Защо искаме да съсипем съдийската Комисия за атестирането и конкурсите (КАК) с две поредни точки? Комисията системно и последователно се унищожава. Така възкликнаха Красимир Шекерджиев и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, след като Пленумът на Висшия съдебен съвет прие две решения, които пряко ще рефлектират върху работата на съдийската КАК.

С първото има реален риск съставът на комисията да оредее още повече. Това е така, защото ВСС отказа да разреши жилищен проблем на съдия Женя Димитрова от ОС-Варна и на практика през следващата година от мандата си като член на КАК тя трябва сама да си плаща наема, а не както досега – той да се поема от съвета.

С второто решение пък професионалната квота от съдийската КАК се мести в сграда на ул. „Г.С.Раковски“ №185, като така съдиите ще бъдат изолирани от членовете на съвета и от цялата му администрация, която подпомага дейността на комисията.

Разбирам, че аз трябва да си събера багажа и да ходя на ул. „Раковски“. Същото важи за колегите Драгомир Кояджиков, Вероника Имова, Атанаска Дишева и Олга Керелска“, започна изказването си Красимир Шекерджиев по предложението на Комисията за управлението на собствеността (КУС) за ново настаняване на членовете на съдийската КАК. След като беше уточнено, че не става дума за изборните членове, а само за представителите на професионалната квота, Шекерджиев възкликна: „Пълен абсурд“.

Пълен абсурд е да преместим членовете на КАК в сграда, където не се помещава администрацията. Всеки членува в определени комисии и си представете да работите на място, което е твърде далеч и без администрацията. В КАК по една или друга причина има повече работа от другите комисии. Заседанията продължават с часове, 90% от точките на Съдийската колегия са от КАК. Ако преместим професионалната квота, значи на практика работата не може да се върши, защото знаете, че тази комисия има най-големи правомощия“, каза Шекерджиев.

И добави: „Имам питане към хората, които са измислили това – защо се прави това, защо искаме изцяло да съсипем КАК с две поредни точки“.

Лозан Панов на свой ред напомни, че предишният състав на ВСС е искал да раздели КАК, но с множество усилия това е било предотвратено. „Комисията трябва да работи тук, за да осъществява своята оперативна дейност. Преместването ще създаде функционални и организационни трудности. Ентусиазмът на хората да участват в КАК замира. Кое налага преместването точно на тази комисия? КАК системно и последователно се унищожава“, каза Панов.

Вероника Имова ги подкрепи и обясни, че всекидневно се получават документи, които трябва да бъдат обработени. Тя попита няма ли други звена от администрацията на ВСС, които биха могли да бъдат преместени в сградата на ул. „Раковски“.

Евгени Диков, който е председател на КУС, заяви, че изтича договорът за наем на апартаментите срещу зданието на ВСС, в които са настанени експерти на неговата комисия и за които се плаща 800 лева. Тези хора сега трябвало да се „приберат“ в сградата на съвета, а апартаментите ще бъдат ремонтирани.

Наред с това той каза: „Прокурорската КАК работи в кабинетите си в прокуратурата и Националната следствена служба. За тях кабинети тук няма. Трябва да има равнопоставеност“.

Ще ги пратим в Бургас, Варна и Сливен, защото нашите колеги са от там“, репликира го Шекерджиев.

Има няколко разлики между прокурорската и съдийската КАК. Професионалната квота на тази на държавното обвинение се състои от магистрати от ВКП, ВАП и националното следствие, които са ситуирани в столицата и които не се откъсват от работата си като прокурори и следователи. Докато членовете от професионалната квота в съдийската КАК не правораздават по време на мандата си в комисията, а са командировани тук. Освен това се избират съдии от цялата страна, не само от София.

Въпреки тези аргументи, с 13 на 5 гласа беше прието решение за разделянето на КАК в две отделни сгради, отдалечени една от друга.

Член на Съдийската КАК остана без квартира

Вторият спорен въпрос е свързан с квартирата на член на съдийската КАК, който не е от София. И именно защото е командирован в столицата, би трябвало служебно да му бъде осигурено временно жилище.

