Парламентът прие на първо четене промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с които кметовете стават пряко отговорни за мерките срещу замърсяването и изпълнението им. Законопроектът на Министерския съвет беше подкрепен от 83 депутати, 14 бяха против, а 42-ма гласуваха „въздържал се“.

С промените се въвежда пряка отговорност на кметовете за осигуряване на чистотата на въздуха в тяхната община, докато сега отговорността е размита между общински органи и регионалните инспекции. Според новите текстове, кметовете трябва да разработват и да изпълняват програми за намаляване нивата на замърсяване на въздуха, за които ще посочват и ясни срокове за изпълнение, а всяка година до 31 март ще трябва да се отчитат пред общинските съвети и пред местната екоинспекция какво са свършили. Оценка за изпълнението пък ще дава РИОСВ до 30 април всяка година. Ако се установи, че няма намаление на регистрирания брой превишения на нормите за вредни вещества и/или на средногодишните нива на замърсителите, кметът ще се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., налагана от шефа на местната екоинспекция. Кметовете ще бъдат санкционирани и с до 5000 лева, ако нямат разработени програми за справяне с мръсния въздух или не отчитат свършената работа през годината.

Високите санкции бяха сред спорните моменти по време на дебата в парламента днес и председателят на комисията по околна среда Ивелина Василева обеща между двете четения на законопроекта, текстовете с глобите да бъдат прецизирани. От ДПС опонираха, че кметовете стават почти изцяло отговорни за проблема с мръсния въздух.

„Недопустимо е прехвърлянето на пълната отговорност само върху кметовете на общини. Те не контролират качеството на твърдите горива за битово отопление. Ясни са източниците на замърсяване. По темата за дървата за огрев, трябва да бъдем максимално предпазливи“, каза Джевдет Чакъров.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов отвърна, че в проекта няма нито една нова отговорност за кметовете.

„Към днешна дата те правят програми за качеството на европейския въздух, даже ОП „Околна среда“ финансира множество общини. И кметовете с удоволствие взеха финансирането. И законът казва, че само ако няма реални резултати, тогава трябва да има санкции. Разделението на отговорностите е важно и този закон прави разлика между тях – на държавата, на местните власти и на гражданите. Естествено, че местната власт няма как да контролира какво е качеството на горивата, които се пускат на пазара, но тя трябва да изпълнява своите правомощия“, каза Димов.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Наблюдател
Наблюдател
16 ноември 2018 13:00
Гост

Днес общината в София обяви ден без коли, хахаха… Интересно ми е колко души са слезли от колите си, за да се качат в метрото например., при положение, че 80% от живеещите в София не се чувстват софиянци и не им пука реално.

Минувач
Минувач
16 ноември 2018 12:59
Гост

Защо ли свързвам това с президентското вето на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Софиянец
Софиянец
16 ноември 2018 12:57
Гост

Кметовете се оправдават, че общините нямат правомощия да влизат по къщите на хората и да проверяват какво се гори. Да, ама не – например Столичният инспекторат има право да отиде в циганските квартали и да провери какво се гори между колибите. Може, но не иска да го прави.

Манго
Манго
16 ноември 2018 12:58
Гост

Проблемът е, че все и винаги сме пред някакъв вид избори и се внимава за чувствата на електората.

Anonimen
Anonimen
16 ноември 2018 13:01
Гост

За съжаление само преди изборите. Иначе после електоратът да му мисли.

Еко-био
Еко-био
16 ноември 2018 12:55
Гост

С намаляването на глобите, които стават направо смешни, кметовете няма да бъдат мотивирани да си свършат работата. В крайна сметка тя се свежда до написването на една куха програма, а оправдания за реални мерки – всякакви.

Тежка е царската корона
Тежка е царската корона
16 ноември 2018 13:04
Гост

Несправедливо е кметовете дабъдат почти изцяло отговорни за проблема със замърсяването на въздуха.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2018 12:54
Гост

Малко е обидно, че 42-ма депутати са гласували с „въздържал се“. Те нали все пак живеят и работят в София.