Когато окръжният съд действа като въззивна инстанция и постанови определение или разпореждане, което прегражда развитието на делото, и апелативният съд го потвърди, няма касационно обжалване. Това приеха Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) в ново тълкувателно решение (пълния му текст виж тук).

Точната формулировка на диспозитива гласи: Определение на апелативен съд, постановено по чл. 274, ал. 2, предл. 2 ГПК,  с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция, не подлежи на касационно обжалване.

Тълкувателното решение е подписано с особено мнение от 19 върховни съдии. Албена Бонева, Даниела Стоянова, Боян Цонев, Мими Фурнаджиева, Бонка Дечева, Милена Даскалова, Десислава Попколева, Димитър Димитров, Драгомир Драгнев, Веска Райчева, Веселка Марева, Соня Найденова, Василка Илиева, Таня Орешарова, Мария Христова, Бранислава Павлова, Майя Русева,  Татяна Върбанова и Владимир Йорданов застъпват позицията, че тези актове на апелативния съд подлежат на касационно обжалване.

Мнозинството от колегите им обаче изтъква, че така би се въвела още една инстанция за обжалване на определенията, а чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. 2 ГПК, както преди, така и след изменението от 2015 г., предвижда съдебен контрол от само една инстанция на определенията, постановени за първи път от окръжен или апелативен съд като въззивна инстанция.

Преди да изложат съображенията си върховните съдии напомнят за тълкувателното решение от 2018 г., с което се произнесоха по серия от въпроси за обжалваемостта на определенията (пълния му текст виж тук) за това кои от тях въобще подлежат на инстанционен контрол.

ВКС специално изброява кои са преграждащите определения, които за първи път постановява окръжният съд като въззивна инстанция: определенията за прекратяване на въззивното производство поради недопустимост на въззивната жалба, или поради неотстраняване в срок нередовности на същата; определенията за прекратяване на въззивното производство, поради десезиране на въззивния съд поради оттегляне на въззивната жалба; определения за прекратяване на исковото производство, вкл. въззивното, и обезсилване на постановеното първоинстанционно решение поради липса на правосубектност на която и да е от страните по делото, която не може да се отстрани посредством института на правоприемството (чл. 227 ГПК) и при сливане качеството на ищец и ответник поради приемство, или поради отказ от иска, или поради постигане и одобряване на съдебна спогодба, вкл. при невъзобновяване на производството, спряно пред въззивен съд по взаимно съгласие, или поради неизпълнение на задълженията по чл. 230, ал. 2 ГПК при смърт на ответника във въззивно производство; определенията за спиране на въззивното производство и отказ за възобновяване на въззивното производство.

А прекратителните разпореждания на окръжен съд във въззивно производство са тези, с които оставя без разглеждане като недопустими или поради неотстраняване на нередовности молби за постановяване на актове по чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК.

След това върховните съдии напомнят, че с измененията от 2015 г. в ГПК беше променен само съдът, който разглежда частната жалба срещу преграждащо определение на действащия като въззивна инстанция окръжен съд – и преди това беше ВКС, а сега е съответният апелативен съд.

„Разпоредбата на чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. 2 ГПК, както преди, така и след изменението с ДВ бр. 50/2015 г., предвижда съдебен контрол от само една инстанция на определенията, постановени за първи път от окръжен или апелативен съд като въззивна инстанция“, подчертава ВКС. И напомня, че в хипотезата на чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. 2 ГПК апелативните съдилища се произнасят като второстепенни съдилища, при пълен въззив. „Липсва разпоредба, че техните актове, в това число и преграждащите производството определения, от своя страна, подлежат на обжалване“, посочват върховните съдии.

Те изтъкват, че при старата редакция, определението на ВКС е било окончателно, следователно такова трябва да е и това на апелативния съд след изменението на чл. 274 ГПК от 2015 г.

Обратното тълкуване би извело още една (трета) инстанция за обжалваемост на определенията по чл. 274, ал. 1 ГПК, постановени от окръжен съд като въззивна инстанция, за разлика от определенията по чл. 274, ал. 1 ГПК, постановени от апелативен съд като въззивна инстанция, което нито оправдава целта на изменението, нито съответства на смисъла на закона. Неоправдано е да се третират различно актовете по чл. 274, ал. 1 ГПК откъм инстанционна обжалваемост само поради критерия кой съд, в конституционно определената система на съдилищата, упражнява правомощията на въззивна инстанция по конкретното дело“, се посочва в тълкувателното решение. А върховните съдии заявяват, че това разрешение съответства и на мотивите на законодателя, че промените в ГПК от 2015 г. целят „ускоряване на гражданското съдопроизводство и облекчаване на касационния съд от разглеждане на частни дела, в които се произнася като обикновена втора инстанция, и използване капацитета на апелативните съдилища“.

