Конституционният съд (КС) въведе ново правило, с което задължи върховните съдии, преди да го сезират, първо да си изяснят приложимото право на ЕС и последиците от действието му. Това става със специална промяна в Правилника за организацията на дейността на КС и след като на два пъти в свои определения той „скастри“ състави на Върховния административен съд (ВАС), че искат от него да „отмени“ законови разпоредби без преди това да проверят дали те противоречат на правото на ЕС.

Затова сега КС записа изрично в правилника си: „Искане от Върховния касационен съд или Върховния административен съд, направено във връзка с производство пред тях, трябва да съдържа аргументирана преценка на приложимото право, включително относно последиците от действието на правото на Европейския съюз, когато оспорената разпоредба или акт е в приложното му поле“.

Първият път, когато Конституционният съд установи, че върховни съдии са се обърнали към него, без преди това да направят анализ на относимото право на ЕС, беше през септември. Тогава той допусна за разглеждане искане на състав на Върховния административен съд за „отмяна“ на разпоредба от Закона за водите. Според върховните съдии тя нарушава равните условия за правене на бизнес. Става въпрос за разпоредбата на чл. 194, ал. 4, т. 1 от ЗВ, която предвижда, че таксата за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав и водохранилища се определя на базата на разрешения обем за изземване (повече виж тук).

Въпреки че допусна делото, КС поиска от състава на ВАС да внесе допълнителни съображения за „релевантните последици от действието на правото на ЕС в материята, предмет на делото пред него“, тъй като околната среда е материя, която се регулира от множество съюзни актове.

И заяви: „Изясняването на приложимото право е задължение на съда, разглеждащ делото, и задължителен елемент от преценката дали законовата разпоредба, чиято конституционосъобразност се оспорва пред Конституционния съд, има отношение към предмета на разглежданото от него дело. Това предполага изясняване inter alia дали делото има връзка с правото на ЕС, дали в правото на ЕС има годни за прилагане разпоредби, ако не – кои са относимите съюзни правни норми, дали те налагат определено съдържание на приложимата вътрешноправна уредба, дали са предвидени дерогации, респ. какво е съответстващото на правото на ЕС тълкуване на приложимите вътрешноправни норми и дали то не преодолява евентуално съмнение за съответствие на тези норми с Конституцията, както и дали те не са несъвместими с правото на ЕС“.

След това в началото на октомври КС, отново произнасяйки се по допустимостта на искане на състав на ВАС, пак констатира, че не е направен анализ на приложимите разпоредби от правото на ЕС, нещо повече – не е коментирано, че по проблема дори има отправено преюдициално запитване от друг съд.

Става дума за делото в КС срещу две разпоредби от Закона за МВР, в които се урежда полицейската регистрация. До него се стигна след като адвокат Николай Баташки оспори пред ВАС текстове от Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация, които предвиждат принудителното ѝ извършване и формален съдебен контрол (повече виж тук). Именно съставът по неговото дело се обърна към КС, тъй като установи, че проблемът е не само в наредбата, но и в Закона за МВР (повече виж тук).

Междувременно обаче Специализираният наказателен съд констатира, че уредбата на полицейската регистрация у нас противоречи и на серия изисквания на правото на ЕС. Освен на липсата на реален съдебен контрол и на всякаква възможност за преценка дали от всеки обвиняем следва да се вземат ДНК и отпечатъци, той се натъкна и на истинска каша при транспонирането на евронормите (повече виж тук).

В искането си до КС обаче ВАС не коментира въобще преюдициалното запитване на СНС. Ето как реагираха конституционните съдии на това: „Конституционният съд намира за необходимо да отбележи, че еднаквото тълкуване и прилагане на правото на ЕС, без което не само би било поставено в риск постигането на целите на Съюза, но биха били застрашени неговите устои като общност правова, се осигурява чрез производството за преюдициално запитване по реда на чл.267 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Националните съдилища прилагат правото на Съюза и преюдициалните заключения са неотделима част от него. Преюдициалното заключение за тълкуване, като изяснява смисъла на дадена съюзна правна разпоредба, формира нормативно единство с нея. То има ефект erga omnes, обусловен от естеството на тълкуването и целта да бъде еднакво прилагано правото на ЕС. Преюдициалните заключения на СЕС за тълкуване обвързват не само националната юрисдикция, която е отправила запитването, а и всички други национални юрисдикции, включително ВКС и ВАС, като съдилища и по правото на ЕС в България, и само СЕС е компетентен да промени своята практика“, напомни КС в определението си за допускане на делото. И поиска от ВАС „в допълнителни съображения да изясни относимите последици от действието на правото на ЕС в материята, предмет на административното дело пред него, каквото той ipso jure е задължен да направи“.

35
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 7:24
Гост

Тази норма на правилника на КС е незаконна, и подлежи на оспорване пред съда. КС е дописал закона и Конституцията е и въвел изискване, което не съществува в закона, а е резултат от умозаключение. То е правилно, но не е процесуална предпоставка,че да бъде пречка КС да бъде сезиран.

НИКОЛАЙ СТАТКОВ
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
03 ноември 2021 12:07
Гост

добро владеене извъртането за насаждане обратното …….

Златко
Златко
03 ноември 2021 3:48
Гост

Много хубав съвет от страна на КС – право в десетката. Питат уж върховти и уж знаещи съдии СЕ за всякакви глупости, за щяло и нещяло прехвърлят топката – друг отново да им казва какво да правят.

Стоил
Стоил
02 ноември 2021 12:00
Гост

Добре им натриха носа на Върховния административен съд.

