11-те командировани от страната съдии са жизнено необходими за оцеляването на Софийския районен съд (СРС). Колегите са жертвали личния си комфорт, за да работят повече на непостоянно работно място и да помогнат за осъществяване на правосъдието там, където има нужда. Намираме за особено тежки и неприемливи не само свръхнатовареността в СРС, но и необходимостта тя да бъде непрекъснато припомняна на фона на пасивността на държавните институции, което ни подтиква към предприемане на по-решителни действия.

Това се казва в декларация на съдии от СРС до Висшия съдебен съвет. Тя е по повод медийни публикации срещу съдия Лилия Терзиева, която е командирована от РС-Пещера в Софийския районен съд от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и която беше атакувана заради решение, с което отхвърли жалба на бивш служител на ВКС срещу уволнението му.

Във вторник Съдийската колегия ще разгледа декларацията. Освен нея, кадровият орган ще обсъжда и предложения на председателите на съдилищата в Пещера и Свищов, с което иска да бъде прекратено командироването на магистратите Лилия Терзиева и Мария Димитрова.

В тази връзка от СРС казват: „Бихме искали да започнем да усещаме в неотложен порядък действителни резултати от последователна политика на ВСС по регулиране на равностойно количество работа на всеки съдия. Паралелно с това акцентираме, че необходимостта от съдии е преценима при съпоставка с натовареността на други съдии и затова при упражняване на новите си правомощия по чл. 30 ал. 5 т. 18 ЗСВ Съдийската колегия може да пренасочва (връща) кадри към други съдилища само когато натовареността в тях е по-голяма. При евентуално прекратяване на командироване не бива да се неглижира разрушителният ефект от лишаването от титуляри на състави с висящност от 200 и повече искови дела както върху останалите съдии в СРС, така и върху правата на гражданите за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок“.

От съда посочват, че действително командироването трябва да се третира като временно изключение, а кадровите проблеми трябва да се разрешават чрез провеждането на конкурси и разкриване на нови щатове.

Но понастоящем – и това зависи не от съдиите и административното ръководство на СРС – липсват решителни, реални и достатъчни действия по привеждане на действителната численост на съда в съответствие с натовареността му на база на реформа на съдебната карта и други мерки. Разкритите нови щатни бройки единствено компенсират донякъде настъпилото вследствие на законодателните изменения увеличение на новообразуваните дела. Така в крайна сметка ежегодните постъпления на всеки съдия не намаляват. Поради това командироването е представлявало през годините и представлява важен частичен инструмент за справяне с твърде непосилното количество дела на производство на всеки съдия в СРС. Следва да се отчита, че по линия на командироването СРС е и „донор“ на горестоящите съдилища, така че чрез този институт косвено става възможно обезпечаването и на други високо натоварени съдебни органи“, казват още магистратите.

Според тях командироването трябва да става по публично обявени правила и след проучване на действителната натовареност на съдилищата.

От СРС отправят две искания до кадровия орган – да реагира срещу поредния акт на публично обругаване на съдии и Съдийската колегия да предприеме мерки за решаване на кадровия проблем на съда, каквито обещания са дали мнозинството от членовете ѝ в концепциите си преди да бъдат избрани във ВСС.

Изразяваме готовността си както за сътрудничество по горните въпроси, така и за предприемане на допълнителни действия“, завършват съдиите от СРС.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Очевидец
Очевидец
20 юли 2018 14:23
Гост

За какъв комфорт става въпрос? В Пещера сигурно е по-добре, отколкото в София. Е, да там населението е близо 20 хил. души и е по-спокойно.

Петров
Петров
20 юли 2018 14:12
Гост

Командироването решава проблема частично, което de facto е замазване на положението. Трябва да се открият нови щатни бройки. Не е редно в най-натовареният съд в страната да се наказват колеги, заради нерешени дела. Човешките възможности все пак имат граници.

Анонимен
Анонимен
20 юли 2018 14:07
Гост

Адмирации за магистратите от СРС! Застанаха зад колежката си Лилия Терзиева и защитиха авторитета й.

Не на страха!
Не на страха!
20 юли 2018 14:16
Гост

По този начин застанаха против уволнената служителка от ВКС. Според вас решението на г-жа Терзиева дали е адекватно? Нали съдиите трябва да се борят за прозрачност и справедливост в съдебната система.

Гражданин
Гражданин
20 юли 2018 14:04
Гост

Абе, оправете го този проблем най-накрая! Сгради – хубаво, битови условия – добре, но хора няма. И това го слушам от поне 10 години. Толкова ли няма кандидати за районни съдии или съдебната власт няма пари за заплати? Каква е причината тази драма да се точи толкова дълго?