И заключават, че след като определенията на апелативен съд по чл. 274, ал. 2, изр.1, предл. 2 ГПК са окончателни, окончателни са и тези, с които се потвърждават преграждащи разпореждания на окръжен съд като въззивна инстанция. Даденото разрешение не се отнася до разпореждането на окръжен съд за връщане на касационна жалба, за връщане на частна касационна жалба и за връщане на частна жалба против свое определение по чл. 274, ал. 1, предл. 1 ГПК. Това е така, защото, както е прието в ТР № 1/2013 г. на ОСГТК, тези разпореждания са действие по администриране на касационната жалба, респективно частната касационна жалба, които действия не се извършват от окръжния съд в качеството на въззивна инстанция“, изрично заявява ВКС.

32
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
pooky
pooky
29 юни 2022 18:35
Гост

allcasino บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ Casino Online ยอดนิยมครบจบที่สุดในไทย เปิดประสบการณ์ สนุกไปอีกขั้น กับคาสิโนออนไลน์ slot pg ที่เหนือระดับ โปรแรงเวอร์ กิจกรรมเพียบ แรงสุดในไทย

Бай Ганьо
Бай Ганьо
25 юни 2022 10:44
Гост

и тогава, кога и въобще, как се прилага чл.274,ал.3,т.1 ГПК? – с това ТР няма такава х-за

Бай Ганьо
Бай Ганьо
25 юни 2022 10:29
Гост

и тогава, кога и въобще, как се прилага чл.274,ал.3 ГПК?

Бай Ганьо
Бай Ганьо
25 юни 2022 10:11
Гост

Спомнете си философиите и абсурдите в ТР на Белазелков – добре че се пенсионира и отиде да дава акъл по лекции, ако въобще някой го слуша де.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
25 юни 2022 10:08
Гост

Тия пак писаха разни работи, които едва ли някои разбира – дори и те самите. Въобще, този чл.274 ГПК си остава тъмна Индия – това било като въззив, ама май не били като въззив, ама може на касация, ама дали е след селекция…Разни баби в менопауза и феминизирани чичовци с големи задни части, писали нещо, ама какво точно. Затова трябва да има силна Прана комисия в НС, за да пише ясни закони, а не този буламач, който всеки си го тълкува както си ще

necolil669
necolil669
25 юни 2022 9:50
Гост

The Capital One card has no foreign transaction fees, making it a great travel companion. Capital One Active Card

главен адвокат Демержиеф
главен адвокат Демержиеф
24 юни 2022 22:10
Гост

Министър Натка Минета опърдяла Сливенския затвор на старо свинско при посещението си. Сега местят целия състав за една седмица докато се отмирише малко. То бива бива, ама… Предсавям си кво е в министерството. Бахмааму.

Васил
Васил
24 юни 2022 21:03
Гост

Добре е, че най накрая практиката се уеднакви.

Симо
Симо
24 юни 2022 21:04
Гост

Крайно време беше.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 16:46
Гост

Господи, ВКС… написали сте тълкувателно решение, което сами не си разбирате. Собствените ви 13 върховни съдии са се объркали в особеното си мнение по въпроса пред кой съд се обжалват разпорежданията на окръжния съд за връщане на касационни жалби. Приели са, че се обжалват направо пред ВКС, а не пред АС, чието определение подлежи на касация по реда на 274, ал. 3, т. 1 ГПК, както следва от контекста на мотивите в частта относно изключението. Как очаквате това решение да уеднакви практиката, като то още при написването си поражда противоречия?

кочо
кочо
24 юни 2022 17:58
Гост

Това е „нивото“ на ВКС в днешната му формация. Всеки съд се прави от работещите в него съдии, а при този „материал“- толкова. Превърнали са се в хрантутниците на системата.

Нико
Нико
24 юни 2022 21:07
Гост

Tака е. С носталгия си спомням за предишният им състсв по времето на професор Груев.

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
25 юни 2022 1:05
Регистриран

ПРАВ СТЕ КОЛЕГА МАТЕРИАЛА ВЪВ ВКС Е МНОГО ЛОШ И ТОВА ЗЛЕПОСТАВЯ ВКС КАТО ПРИЗВАН СЪД ПО КОНСТИТУЦИЯ ДА УПРАЖНЯВА ВЪРХОВЕН СЪДЕБЕН НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ -ТОЧНО И ЕДНАКВО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНИТЕ.СРАМОТА.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
27 юни 2022 5:38
Регистриран