Става дума за съдия Женя Димитрова от ОС-Варна. През октомври е изтекъл договорът ѝ за наем (тя е на свободен такъв, като сумата се покрива от съдебния бюджет) и е поискала удължаването му, докато изтече вторият ѝ едногодишен мандат като член на КАК.

Комисията за управлението на собствеността обаче отказва. Днес Диков обясни, че според правилата на съвета за жилищно настаняване, срокът за ползването на свободен наем е една година. Миналата година ѝ бил предложен ведомствен апартамент, но тя била отказала.

Красимир Шекерджиев обърна внимание на колегите си, че има четири свободни ведомствени жилища, в едното в момента тече ремонт, а останалите три са необзаведени.

Разумно ли е да кажем на съдия Димитрова да си купи мебели за следващите 11 месеца и да кажем, че сме ѝ предложили опция, която е отказала. Това не е разумно. Говорих с нея. Тя каза, че има желание да работи в КАК, но ако не бъде удовлетворена молбата ѝ, ще се върне във Варна. Към момента съдийската КАК работи с 13 души, вместо с 18. Следващата седмица изтича мандатът на един от членовете, ставаме 12. Съдия Димитрова е единственият специалист по търговско право и ако си тръгне, ще станем 11. КАК няма да може да работи дори и на минималния стандарт, а това е една от най-важните комисии. Тази година на нея жилище не ѝ е предлагано. Но ние не може да ѝ кажем да си обзаведе за собствена сметка апартамент и после да си занесе мебелите във Варна. Жилището, което обитава, не го е намерила тя, преди това е било ползвано от друг член на КАК. Това не е каприз от нейна страна“, заяви Шекерджиев.

Драгомир Кояджиков го коригира, че не съдията, а ВСС купува мебелите. И добави, че не му харесва този „ултимативен начин“ на действие на съдия Димитрова.

Боян Новански, който е председател на жилищната комисия, обясни, че вече няма свободни ведомствени апартаменти. Вчера те са били разпределени между служители от администрацията на ВСС. И каза, че тази година не е предлагано жилище на Женя Димитрова.

Вероника Имова определи ситуацията като абсурдна. И призова колегите си да намерят разрешение на проблема, като на съдия Димитрова бъде осигурено жилище, защото тя е „легитимен член на КАК, изпълнява държавна дейност“ и не може да ѝ се причинява такова неудобство.

Атанаска Дишева пък предложи точката да се отложи. „Разбрах от жилищната комисия, че тази година не ѝ е предлагано жилище. Това е въпрос, който трябва да се придвижи служебно. След като е известно, че има член на КАК на свободен наем и знаем какво гласят правилата, би трябвало с оглед интересите на този орган служебно да се предприемат стъпки за осигуряване на апартамент. Жилищата са разпределени вчера. Те не са предоставени, а има решение за преразпределението им. Предлагам да се преразгледа решението на жилищната комисия и да ѝ се предложи ведомствен апартамент, като се гледат преди всичко интересите на ВСС и неговото функциониране и тези на КАК. В период от година и четири месеца от приемането на правила беше крайно време да се обзаведат тези три жилища и да се разпределят“, каза Дишева. И добави, че свободните апартаменти трябва да бъдат обявявани публично.

Новански попита на какво основание предлага да се преразгледа решението на жилищната комисия, още повече, че Димитрова не била подавала молба за настаняване във ведомствен апартамент. „А вие обявихте ли свободните жилища?“, на свой ред го попита Дишева. И повтори, че на съдия Димитрова тази година не е предлаган апартамент.

Независимо от риска съставът на КАК да намалее още повече, Пленумът на ВСС реши с 18 на 4 гласа да отхвърли молбата на Женя Димитрова за удължаване на срока на договора за свободен наем.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Tene
Tene
07 ноември 2019 17:44
Гост

Ха-ха , намаляват заплатата на член на КАК /сам да си плаща наема/ , местят ги по-далечко от централата на ВСС , затрупват си с безсмислена и голяма по обем работа и после…..нямало кандидати за КАК . С трици маймуни ли лъжат ? Впрочем , убеден съм че кандидати ще се появят , но какви ли ще са ? Нормалните се изпокриха .

