Риск от корупция и прекомерна концентрация на власт у министрите на финансите и на иновациите и растежа Асен Василев и Даниел Лорер – това видя в две от структурните промени, планирани от новата власт, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).

Това е третият път, в който ръководената от Сотир Цацаров комисия, дава становище срещу изменения в структурата на изпълнителната власт. Първият път беше за промените в Гражданския процесуален кодекс, с които процесуалното представителство на държавата, което в момента се извършва от министъра на финансите, се възлага на министъра на правосъдието (повече за становището на КПКОНПИ виж тук, а за други опасения на юристи от готвената промяна в ГПК тук).

Сега антикорупционната комисия дава становище по промените в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), с които дирекцията „Централно координационно звено“ от администрацията на Министерски съвет преминава в тази на Министерството на финансите.

Както и за ГПК, тя сочи, че в мотивите на законопроекта не са посочени конкретни аргументи за необходимостта от тази промени. И заявява: „Така предложена, законодателната промяна води до опасност от занижен контрол върху процедурите по управление на европейски средства. Създават се предпоставки за неефикасност и неефективност, което от своя страна, способства прояви на корупционен риск“.

Според КПКОНПИ не става ясно по какъв начин новото звено в МФ ще гарантира контрола, функциите и законовите процедурни изисквания по ЗУСЕСИФ и тази неяснота води до корупционен риск. Освен това комисията пише: „С механичното възлагане на функциите от Министерски съвет (като орган, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол във връзка с представителството на Република България пред Европейската комисия и другите европейски институции по въпросите на управлението на средствата от ЕСИФ) на Министерство на финансите, се създават условия за концентриране на множеството правомощия към Министерство на финансите, което може да създаде условия за корупционен риск. В тази връзка е необходимо да се вземе предвид рискът, който генерира съсредоточаването на твърде много властнически правомощия в един държавен орган, което от своя страна е безусловен индикатор за корупция. В конкретния случай тази свръхконцентрация на власт поставя под съмнение ефективността за управлението и контрола на европейските средства, особено предвид факта на смесване на координационни, контролни и изпълнителски функции, без ясна демаркация между тях“.

КПКОНПИ вижда риск от корупция и концентрация на власт и в новото Министерство на иновациите и растежа (МИР), като сочи, че на него се възлагат управлението и контролът на пет оперативни програми, както и изпълнението на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост – общо то ще управлява над 4,3 млрд. евро.

„Съсредоточаването на управлението и контрола на значителен ресурс от средства по множество програми в една дирекция в новосъздаденото министерство, поставя предизвикателства както пред ръководството на структурното звено, така и пред изпълнението на програмите“, твърди КПКОНПИ.

Според комисията ръководеното от Даниел Лорер министерство се превръща в ключово звено, управляващо значителен обем от европейски средства, без да са налице съответстващи на тези отговорности надеждни контролни механизми.  „Фактът, че един и същи член на Министерския съвет е определен за заместник министър-председател по еврофондовете и е министър на финансите поставя рискове по отношение на системата за контрол на всички нива на управление на средствата от ЕС, тъй като министърът на финансите се оказва в позиция да дава задължителни методически указания на сертифициращите органи и одитните органи във връзка с управлението на програмите, които са му подчинени“, се посочва в становището.

В него изтъква, че има реални предпоставки за смесване на възлагателни, изпълнителски и контролни функции. „В случая, ръководител на Управляващия орган се явява министърът на иновациите и растежа (или член на политическия му кабинет, отговарящ за Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“), като той отговаря за процесите по програмиране, договаряне, изпълнение и мониторинг на средствата, а контрол на изпълнението (чрез ИА ОСЕС) се осъществява от министъра на финансите, чийто началник на кабинет е свързано лице, по смисъла на § 1, т. 15, б. „а“ от Допълнителни разпоредби на ЗПКОНПИ, с министъра на иновациите и растежа“, пише КПКОНПИ.

Тя сочи и друг проблем – и трите изменения в нормативни актове, свързани със структурни промени в изпълнителната власт, са пуснати за обществено обсъждане само 14, а не за 30 дни, както изисква Законът за нормативните актове. „Това намалява времето на реакция на заинтересованите страни и се нарушават принципите на откритост и и обществено участие при изготвянето на нормативни актове“, обяснява комисията.

33
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Тoto
Тoto
03 февруари 2022 7:48
Гост

Голямо безхаберие!

чичо от село
чичо от село
01 февруари 2022 21:32
Гост

Достатъчно е да се покажат далаверите на сем. Лорер, Василев, Кирчовците и сие през 2013 г! Тогава са прибрали някакви милиони. Явно сега целта им е милиардите от Европа.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 17:20
Гост

Новите хиени зъби точат
сиромашка кръв да лочат!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
02 февруари 2022 15:52
Гост

Гледат зверски недоугоени,
впили своите усти големи

Лигата им бавно пада,
докато народът тежко страда

Очите им издават само алчност,
а лакомията има няма давност

Хо-хо-хо!
Хо-хо-хо!
01 февруари 2022 14:53
Гост

Свинята беше най-големият радетел за справедливост у нас. След Каскета, разбира се, чиято ПОРЪЧКОратура повдигна доста обвинения на единия престъпник от списъка Магнитски, а на другия престъпник от същия списък ПРИКРИВАтурата само му излъска имиджа.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 14:27
Гост

Че те затова са станали министри бе КПКОНПИ – за да грабят и взимат. Това не е риск от корупция, а целенасочена стъпка да лапат милионите!!

