Институтът по международно частно право организира онлайн конференция на тема „Правото на информация на децата по вътрешни и международни граждански дела“. Тя ще се проведе на 29 януари 2021 г. (петък) от 10 ч.

В нея могат да се включат свободно и без такса за участие юристи с интерес в областта на семейното право, включително международното частно семейно право, правата на децата, достъпа до правосъдие, правото на информация и на свободно изразяване.

Конференцията събира на едно място юристи с богат практически опит, представители на теорията, адвокатурата, съда и неправителствения сектор, които на базата на съществуващото у нас изслушване на детето и предоставяне на информация преценяват съвместимостта с международните стандарти и откриват празнини и несъвършенства, нуждаещи се от отстраняване.

Сред участниците са доц. Боряна Мусева, доц. Васил Пандов, доц. Велина Тодорова, съдиите Владислава Цариградска и Васил Петров и адвокатите Миглена Балджиева и Надя Шабани.

Конференцията е част от проект (MiRi, съфинансиран от Европейския съюз по програмата „Правосъдие“, 2014-2020, JUST-JCOO-AG-2018 JUST 83160), който изследва предоставянето на информация на децата в седем държави от ЕС, включително и в България, по повод на международни граждански дела.

Целта на проекта е да обърне специално внимание в ЕС на предоставянето на информация на детето преди, по време и след съдебния процес с оглед на неговото третиране като автономен и заслужаващ специално внимание носител на права. Въз основа на направените изводи ще бъдат изготвени предложения, които може да послужат за законодателни реформи, инициирани от ЕС, а и на национално ниво, а установените добри практики ще бъдат разпространени.

Всеки заинтересован от темата, може да се включи онлайн през Zoom от тук. А с програмата можете да се запознаете тук .