Май
Май
07 ноември 2019 16:32
Гост

НяКОЙ целенасочено иска да убие КАК ми се струва.

Съгласен съм
Съгласен съм
07 ноември 2019 16:32
Гост

Прав е Панов, като казва, че желанието за работа в КАК умира. Никой не иска да си цапа ръцете.

Йорданова
Йорданова
07 ноември 2019 16:33
Гост

А това се случва и без допълнителни спънки, каквито са създали днес.

без страх
без страх
07 ноември 2019 15:16
Гост

Значи „вчера“ били разпределени свободните жилища между „нуждаещи се“членове на администрацията. Айде, бре!!! Дайте да дадем на нашето, а пък чуждото – както го е казал народът: „…. го яли“.
СРАМОТА !!!!!

Мишо
Мишо
07 ноември 2019 13:50
Гост

С тази необмислена стъпка ще се наруши комуникацията. А и членовете на КАК вече губят всякаква мотивация.

Много подло
Много подло
07 ноември 2019 13:46
Гост

Свободните апартаменти безспорно трябва да бъдат обявявани публично. Но те не го правят, за да настаняват в тях свои хора.

Анонимен
Анонимен
07 ноември 2019 13:42
Гост

Каква равнопоставеност, господин Диков? Прокурорската КАК е облагодетелствана отвсякъде.

Ужас
Ужас
07 ноември 2019 16:34
Гост

Прокурорите стават все по-плашеща организация. Подкрепят Гешев под строй, а неудобните ги самоубиват.

анонимен
анонимен
07 ноември 2019 13:35
Гост

Тия стават по-нагли от предишните. Може да не се карат като тях, но са много по-зли от тях. Затова им бяга и администрацията. Колко напуснаха вече откакто са тия убавци – много.

плиний стари
плиний стари
07 ноември 2019 13:35
Гост

Сравнението с колегите от прокурорската комисия е некоректно! Сега нека всички в съдийската да хвърлят оставки, да видим какво ще правят тогава, а то вече никой не им се кандидатира. Безумие е меко определение

Анонимен
Анонимен
07 ноември 2019 13:34
Гост

Прав е Шекерджиев. Като че ли умишлено искат да я съсипят тази комисия. И без това няма мераклии от магистратите да са членове в нея.

анонимен
анонимен
07 ноември 2019 13:33
Гост

Имам предложение. Дайте сградата на „Раковски“ да се даде на съдията от Варна. ВСС ще й купи мебели и жената ще остане тук. Шегата настрани, но как пък ей така им се досвидяха парите за наем – не знам колко са, аз съм под наем и не плащам колосални суми. Но колкото и да са, да не би да ги вадят от джоба си. Тази жена е дошла тук да работи, не да си клати краката като някои други от тази комисия.

Митко
Митко
07 ноември 2019 14:04
Гост

Шекерджиев добре репликира Евгени Диков. Това е безумие просто.

възмутен
възмутен
07 ноември 2019 13:32
Гост

Добре, де, каква е логиката? Разбирам, че се чакат промените в ЗСВ, с които да се промени работата на КАК, ама тя все още има да прави атестации, някои чакаме от повече от половин година!

Отговор
Отговор
07 ноември 2019 16:35
Гост

Няма елементарна мисъл, ето това е истината. Явно няма и ресурс.

анонимен
анонимен
07 ноември 2019 13:31
Гост

Е как не ги е срам. Защо не преместиха друга комисия, ами точно КАК. Най-гнусното е, че за това решение са гласували и членове на СК. Това са хора, които просто не желаят техни колеги съдии да участват в тази дейност. Искат те лично поголовно да секат глави и да уреждат свои хора. Толкова съм бесен, че просто нямам думи.