Ама стига с тази анонимност.Щом пишеш тук и заемаш позиция,трябва да се обозначиш! Благодаря.Решението е изключително незаконосъобразно,но пък създадено от институция съд,си е ужасяващо НАМ. Зашо.Защото тези там лелки,каки и тъпунгери не успяха да осъзнаят,че сме в ЕС и чрез договорът сме приели да прилагаме правото на ЕС над националнито.И сега : Когато се тълкува,не се прави такова само върху конкретни правни институти,а се взема предвид един по- широк поглед. Прицедурните правила не могат да ограничават правото да търсим и получим правосъдие.Те са гаранцията,че ще получим такова.Самото създаване на ЕС е заради Човека, неговите права в общ план се закрилят… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 16:29
Гост

Губи се нещо логиката. Ако разпорежданията за връщане на кас. жалби не са извършени от ОС като въззивна инстанция, то се питаме като каква инстанция са извършени, след като в чл. 285 ГПК пише друго – че ВЪЗЗИВНИЯТ съд администрира кас. жалби. Щом законът нарича този съд въззивен, то той действа като въззивна инстанция, а не като космическа. А и нищо не се казва ако при администрирането на подобни кас. жалби ОС постанови отказ за освобождаване от такса или отказ за допускане на правна помощ за приподписване на КЖ, то този отказ пред кой съд ще подлежи на обжалване. Излиза,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 17:09
Гост

Всичко се обжалва пред АС, разликата е, че в някои случаи определенията на АС по частните жалби подлежат на касация, други – не.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 17:35
Гост

До репликата – не си разбрал последното изр. на мотивите от ТР – „тези разпореждания… не се извършват от окръжния съд в качеството на въззивна инстанция“. Условие по чл. 274, ал. 2 за обжалване пред АС е актът по ал. 1 да е постановени от ОС като въззивна инстанция, а след като тези не са такива, то горна инстанция не може да е АС, а функционално компетентния съд по КЖ, т.е. ВКС. Това са казали.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 17:51
Гост

„След като определенията на апелативен съд по чл. 274, ал. 2, изр.1, предл. 2 ГПК са окончателни (…), окончателни са и определенията на апелативен съд, с които се потвърждават преграждащи разпореждания на окръжен съд като въззивна инстанция. Даденото разрешение не се отнася до разпореждането на окръжен съд за връщане на касационна жалба.“ Логическата връзка между двете изречения сочи ясно, че изключението е от правилото за необжалваемост на определението на АС, а не от правилата относно компетентия съд. Компетентен да се произнася по частни жалби по дела на ОС е винаги АС, независимо като каква инстанция действа ОС /първа или въззивна/.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 22:51
Гост

Самият факт, че се заформи горния спор ясно показва, че това е поредното ТР, което е мислено с гръбначния мозък.
Ако забелязвате, визираното изключение за връщане на КЖ е напълно безмотивно – така е, защото е така. Но защо е така – никой не знае.
Господи, прибери се версиите, ако и от ВКС.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 16:20
Гост

Забележете как започна новото ТР – образувано тълк. дело с разпореждане от 7.02.2018 г. Демек – 4,5 год им трябваше да отговорят на един елементарен процесуален въпрос с два възможни отговора.
Не вярвам аз, мълчи и стадиона.
Но виж да взимат заплати по 8 бона могат…

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 16:26
Гост

Така, колега, така. И то по толкова „сложен“ въпрос, нямам думи

калоян
калоян
24 юни 2022 16:28
Гост

Чува се вече и за до 9000.

Чолев
Чолев
24 юни 2022 21:09
Гост

Те по принцип не си дават много зор.

от зори жали, жали, жали
от зори жали, жали, жали
24 юни 2022 15:41
Гост

Логиката е добра, това, че нещо е слязло от ВКС на АС, за да се разтовари ВКС, не означава, че замисълът е пак да ходи до горе. Пък и на колко инстанции иска нашего брата да жали определения, пък били те и преграждащи хода на производството?

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 15:40
Гост

И четвърта инстанция – председателят на ВКС. То бива, бива, ама хайде стига.

Хари
Хари
24 юни 2022 21:11
Гост

И за мен е малко прекалено.

каша ли е станала, кажи
каша ли е станала, кажи
24 юни 2022 15:38
Гост

Taka излиза, че преграждащите определения ще остават на апелация, а разпореждане на ОС, с което връща въззивна частна жалба, подадена до АС против такова определение, ще ходи до ВКС?!

123
123
24 юни 2022 15:38
Гост

Разтоварване, разтоварване, разтоварване!

Джанго
Джанго
24 юни 2022 15:39
Гост

Да, бе, а след толкова командироване, командироване, командироване…

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 15:43
Гост

За командироването обвинявай ВСС и ВАС – едните бавят конкурсите и когато сколасат, се намесват вторите, за да ги отменят. И разбира се се прибягва до командироване.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 15:35
Гост

Тъй тъй – няма касация, няма релаксация, няма демокрация

Цветанов
Цветанов
24 юни 2022 21:12
Гост

Tъжна картинка!