голЕм смях

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 11:49
Гост

Ха ха ха. Киро Декларацията номер 2. Някой да ми каже едно нещо, което промянаджиите направиха съгласно Консититуцията.
Тези хора не трябва да помирисват власт, защото с действията си нарушават правния стабилитет, което подкопава държавността.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 11:51
Гост

Умнокрасивиетът в действие, Таков сигурно се обръща в гроба заради „гениалните“ решения на настоящия политически елит. То бива една-две грешки ,като за неопитни управници, но Киро и Асен съворяват гаф след гаф.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 11:54
Гост

Сега чакам някой да обяви ГЕРБ, че са повдигнали въпроса, както с вота на недоверие. Тук си говорим за чиста юридическа некомпетентност и некадърност. В Харвард все още не преподават българско право по последни сведения.

По-добър адвокат
По-добър адвокат
21 юли 2022 12:19
Гост

Като гледам количествата и качеството на коментарите, които сте напускали, силно се съмнявам, че имате каквато и да е юридическа компетентност, за да съдите за тази на другите хора.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юли 2022 12:43
Гост

От моите коментари, не може да се съди, да, защото статията касае само диспозитива на решението и няма мотиви. Всичко други е гадаене, ще изчакаме и ще видим с какви аргументи са отстранили шефа на КЕВР. Най-интересното е, че се дразните от един обикновен „трол“, който изказва лично мнение, а не забелязвате глупостите на хората,. които не само управляват, но имат и претенции, че са интелигентни и А-отборът на България. Всеки отговаря за собствените си действия и не смятам, че индуктивни изводи, направени от 4-5 коментара под една публикация са достатъчни за охарактеризирането на компетеността на един човек. P.S. Ако… Покажи целия коментар »

Наблюдател
Наблюдател
21 юли 2022 11:45
Гост

Противконституционно, незаконно БАБХ, ареста на Бойко сега това, това правова държава ли е? Разделение на властите ли е? НС приема ли противконституционни актове? Вкарват ли се закони с цел ограничаване на права на граждани пред закона и принцип на пропорционалност? Това са риторични въпроси. Ето това е промяната с партниране от ДБ-тата умнокрасивитета на юридическото познание в нашата скромна държава!