Георги
Георги
01 февруари 2022 14:55
Гост

И дълги години го правеха, ама дойдоха от промяната и им разтуриха престъпния рахат

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 15:30
Гост

Твойта „промяна“ /а.к.а. „подмяна“/ ще те разочарова след време на 100%. Това са поредните крадльовци на държавна трапеза, чиято разлика с предишните е никаква. Дали не го разбираш с плиткоумния си мозък /но ще го разбереш със сигурност по-нататък/ или ти изнася да ги хвалиш, нямам идея. Но знам друго, такива като Кокорчо и Кирчо винаги ще са си добре – и финансово, и всякак, даже ще забогатеят след престоя на държавна власт. А вие – техните фенове, ще останете завинаги тесногръди писачи „по сламки“ на съдебни решения наа заплата и с идиотски виждания за всичко. Извън съдебната палата, сте… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 14:15
Гост

Можете да изтъкнете колкото си искате ad hominem аргументи, но истината е, че становището на Цацаров е вярно. Няма мотиви, съкратен е срокът за обществено обсъждане и се създава абсолтно необоснована консолидация на властта (току що създадено министерство с министър – управител на фонд за рискови инвестиции ще получи 10 млрд. лв?!). Всички познати практики по анти-демократично законодателстване на ГЕРБ се прилагат безпроблемно от новите ни управляващи…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 14:29
Гост

То и за Йорданова и министерство на правосъдието предупреди, че има риск от корупция във връзка с процесуалното представителство по дела, ама нали.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 14:11
Гост

Да не забравят да проверят дали има сключен договор за кетъринг на МС с жената на Петков. Твърде вероятно е да са поръчали от любимите кексчета на премиера „Прост’О Киро“, които доказано подобряват оросяването на мозъка за по-добра концентрация по време на заседанията на правителството.

gfg
gfg
01 февруари 2022 13:41
Гост

Ма не бе, то само като им видиш физиономиите и честните очи и ти става ясно, че са чисти и непокварени като утринна роса върху био теменужка.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 14:06
Гост

Усвоили са и прилагат модела на кръговата икономика – едни пари минават през всичките им роднини и накрая до народа стига оглозган и осмукан кокал…

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 14:50
Гост

В чували или под формата на кюлчета в чекмджето

Просков
Просков
01 февруари 2022 13:32
Гост

Глупости.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 13:32
Гост

Ясно е. През лятото ще ни убеждават, че новата власт се е наклепала до ушите с фекалии и трябва да ги сменим веднага и незабавно. И ще се вадят какви ли не глупости.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 13:31
Гост

А може и да няма корупция при Лориер и Василев.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 13:31
Гост

Бре, как Гешев и Цацаров през последните седмици станаха най-големите радетели на правосъдието, защитници на онеправданите и най-големите борци против корупцията и двойния аршин.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 14:12
Гост

Това, че прилагат двоен аршин, че досега са били слепи за корупцията и че очевидно имат интерес да хулят новото правителство, не означава, че не са прави.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 13:30
Гост

Цацата нещо се раздвижи тия дни, факт е.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 16:18
Гост

Усеща горещото олио от компромати, които са му загрели протестърите и удря всичко живо докато може. Все някой трябва да ги изобличи.

Проскубания каскет
Проскубания каскет
01 февруари 2022 16:36
Гост

…Рече трола, който постоянно търси сламката в окото на новите управляващи, но не вижда гредата в окото на Тиквата, Каскета и останалите членове на мафиотската шайка, управлявала страната ни доскоро.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 18:01
Гост

Тези нали са умни и красиви. Народът не ги пуска да си ходят докато не свършат работата, ала Христо Къдравия. Имат високи претенции, да отговарят тогава на очакванията. Не виждам защо сте против да се критикува и най-малкото прегрешение, за да не се позволим новите да се намесят във вече уредената кочина на предните.

Pavlev
Pavlev
01 февруари 2022 13:30
Гост

Абе мисля, че ГЕРБ са се заели масивно и по всички фронтове да изтъкват щяло и нещяло, като негатив на новата власт. Та белким до Коледа имаме нови избори и пак са си първи те. Нали има още милиони от магистралите, които могат да откраднат.

Ашперски
Ашперски
01 февруари 2022 13:29
Гост

Не трябва ли КПКОНПИ да се активира само тогава, когато има реални нередности или по-скоро съмнения за такива. А не превантивно да излага мнение и да коментира, че потенциално можело да има корупция. То потенциално и някой израснал в домовете, малтретиран там и без родители или с лоши такива, може да стане убиец. Ама дайте да го хванем и затворим още, като е на 15? Може и да не стане, нали?

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 14:11
Гост

Не, в демократичната правова държава всеки може да дава становище по законопроекти. Не те ли учат това в училището за тролове?

адвокат от САК
адвокат от САК
01 февруари 2022 13:28
Гост

Браво- хванали са “бика за рогата“. Така и трябва- нека да се проверява всеки, при който са налице риск от корупция и прекомерна концентрация на власт в качествата им на членове на МС.

Пикчев
Пикчев
01 февруари 2022 13:28
Гост

Търси се под вола теле.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 14:04
Гост

Айде стига с тези животински метафори…Превърнахте секцията с коментарите в селски обор…

Malenski
Malenski
01 февруари 2022 13:27
Гост

Малко или много новите управляващи захапаха и Цацаров. Редно е да си отбранява, нали така?

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2022 20:34
Гост

И не, че не е прав…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 февруари 2022 13:27
Гост

Ха, ха, ха…. Започват да излизат на яве кирливите им ризи. Роднини сложени на 2-3 длъжности, ала Ленчето и приятелят й ….

Гъливер
Гъливер
01 февруари 2022 13:26
Гост

Да де, ако може нищо да не променяме. Даже мисля, че е редно да върнем ГЕРБ и Борисов с жълтата, патешка тениска да ни е премиер. Колко добре си беше. Нямаше и помен от корупция, а КПКОНПИ само спеше.