Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) е приета за постоянен член на Мрежата за почтеност (Network for Integrity), съобщиха от ведомството.

Мрежата е създадена от Върховния орган за прозрачност на обществения живот на Франция (HATVP) в Париж през декември 2016 г. и в момента 14 държавни институции от различни държави са нейни постоянни членове, а други са със статут на наблюдатели. Всички членове на мрежата не са част от съдебната власт и изпълняват функции, свързани с прозрачността, етиката и интегритета на държавните служители. Сред целите на организацията са взаимодействието и насърчаването на добри практики в противодействието на корупцията, както на равнището на различните представени държави, така и на международно ниво.

КПКОНПИ е поканена да се присъедини към Мрежата за почтеност от френския Върховен орган за прозрачност на обществения живот. След процедура по кандидатстване и положителен вот от всички членове на Мрежата, КПКОНПИ получи статут на постоянен член по време на председателството на организацията през 2021 г. от  Националната агенция за почтеност на Румъния, обясняват от комисията.

Съобщението за приемането на КПКОНПИ в Мрежата за почтеност идва на фона на заявените намерения от бъдещите управляващи за разделяне на комисията, освобождаване на настоящото ѝ ръководство и възлагането ѝ на функции по разследването.

Сред членовете на Мрежата за почтеност са и Комисията за разрешаване на конфликт на интереси на Република Хърватска (CRCI), Бюрото за превенция и борба с корупцията на Република Латвия (KNAB), Националната агенция за превенция на корупцията на Украйна (NACP), Националната агенция за почтеност на Румъния (ANI), Националният антикорупционен център на Молдова (NAC), Генералният секретариат за борба с корупцията на Гърция (GSAC), Бюрото за държавна служба на Грузия (CSB), Стандарти в Комисията за публични длъжности на Ирландия (SIPOC) и др.

От КПКОНПИ съобщават, че през юни 2021 г. комисията е била приета и за член на Европейската мрежа на органите за интегритет и сигнализиране на нередности (NEIWA). В нея членуват 27 организации от 22 държави, част от които са: Министерство на правосъдието – Централна прокуратура за проследяване на икономически престъпления и корупция (Австрия), Федерален омбудсман (Белгия), Министерство на правосъдието и отдел „Конфликт на интереси и борба с корупцията“ (Чехия), Министерство на правосъдието и Естонски отдел за наказателна политика (Естония), Министерство на правосъдието (Финландия); Федерално министерство на вътрешните работи, строителство и общност и Федерално министерство по икономически въпроси и енергетика (Германия), Национален орган за прозрачност (Гърция), Комисар по основните права (Унгария), Комисия за превенция на корупцията (Словения).

Срещите и взаимодействието с институциите, членуващи в NEIWA, дават възможност за улесняване на процеса по въвеждане на Директива 2019/1937 на Европейския парламент и Съвета на Европа относно защита на лицата подаващи сигнали за нарушения на законодателството на ЕС, посочват от КПКОНПИ и съобщават и другите международни организации, в които членуват – Мрежата на органите за превенция на корупцията (Network of Corruption Prevention Authorities – NCPA), Балканската неформална междуведомствена мрежа за управление на активи (BAMIN),Европейски партньори срещу корупцията (EPAC) и Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията (EACN).