Чочо
Чочо
02 ноември 2021 12:02
Гост

Крайно време беше. С техните безкрайни сезирания.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
02 ноември 2021 10:02
Гост

КС ще иска от ВКС и ВАС да му пишат и решенията, че натоварването е голямо, разбираш ли. От КС ще се изисква най-мн да ги разпречатат и да ги подпишат.

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2021 9:40
Гост

И аз почвам като КС. Страните по делото да ми изяснят какво е приложимото право, пък аз после ще го мисля. Стига съм се мъчил

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2021 11:51
Гост

Да се мъчиш, да се мъчиш колко пък да се измъчиш?!

Хари
Хари
02 ноември 2021 12:03
Гост

Те нали и без това са много натоварени. С тяхното едно дело на година.

Хахахах
Хахахах
02 ноември 2021 9:22
Гост

В административните и Върховен административен съд, като споменеш за Конституция и право на ЕС, съдиите искат да те изпарят с лазерен лъч.
Административното правосъдие е превзето от завършили школата в Симеоново, агенти на ДС и откровени връзкари.
Години ще са нужни за изчистването на некадърните …
Председателстването на ВАС от Георги Колев (завършил в Симеоново!) и сегашният Георги Чолаков нанесе огромни поражения

Адвокат със сак
Адвокат със сак
02 ноември 2021 14:44
Гост

Някои държави има мафия, при нас – мафията си има държава.

За радост – са преходни явленията.

Златко
Златко
03 ноември 2021 3:50
Гост

За жалост преходните явления се оказаха константа.

Johan
Johan
02 ноември 2021 8:31
Гост

Мечти и надежди за по-качествено ВС!

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2021 8:31
Гост

Да се надяваме, че ще се поучат.

Сен Жак
Сен Жак
02 ноември 2021 8:31
Гост

Кучето си лае – кервана си върви.

Simo
Simo
02 ноември 2021 12:05
Гост

За кой ли път!

Nina
Nina
02 ноември 2021 8:30
Гост

Да видим ще се съобразят ли с тази да я наречем препоръка.

Кики
Кики
02 ноември 2021 12:06
Гост

Нямат избор. Иначе отново ще ги режат с определенията си.

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2021 8:30
Гост

Там са си баш феодални старчета. Във ВС.

Равиоленска
Равиоленска
02 ноември 2021 8:29
Гост

Ами те правото на ЕС не го прилагат, а само образуват тълкователни дела по него.

Лозан
Лозан
02 ноември 2021 12:08
Гост

Които решават след няколко години естествено.

Серафим
Серафим
02 ноември 2021 8:28
Гост

Определено ми допада отговора.

Дани
Дани
02 ноември 2021 8:28
Гост

Сега ще има киселяци, които ще кажат, че то видиш ли не е така и има политически нотки в този отговор

Мюриъл
Мюриъл
02 ноември 2021 8:27
Гост

Чудесно са им отговорили. Браво!

Мефис
Мефис
02 ноември 2021 8:27
Гост

А те ако не са го научили какво правят там изначално?

OMG
OMG
02 ноември 2021 8:14
Гост

Най-после възпитателно шамаросване и за ВАС… Жалко, че няма кой да прилага тази практика и над КС, когато има нужда, а то често има.

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2021 8:13
Гост

Пенсионерите във ВКС и ВАС не щат да четат, те са най-великите. Единици са тези, които се интересуват

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2021 8:11
Гост

Да си го кажем – за върховните съдии правото на ЕС не съществува. Преди години Корнезов беше казал, че вместо да го прилагат, те образуват тълкувателни дела

Адвокат със сак
Адвокат със сак
02 ноември 2021 8:03
Гост

Какво значи общо европейско право, аз примерно наблюдавам доста различия – в облигационното, търговското и други правни отрасли.

Да приемем просто единни кодекси, макар и на различни езици, аз не мога да следя всички трептения и да се синхронизирам, някой във Франция каже нещо различно.

Освен това – тези Директиви и не знам какви си – някак, не се унифицирани.

Наполеон щеше да нашари доста такива типове от снимката.

Пък и със самочувствие.

Една фирма не могат да регистрират. Една искова молба не могат да впишат.

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2021 8:13
Гост

Е ако не знаеш какво значи ПЕС и не можеш да установиш приложимите към конкретния казус негови норми… Няма какво да си говорим

...
...
02 ноември 2021 10:52
Гост

Ами ако си куче, си прилагай ПЕС, тук в Бг се прилага Бг правото и на КС не му е работа да кара върховните съдии да търсят приложими норми за некъв си ПЕС, т. е. за някакво си куче.. Tе си имат КРБ и трябва да преценяват съответствието на законите с нея, както правят Германският и Полският КС например, а вероятно и на другите държави от ЕС.

h5n1
h5n1
02 ноември 2021 8:03
Гост

Разбирам защо КС е отделил ВКС и ВАС, като правоприлагащи органи от останалите субекти по чл. 150 КРБ, но чини ми се все пак трябваше за всички да е разписано, за всеки случай, но и така е добре

123856
123856
02 ноември 2021 7:59
Гост

Анализ на относимите разпоредби на ПЕС, ама друг път. Само ако някоя от страните си е занимала, търсила, смляла и предоставила наготово. И това го казвам по принцип досега по мое дело не е сезиран КС, та нямам опит в това отношение.

Любопитен
Любопитен
02 ноември 2021 13:50
Гост

Ами, то това важи и за българскато право също. Ако адвокатът е търсил и смлял тезата си (което му е работа), може да повдигне пред съда аргумент, който да се разгледа. Иначе може и без адвокати.

много доволен
много доволен
02 ноември 2021 7:57
Гост

Похвално ест!